Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:148
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:143

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 31, br. 1-3, str. 29-39
Elektronsko bankarstvo
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresamajaskovacevic5@gmail.com, milan@fimek.edu.rs
Sažetak
Elektronski novac i elektronsko bankarstvo je rezultat široke primene informaciono-komunikacione tehnologije. Predmet analize u radu su karakteristike, faktori razvoja i ekonomski efekti elektronskog novca i elektronskog bankarstva. Polazna osnova rada je neophodnost postojanja elektronskog novca i elektronskog bankarstva, kao vida tržišnog komuniciranja, i njihov pozitivan uticaj na brzinu i efikasnost poslovanja.
Reference
*** (1998) Risk management for electronic banking and electronic money activities. Basel: Committee on Banking Supervision, march
*** Tipovi elektronskog poslovanja. http://www.maturskiradovi.net/downloads/TIPOVI%20ELEKTRONSKOG%20POSLOVANJA.pdf, 09.04.2012
*** E-banking. www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/nastava/.../HI%20godina/.../8.ppt, 01.02.2014
*** (2009) Elektronsko poslovanje. www.master.fon.bg.ac.rs/download/2009/10/PrijemniMasterEP.pdf, 25.01.2014
Bejatović, M.M., Kovačević, M.S. (2009) Elektronski način plaćanja - EFT. Pravo - teorija i praksa, vol. 26, br. 9-10, str. 36-43
Bojović, P. (2003) Internet bankarstvo. Beograd: Beogradska poslovna škola
Damnjanović, V. (2005) Web inteligencija u e-bankarstvu. http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2005/1_4/UBS-Bankarstvo-01-04-2005-Damjanovic.pdf, 01.02.2014
Kambovski, I. (2013) E biznis, E trgovina, E marketing. u: Dukić-Mijatović M. [ur.] Aktuelnosti privredne legilsative kao determinante razvoja država u regionu, zbornik radova, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, str. 187-196
Pavlović, N., Tomić, D. (2006) Osnovni rizici elektronskog poslovanja/Main risks of electronic business. u: 'YU INFO 2006', XII konferencija, 6-10 mart, Kopaonik, Zbornik, Beograd: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
Raičević, V., Matijašević, J., Ignjatijević, S. (2012) Ekonomski efekti i pravni aspekti elektronskog novca i elektronskog plaćanja. EMC Review - Časopis za ekonomiju - APEIRON, 3(1): 105-118
Šehović, D. (2012) Elektronski novac. Monetarna ekonomija, Podgorica, http://www.ekonomija.ac.me/files/1333719136.pdf, 10. 04. 2012
Šušak, O. (2010) Elektronsko bankarstvo i elektronski novac. Beograd: Univerzitet Singidunum
Uzelac, O., Protić, D. (2011) Neka pitanja pravnog aspekta elektronske trgovine. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 10-12, str. 101-109
Vuksanović, E. (2006) Elektronsko bankarstvo. Beograd: Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija
Yubin, M. (2003) E-banking: Status, trends, challenges and policy issues. u: The paper presented at CBRC Seminar The Development and Supervision of e-banking, November, Shanghai
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1403029K
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka