Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 33, br. 1-3, str. 12-21
Troškovi neproizvodnih usluga i preciziranje izmena načina obračuna oporezivog i neoporezivog iznosa
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresaradica.sipovac@gmail.com, jasminarajakovic@yahoo.com, serbian021@gmail.com
Ključne reči: dnevnice; troškovi neproizvodnih usluga; metodi obračuna; kategorije rashoda
Sažetak
Autori u radu razmatraju izvršene izmene načina obračuna, oporezivog i neoporezivog iznosa troškova neproizvodnih usluga, odnosno detaljnije uređenje osnovice poreza na zarade za lica upućena na rad u inostranstvo i načine obračuna naknade troškova i drugih primanja zaposlenih. Dobrom organizacijom i korišćenjem principa upravljanja može se povećati konkurentnost preduzeća, smanjiti troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga, povećati motivisanost i drugo. Usvojena pravna regulativa trebala bi da bude podstrek i podsticaj razvoja a ni u kom slučaju stega i kočnica pozitivnog poslovanja velikih, srednjih i malih preduzeća. Pravni okvir trebao bi da bude stabilan, bez čestih izmena i dopuna, kako bi privredni subjekti mogli da realizuju usvojene biznis planove, ostvare prihode i podmire neophodne rashode. Ukupnoj uspešnosti preduzeća doprineće i smanjenje troškova neproizvodnih usluga, izdataka i drugih rashoda. Javne rashode treba pratiti i korigovati u delu i funkcijama gde se smatraju nepotrebnim, odnosno bitna je kategorija rashoda koji se zadovoljavaju a ne visina ili limitiranje obima.
Reference
*** (2004/2015) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84, i 83
*** (2005/2014) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24, 61/05, 54/09, 32/13 i 75
*** (2005/2014) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24, 61/05, 54/09, 32/13 i 75
*** (2015) Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Službeni glasnik RS, br. 84
*** (2008/2015) Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 68 i 85
*** (2001/2014) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68 - dr. zakon
*** (2001/2014) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24, 65/06 - ispravka, 31/09, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68 - dr. zakon i 5/15
*** (2012) Pravilnik o reklamnom materijalu. Službeni glasnik RS, br. 118
Dukić-Mijatović, M. (2013) Pravni položaj poverilaca obezbeđenih potraživanja u finansijskom restruktuiranju i stečaju. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 1-3, str. 1-13
Šipovac, R. (2015) Javne finansije i finansijsko pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Šipovac, R. (2013) Poresko pravo i poreski oblici. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Šipovac, R., Vesić, S., Đukić, D. (2013) Porez na dobit i mogućnosti utaje. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 7-9, str. 75-89
Šipovac, R., Čavić, A., Šipovac, V. (2015) Dokumentacija i obeležavanje vozila u drumskom saobraćaju. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 4-6, str. 16-26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp1603012S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2015)
Dokumentacija i obeležavanje vozila u drumskom saobraćaju
Šipovac Radica, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2013)
Posledice neovlašćenog otuđenja predmeta izlučnog prava po Zakonu o stečaju
Kozar Vladimir, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2013)
Parafiskalni nameti kao nepoznanica državnih finansija
Guzovski Marina

prikaži sve [7]