Metrika

  • citati u SCIndeksu: [18]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresavpavlovic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: Finansijska tržišta; Beogradska berza; finansijski i rentabilitetni položaj preduzeća; privatizacija; investicioni fondovi
Sažetak
Iako je srpska Vlada nakon 2000. godine kao jedan od osnovnih ciljeva privatizacije definisala razvoj finansijskih tržišta, propisani model privatizacije nije mogao da podstakne razvoj finansijskih tržišta, što se u praksi i pokazalo. Pored objektivno prisutnih ograničenja i teškoća, u Srbiji postoji i čitav niz zakonskih protivrečnosti i nedoslednosti koji onemogućuju brzi razvoj finansijskih tržišta. Propuštenim prilikama, procesom privatizacije i kasnim nastupanjem investicionih fondova, srpska privreda je ostala bez potencijalno solidno jakog finansijskog tržišta, a Beogradska berza je izgubila mogućnost ispunjenja svoje misije i uloge u ukupnom privrednom razvoju zemlje. Dalji pravci aktivnosti razvoja finansijskih tržišta moraju se bazirati na uspostavljanju tržišta duga, poreskim olakšicama i uopšte animiranju domaćih i stranih investitora kroz vraćanje poverenja. Preduslov razvoja je podizanje nivoa korporativnog upravljanja i adekvatna zaštita manjinskih akcionara.
Reference
Balladur, E. (1987) Je crois en homme plus quà lEtat. Paris: Flammarion, prema: Andreff, V, Technique et expériences de privatisation: la succès story des privatisation en France et les besoins actuels des pays d Europe de lEst. Communication á la Research Conference on: E
Kapor, P. (2007) Investicioni fondovi i investiranje u hartije od vrednosti. Beograd: Poslovni biro
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije (2006) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu hartija od vrednosti u periodu: januar - decembar 2005. godine. Beograd
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije (2007) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu hartija od vrednosti u periodu: januar - decembar 2006. godine. Beograd
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije (2008) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu hartija od vrednosti u periodu: januar - decembar 2007. godine. Beograd
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije (2009) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu hartija od vrednosti u periodu: januar - decembar 2008. godine. Beograd
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije (2010) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu hartija od vrednosti u periodu: januar - septembar 2009. godine. Beograd
Kulić, M. (2007) Finansijska tržišta. Beograd: Megatrend univerzitet, 3. Izdanje
Milinković, S. (1992) Osnovne karakteristike i značaj tržišta kapitala za vlasničko prestruktuiranje i dugoročno finansiranje preduzeća. u: Računovodstvo i poslovne finansije u uslovima svojinskog prestruktuiranja preduzeća / XXIII simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja Zlatibor, 28-30, 128-138
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2003) Financial markets and institutions. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Momirović, D.M. (2009) Municipalne obveznice - novina ili finansijska inovacija na tržištu kapitala Srbije. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 226-255
Muminović, S. (2007) Investicioni fondovi i drugi finansijski proizvodi. Bankarstvo, vol. 36, br. 11-12, str. 32-39
Muminović, S. (2008) Uporedni pregled i perspektive razvoja finansijskih tržišta u Srbiji i Sloveniji. Megatrend revija, vol. 5, br. 1, str. 67-83
Pavlović, V. (2008) Procena vrednosti kapitala - uporedna iskustva Francuske i Srbije. Megatrend revija, vol. 5, br. 1, str. 43-65
Pavlović, V. (2008) Metodologija vrednovanja kapitala i model privatizacije u Republici Srbiji. Računovodstvo, vol. 52, br. 1-2, str. 39-51
Pavlović, V., Knežević, G. (2008) Adekvatnost tržišne metode procene vrednosti kapitala za potrebe privatizacije. Računovodstvo, vol. 52, br. 5-6, str. 102-115
Ranković, J. (2009) Šta su prioriteti u rešavanju naše ekonomsko-finansijske krize. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 1-2, str. 16-21
Ranković, J.M., Rajović, R. (2006) Analiza rentabilitetnog i finansijskog položaja privrede Srbije u 2005. godini. Ekonomika preduzeća, vol. 54, br. 5-6, str. 165-183
Stamenković, S., ur. MAT i konjukturni barometar. Beograd: Ekonomski institut
Tasić, M. (2009) Standardni i regulatorni mehanizmi inicijalne javne ponude - (ne)mogućnost sprovođenja u Srbiji. Pravo i privreda, vol. 46, br. 5-8, str. 635-648
Vasiljević, B.A. (2001) Još jednom o finansijskom tržištu. Ekonomski anali, vol. 45, br. van.br.jul, str. 21-25
Živković, B. (2009) Projekat unapređenja finansijskog sistema u Srbiji. Beograd: Policy and Legal Advice Center (PLAC)