Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 32, br. 4-6, str. 16-26
Dokumentacija i obeležavanje vozila u drumskom saobraćaju
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresaradica.sipovac@gmail.com, cavic7@gmail.com, sipovacvladimir@gmail.com
Ključne reči: drumski saobraćaj; obeležavanje vozila; dokumentacija; pravna pravila; efekti
Sažetak
Ekonomska uloga i značaj drumskog saobraćaja u privredi većine nacionalnih ekonomija bitna je komponenta razvoja i instrument ostvarivanja finansijskih sredstava. Pravni instrumenti, kao sredstva za ostvarenje cilja, treba da su tako postavljeni da doprinose pravnoj uređenosti i sigurnosti nacionalne ekonomije, da se međusobno ne isključuju nego da doprinose razvoju drumskog saobraćaja, brzom i bezbednom prevozu robe i ostvarivanju ekonomskih efekata. Savremeni tokovi prometa zahtevaju kombinovanje različitih vidova saobraćaja i razvijenu saobraćajnu infrastrukturu ali i harmonizovana pravna pravila, dokumentaciju i obeležavanje vozila u drumskom saobraćaju, evidencije o efikasnosti troškova maziva i goriva u sistemu poreza na dodatu vrednost, ujednačena pravila prevoza u drumskom saobraćaju za sopstvene potrebe i dokumentaciju koja se drži u vozilima.
Reference
*** (1996/2005) Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru. Službeni glasnik RS, br. 39, 20/97, 46/98, 24/99, 33/99, 34/01, 80/02 i 101
*** (1962) Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije, opreme i delova motornih vozila. Sl. list FNRJ, br. 5
*** (2004/2014) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sl. glasnik RS, br. 84, 86/04, ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13, 6/14-dr. propis, 68/14 dr. zakon i 142
*** (1964) Evropski sporazum o radu posade vozila koja učestvuju u međunarodnom drumskom prevozu. Sl. list SFRJ, br. 8
*** (2009) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (1996/2010) Pravilnik o sadržini izdavanju i vođenju putnih naloga i evidencijama o putnim nalozima. Sl. glasnik RS, br. 20, 32
*** (1957) Protokol o drumskoj signalizaciji. Sl. list FNRJ, br. 13
*** (1957) Sporazum o održavanju gradilišta na putevima. Sl. list FNRJ, br. 7
*** (1964) Sporazum o specijalnim vozilima za prevoz pokvarljivih namirnica. Sl. list SFRJ, br. 7
*** (2010/2013) Zakon o trgovini. Sl. glasnik RS, br. 53 i 10
*** (2010) Carinski zakon. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (1960) Deklaracija o izgradnji velikih robnih puteva za međunarodni robni saobraćaj. Sl. list FNRJ, br. 12
*** (1957) Konvencija o drumskom saobraćaju. Sl. list FNRJ, broj 14
*** (1995-2011) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju. Sl. glasnik RS, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11
*** (1995/2011) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju. Sl. glasnik RS, br. 46, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31
Carić, S., Jankovec, I., Trajković, M., Đurđev, D. (2006) Saobraćajno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Carić, S., Vilus, J., Đurđev, D., Divljak, D. (2007) Međunarodno poslovno pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet
Carić, S.V. (1987) Nove pojave u pravnom regulisanju robnog prometa. Beograd: Naučna knjiga
Dukić-Mijatović, M. (2013) Pravni položaj poverilaca obezbeđenih potraživanja u finansijskom restruktuiranju i stečaju. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 1-3, str. 1-13
Knežević, M. (2010) Odgovornost prevozioca za lica kojima se služi u prevozu. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 1-2, str. 33-42
Šipovac, R., Vesić, S., Đukić, D. (2013) Porez na dobit i mogućnosti utaje. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 7-9, str. 75-89
Vapa-Tankosić, J., Medović, V., Stojsavljević, M. (2013) Ekonomsko-pravni aspekti transporta Dunavom u funkciji pridruživanja zemalja zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 7-9, str. 48-59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1506016S
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2015.

Povezani članci