Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 31, br. 7-9, str. 29-41
Novčane obaveze i raskid ugovora
Advokatska kancelarija Nikola Nedeljković, Čačak

e-adresanikolaned78@open.telekom.rs
Ključne reči: raskid ugovora; naknadni primereni rok; izjava o raskidu; bitna povreda ugovora
Sažetak
Ispunjenje ugovora je osnovni motiv zbog koga ugovorne strane zaključuju ugovor. Kada ugovarač ne ispuni svoje ugovorne obaveze, u tom slučaju ugovoru verna strana može da zahteva ispunjenje ili raskid ugovora. Autor se bavio analizom propisa koji uređuju raskid ugovora zbog neispunjenja novčane obaveze i uočio je određenu koliziju između zakonskih odredbi koje uređuju ovu materiju. Predmet analize su bila i normativna rešenja predložena Prednacrtom Građanskog zakonika, koja pokušavaju da otklone nedorečenosti i postojeće suprotnosti pozitivno - pravnih propisa.
Reference
*** (2008) Principles, definitions and model rules of European private law: Draft common frame of reference (DCFR). Munchen: Sellier, Interim Outline Edition
*** (1980) United Nations convention on contracts for the international sale of goods/Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
*** Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije. www.arhiva.mpravde.gov.rs/lt/articles/zakonodavna-aktivnost/gradjanski-zakonik/, januar 2014
*** (1999) Presuda VSH Rev 159/97 od 21. 04. 1999. godine
*** (2003) Principles of European contract law parts I and II: The Hague 1999. London - Boston - The Hague, Part III
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/03 - Ustavna povelja
Georgijević, G. (2003) Raskid ugovora zbog neizvršenja obaveze. Pravni život, vol. 52, br. 10, str. 649-664
Grebović, N. (2004) Raskid ugovora u međunarodnom trgovinskom pravu. Pravo i privreda, vol. 41, br. 5-8, str. 849-860
Jankovec, I. (1988) Pravne posledice docnje sa ispunjenjem novčane obaveze. Privredno pravni priručnik, (6), str. 12-37
Jovanović, V., Petrov, A., Šipka, Z. (2013) Opšti osvrt na franšizing i ugovor o franšizingu kao sui generis poslove privrednog prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 7-9, str. 33-47
Kovačević, N. (2012) Aktivna legitimacija za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 4-6, str. 60-74
Perović, J. (2005) Izjava o raskidu kao uslov za raskid ugovora zbog neispunjenja obaveze. Pravni život, vol. 54, br. 11, str. 473-498
Perović, J.S. (2002) Raskid ugovora prema konvenciji UN o međunarodnoj prodaji robe. Ekonomski anali, vol. 44, br. 155, str. 163-177
Perović, S. (2008) Izvršenje ugovornih obaveza i odgovornost za neizvršenje. Pravni život, vol. 57, br. 3-4, str. 7-24
Perović, S. (1976) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Salma, J. (2011) Ugovorna odgovornost - u Evropskom, uporednom i domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 69-107
Schlechtriem, P. (1998) Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods - CISG. Oxford: Clarendon Press
Simonović, I. (2008) Pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja obaveza po Zakonu o obligacionim odnosima i savremene tendencije u Evropskom ugovornom pravu. u: Zbornik Pravnog fakulteta Niš - Aktuelna pitanja građanske kodifikacije, Niš, str. 87-101
Slakoper, Z. (2003) Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta, Rijeka, (3), str. 525-553
Uzelac, O., Protić, D. (2011) Neka pitanja pravnog aspekta elektronske trgovine. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 10-12, str. 101-109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1409029N
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka