Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 34, br. 7-9, str. 40-49
Uticaj migrantske krize na terorizam u Evropi
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresaadvokat.pasic@yahoo.com
Sažetak
Predmet ovog istraživanja predstavlja uticaja migrantske krize na terorizam u Evropi. U poslednje vreme svedoci smo porasta terorizma na tlu Evrope, posebno onog koji svoju osnovu nalazi u verskom fundamentalizmu. Sa druge strane, Evropa se suočava sa sve većim brojem migranata koji nastoje da sa Bliskog istoka i Afrike dođu do država Evrope za koje smatraju da će im omogućiti bolje uslove za život. Međutim, pored velikog broja migranata koji tragaju za boljim i bezbednijim uslovima za život, ka tlu Evrope zaputio se veliki broj lažnih azilanata i ekonomskih migranata. Migrantska kriza za sobom povlači veliki broj bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, o čemu će više reči biti u samom radu, dok će poseban akcenat biti stavljen na terorizam i njegovu povezanost sa migrantskom krizom.
Reference
Bjelajac, Ž. (2013) Organizovani kriminalitet-imperija zla. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Bjelajac, Ž., Dragojlović, J. (2017) Migrantska kriza kao izvor ugrožavanja regionalne i globalne bezbednosti. Kultura polisa, str. 161-171. 14
Dimitrijević, V. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Dragojlović, J. (2017) Verski terorizam - glavni faktor ugrožavanja bezbednosti u Evropi. Kultura polisa, str. 45-55. 14
Dragojlović, J., Jovanović, M. (2016) Migrantska kriza - bezbednosni izazovi, rizici i pretnje. Kultura polisa, vol. 13, br. 30, str. 61-70
Đurđević, Z., Vuković, S. (2016) Migrantska kriza i teroristička pretnja. Srpska politička misao, 54 (4), str. 217-232
Joksić, I., Bojić, B., Rajaković, V. (2013) Terorizam kao oblik specijalnog rata. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 10-12, str. 55-67
Lečić, B. (2017) Aktuelne migracije ka evropi i problemi terorizma. Kultura polisa, str. 95-116. 14
Mijalković, S., Petrović, I. (2016) Bezbednosni rizici savremenih migracija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 2, str. 1-18
Milošević, M. (2005) Odbrana od terorizma. Beograd: Svet knjige
Parezanović, M. (2012) Politički prevrat i terorizam. u: Bjelajac Željko, Zirojević-Fatić Mina [ur.] Terorizam kao globalna pretnja - zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe: Beograd, Centar za bezbednosne studije, str. 17-37
Radišić, D., Pejić, M., Bekto, E. (2015) Migrantska kriza i novi izazovi bezbednosti. u: Kovačević Braco [ur.] Rizici, izazovi i bezbjednosne prijetnje sa težištem na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu-zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Banja Luka, str. 65-72
Simeunović, D. (2017) Migrantska kriza kao bezbednosni izazov za zemlje zapadnog Balkana-stanje u 2017 i perspektiva. Kultura polisa, str. 31-56. 14
Simeunović, D. (2015) Migracije kao uzrok političkih anomalija u Evropi. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 1-17
Šikman, M. (2011) Terorizam kao kriminalni fenomen - kriminološko, kriminalističko, krivičnopravno gledište. u: Šikman Mile, et al. [ur.] Suprostavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa - zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Kozara, Visoka škola unutrašnjih poslova, str. 43-62
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/ptp1709040P
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka