Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 8, br. 2, str. 70-86
Prestanak privrednog društva putem likvidacije
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bVojvođanska banka a.d., Novi Sad

e-adresam.milosavljevic-ns@hotmail.com.
Sažetak
U radu se istražuje jedan od načina prestanka privrednog društva u apsolutnom smislu - putem likvidacije. To je postupak koji se sprovodi nad privrednim društvom koje je solventno i tom prilikom se namiruju svi poverioci, bez obzira na to da li postupak pokreću i vode sami vlasnici kapitala društva ili postupak pokreće i vodi Agencija za privredne registre. Uslovi za pokretanje i vođenje likvidacionog postupka i sam postupak regulisani su zakonom, te je iz tog razloga u radu prvenstveno korišćen normativni metod istraživanja.
Reference
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Sl. glasnik RS, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015
*** (2015) Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. Sl. glasnik RS, br. 14
Aleksić, R. (1982) Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Arsić, Z., Marjanski, V. (2013) Pravo privrednih društava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Bejatović, M. (2009) Privredno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Blagojević, B., i dr. (1986) Mala Prosvetina enciklopedija. Prosveta, knjiga 2
Blagojević, B., Carić, S., i dr. (1985) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, knjiga 1
Carić, S., i dr. (2016) Privredno pravo. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerijski menadžment
Dabić, L. (2004) Likvidacija privrednih društava prema Nacrtu Zakona o privrednim društvima. Pravo i privreda, vol. 41, br. 5-8, str. 659-670
Headd, B. (2003) Redefining business; distinguishing between closure and failur. Small Business Economics, 21(1): 51-61
Ilić-Popov, G. (2012) Poreski apekti likvidacije privrednih društava. u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd: Pravni fakultet
Milosavljević, M. (2011) Pravo privrednih društava. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Njegomir, V. (2015) Preduzetništvo. Novi Sad
Šogorov, S. (2003) Pravo privrednih društava. Novi Sad: Poslovni biro SB
Vujaklija, M. (1985) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zdravković, I. (2015) Likvidacija privrednog društva u pravu Republike Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 10-12, str. 23-34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas1802070M
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka