Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 10-12, str. 16-31
Zloupotreba dominantnog položaja uz osvrt na osnovne principe politike konkurencije u EU i Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresajelena@pravni-fakultet.info, mirkovic@pravni-fakul
Sažetak
Prema vodećim stavovima u savremenoj pravnoj teoriji, razvoj tržišne privrede značajno je uslovljen slobodnim konkurentskim ponašanjem tržišnih subjekata. U skladu sa aktuelnim zakonskim odredbama, slobodna konkurencija na tržištu može biti narušena na više načina, a jedan od načina je zloupotreba dominantnog položaja na zajedničkom tržištu od strane jednog ili više tržišnih subjekata. U radu se analiziraju stavovi savremene pravne teorije, kao i aktuelne nacionalne i odredbe EU o zloupotrebi dominantnog položaja sa pregledom osnovnih principa politike konkurencije u EU i Srbiji. Osnova politike konkurencije u nacionalnom zakonodavstvu su zakoni koji uređuju ovu oblast i institucionalna tela koja su obavezna da sprovode ove zakone.
Reference
*** (2012) Treaty on the Functioning of the European Union -TFEU. Official EN Journal of the European Union, /C 326/01
*** (2009/2013) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, br. 51/09 i 95/13
*** (1962) Council regulation No 17 of 6 February 1962, first regulation implementing articles 85 and 86 of the treaty (articles 81 and 82 after the treaty of Amsterdam). Official Journal of the European Communities (OJEC), 21.02.1962
Cini, M., Mcgowan, L. (2008) Competition Policy in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2nd edition
European Commission (2012) DG Competition Management Plan
Madžar, L. (2011) Politika konkurencije kao faktor integracija Srbije u EU. Škola biznisa, 87-101; (3)
Milosavljević, J. (2017) The European Economic Interest Group (EEIG): The form of the connection of commercial entities of the European Union states. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 7-9, str. 50-61
Perović, D. (2015) Zloupotreba dominantnog položaja na primeru kompanije Michelin. Belgrade: Singidunum University, : 142-147
Plahutnik, A. (2014) Javne nabavke i konkurencija - lek ili podstrek korupciji. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, str. 33-46
Prokopijević, M. (2014) Zašto je potrebna politika konkurencije?. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, str. 23-32
Radojčić, Č. (2014) Zloupotreba dominantnog položaja (predmet 'Frikom' - anatomija jedne povrede konkurencije). Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, str. 47-83
Rađenović, Ž. (2015) The influence of the competition policy on state aid and public sector within the European Union single market. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 12, br. 1, str. 83-95
Spasić, I. (2009) Zloupotreba dominantnog položaja i stvaranje mergera u pravu konkurencije EU i Srbije (pozitivni propisi i case law). Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 231-249
Stojković, M. (2017) The legal importance of the regulation No. 17. of the European Economic Community. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 4-6, str. 56-65
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1812016M
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Jasna i neposredna opasnost II - čas anatomije
Begović Boris, i dr.

Strani pravni život (2017)
Pravni okvir državne pomoći na tržištu Evropske unije
Stojković Milica

Ekonomika poljoprivrede (2019)
Application of the model for support decision in the crediting of agroindustry complex
Živković Aleksandar, i dr.

prikaži sve [4]