Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 1-2, str. 63-82
Mikroekonomske osnove (strukturnih promena) poslovanja privrede Srbije u periodu od 2007-2011. godine i izazovi za naredni period
aHypo-Alpe-Adria bank Serbia, Belgrade
bAltis Capital, Belgrade
Ključne reči: poslovanje privrede; mikroekonomski pristup; finansijski položaj preduzeća; kriza; strukturne promene; privredni ambijent; Srbija
Sažetak
Ovaj članak ima za cilj da odredi i analizira strukturne promene u srpskoj ekonomiji u periodu koji se proteže između 2007. i 2011. godine. Ovaj period je bio oličen izbijanjem svetske ekonomske i finansijske krize, čiji su se efekti prelili u Srbiju krajem 2008. Određujući efekte krize na srpsku ekonomiju, unapređujemo pristup u tom pogledu sto analizi makroekonomskih trendova (kao načinu da se opiše široka slika poslovnog okruženja) dodajemo i, komplementarnu, analizu podataka sa nivoa preduzeća, tj. mikroekonomske fundamente firmi obuhvaćenih reprezentativnim skupom najvećih srpskih kompanija. Oslanjajući se na bazu finansijskih podataka za 5,000 najvećih kompanija u periodu između 2007. i 2011. (korišćenu za statističku analizu finansijskih performansi), kao i za 500 najvećih za 2011. i 2010. (korišćenu za dopunu prethodnog prikaza pristupom 'od slučaja do slučaja'), pokušavamo da donesemo zaključke o osnovnim strukturnim promenama unutar kompanija i unutar sektora, kao i izdvojimo glavne odlike finansijske pozicije celog realnog sektora. Konačno, utvrđujemo spisak predstojećih izazova i ciljeva koji se postavljaju pred srpsku ekonomiju u celini, kao i pred donosioce ekonomskih odluka.
Reference
*** (2006/2011) Law on accounting and audit. Official Gazette of the Republic of Serbia, 46/2006,111/2009 and 99/2011
*** (2001/2007) Law on privatization. Official Gazette of the Republic of Serbia, 38/01,18/03, 45/05, and 123/07
*** (2009/2011) Law on stimulating of the construction industry in the conditions of the economic crisis. Official Gazette of the Republic of Serbia, 72/09, 81/09 - correction, 64/10-US and 24/11
Arsić, M. (2012) Reforme državnih i društvenih preduzeća. Kvartalani monitor, http://www.fren.org.rs/sites/default/files/qm/L2_5.pdf
Atanasijević, J., Čupić, V. (2011) Dinamičnost privrede u novom modelu rasta. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 1-2, str. 55-64
Hypo Alpe Adria bank & Altis Capital (2012) Top 500. NIN magazine, Decembar, Special issue
Ministry of Finance and Economy (2012) Bulletin of public finances, October, http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten%20-%20 98%20-%20SRP%20za%20web.pdf
Ministry of Finance and Economy (2012) Fiscal strategy for 2013 with projections for 2014 and 2014. http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2012/Fiskalna%20strategja%20za%202013_%20godinu%20sa%20projekcijama%20za%20 2014_%20i%202015_%20godinu.pdf
Nedeljković, M., Urošević, B., Zildžović, E. (2012) Jackknife model averaging of the current account determinants. u: National Bank of Serbia working paper, http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/english/90/90_0/2012_23_MN_BU_EZ_e.pdf
Pomerleano, M. (1999) The East Asia Crisis and Corporate Finances: The Untold Micro Story. u: Policy Research Working Papers, Washington: WB
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1302063A
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2013.