Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 7-8, str. 337-353
Da li najbolja preduzeća u Srbiji kreiraju vrednost?
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Sažetak
Svi investitori očekuju ukamaćenje uloženog kapitala u skladu sa rizikom ulaganja. U pogledu stepena izloženosti riziku vlasnici se nalaze u najnepovoljnijem položaju u odnosu na sve druge interesne grupe. Budući da se prinos vlasnika vezuje za neto dobitak, kao rezidual koji preostaje nakon podmirenja interesa svih drugih stejkholdera, očigledno je da postoji rizik da oni ostanu bez prinosa u situacijama kada dobitka nema ili kada on nije dovoljan da kompenzuje prisutne rizike. U tom kontekstu, upravljanje procesom kreiranja vrednosti predstavlja ultimativni zahtev menadžmentu da stvori vrednost za sve interesne grupe, uključujući i vlasnike. Uvažavanje interesa vlasnika zahteva podizanje praga uspešnosti na nivo neto dobitka koji je dovoljan da pokrije oportunitetne troškove vlasničkog kapitala. Tek tada možemo reći da su preduzeća uspešna i da svako od njih koje stvara dobitak preko tog nivoa (pokrića ukupnih troškova kapitala) stvara dodatu vrednost. Imperativ stvaranja vrednosti ima poseban značaj u srpskoj privredi gde u proseku u celom analiziranom periodu 34,4% preduzeća iskazuje gubitke, 8,4% ima rezultat jednak nuli, dok samo 57,2% od ukupnog broja preduzeća posluje sa dobicima. U ovakvim okolnostima, postoji sklonost da se svako preduzeće koje iskazuje neto dobitak oceni kao uspešno. Međutim, pitanje koje se može opravdano postaviti je da li sva preduzeća koja iskazuju dobitke kreiraju vrednost. U ovom radu analiziramo 89 najuspešnijih preduzeća sa stanovišta visine neto dobitka. Relevantnost istraživanja određena je činjenicom da ova preduzeća ostvaruju više od 45% ukupnih neto dobitaka cele privrede u 2013. godini. U prvom delu rada prikazan je poslovno-finansijski profil srpske privrede, kako bi se stekla opšta predstava o finansijskim problemima sa kojima se suočava najveći broj preduzeća. U drugom delu rada istražene su ključne determinante profitabilnosti, kako bismo otkrili ključne pokretače vrednosti i njihov uticaj na visinu iskazane profitabilnosti. U trećem delu rada izvršena je procena uspešnosti najboljih srpskih preduzeća sa stanovišta njihove sposobnosti da stvaraju prinose za vlasnike, pri čemu smo kao kriterijum koristili rezidualni dobitak. Ovakav pristup omogućio nam je da diferenciramo preduzeća i sektore sa stanovišta njihove sposobnosti da stvaraju dodatu vrednost i da lociramo kompanije koje su odgovorne za uništavanje vrednosti.
Reference
*** (2016) Doing business 2016: Measuring regulatory quality and efficiency. Washington: World Bank-International Bank for Reconstruction and Development, A World Bank Group Flagship Report, http://www.doingbusiness.org
*** (2014) Sto naj. privrednih društava u Republici Srbiji u 2013. godini. Agencija za privredne registre,
Casey, C., Bartezak, N. (1984) Cash Flow - Its Not the Bottom Line. Harvard Business Review, July-; August; 61-66
Casey, C., Bartczak, N. (1985) Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions. Journal of Accounting Research, 23(1): 384
Damodaran, A. (2012) Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset. Hoboken: John Wiley & Sons
Feltham, G.A., Ohlson, J.A. (1995) Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research, 11(2): 689-731
Goddard, J., Tavakoli, M., Wilson, J.O.S. (2009) Sources of variation in firm profitability and growth. Journal of Business Research, 62(4): 495-508
Hamada, R.S. (1972) The effect of the firm's capital structure on the systematic risk of common stocks. Journal of Finance, 27(2): 435-452
Malinić, D. (2013) Finansijska (ne)moć javnih preduzeća. u: Računovodstveno regulatorno okruženje: podsticaj ili ograničenje privrednog rasta, Zlatibor, Savez računovođa i revizora Srbije, 131-154
Malinić, D., Denčić-Mihajlov, K., Ljubenović, E. (2013) The Determinants of Capital Structure in Emerging Capital Markets: Evidence from Serbia. European Research Studies, XVI, 2, 98-119
Malinić, D., Milićević, V. (2011) Performance evaluation of real sector in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 7-8, str. 335-351
Malinić, D., Milićević, V. (2012) The financial and structural capabilities of key infrastructure sectors in Serbia. Ekonomski anali, vol. 57, br. 195, str. 7-42
Malinić, D., Milićević, V. (2013) Effects of changes in foreign exchange rates on performance in Serbia's economy. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 7-8, str. 401-416
Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2014) Interdependence of enterprise size and vitality in Serbian economy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 7-8, str. 323-347
Malinić, D. (2013) Insufficiency of Serbian economy's operating performances: Manifestations, causes and main guidelines of recovery. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 1-2, str. 41-62
Malinić, D. (2015) The relevance of positional risks in creating development strategy: The case of public enterprises. Ekonomika preduzeća, vol. 63, br. 1-2, str. 33-56
Ohlson, J.A. (1995) Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), str. 661-687
Penman, S.H. (2009) Financial statement analysis and security valuation. New York: Mcgraw-Hill
Stevanović, N.Đ., Malinić, D., Milićević, V. (2015) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Stowe, J.D., Robinson, T.R., Henry, R.E., Pinto, J.E. (2009) Residual income valuation. u: Equity: CFA ® Program Curriculum, Boston: CFA Institute, Volume 4
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1508337M
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.