Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 7-8, str. 317-328
Prevazilaženje finansijsko-strukturnih poremećaja kao preduslov jačanja konkurentnosti srpske privrede
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Ključne reči: konkurentnost; likvidnost; zaduženost; profitabilnost; investicione mogućnosti; kapitalna ulaganja; održiv rast
Sažetak
Sa ovdašnje vremenske distance može se zaključiti da pored uobičajene nedorečenosti pravnog okvira, nedostatka korporativne kulture, izrazito duge i još uvek nezavršene privatizacije koja je u velikom broju slučajeva neadekvatno i neefikasno sprovedena, nagomilani finansijsko-strukturni problemi u našim preduzećima predstavljaju dodatnu balast koja sputava privredu Republike Srbije da u skorije vreme konačno pronađe prave puteve za izlazak iz krize čiji počeci sežu još od početka devedesetih godina prethodnog veka. Posledice višegodišnjeg potcenjivanja finansijsko- strukturnih problema, pa i nerazumevanja od strane onih koji bi trebalo da trasiraju puteve oporavka iznurene srpske privrede, vidljive su danas skoro na svakom koraku. Sve te posledice mogle bi se objediniti u konstataciji da naša privreda u najvećem delu još uvek nije dorasla za nadmetanje u veoma oštroj konkurentskoj utakmici koja je očekuje na globalnom nivou. Bez podizanja njene konkurentnosti teško je poverovati u priče o bilo kakvom napretku nacionalne ekonomije, većoj zaposlenosti, poboljšanju standarda i svakom drugom društveno-ekonomskom boljitku. Rad koji je pred vama promoviše upravo ovu ideju i nudi nekoliko konkretnih rešenja koja bi u sadejstvu sa nekim drugim sistemskim merama, trebala da omoguće dugo očekivani oporavak srpske privrede.
Reference
Agencija za privredne registre (2012) Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2011. godini. available at http://www.apr.gov.rs/Portals/0/GFI/Makrosaopstenja/2011/Saopstenje.pdf
Atkinson, A., Kaplan, R., Matsumura, E., Young, M. (2012) Management accounting: Information for decision making and strategy execution. London: Pearson
Boer, G. (1999) Managing the Cash Gap. Journal of Accountancy, 188 (4): 27-32
Drury, C. (2005) Management accounting for business decisions. London: Thomson Learning
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2012) Zar nije autput važniji od inflacije u nemoćnoj privredi - revizija postojećih ekonomskih politika u Srbiji. Ekonomika preduzeća, 60(1-2): 13-32
Hilton, R.W. (2009) Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment. Boston: McGraw-Hill/Irwin
Malinic, D. (2008) Finansijsko izveštavanje kao determinanta kvaliteta korporativnog upravljanja. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 1-2, str. 17-27
Malinic, D., Milicevic, V. (2011) Ocena performansi realnog sektora u Republici Srbiji. Ekonomika preduzeća, 59(7-8): 335-351
Malinić, D., Milićević, V. (2012) Finansijska stabilnost sektora telekomunikacija u Srbiji. Telekomunikacije, 10, V, 2-15
Malinić, D., Milićević, V. (2012) Finansijsko-strukturno nasleđe kao ograničenje za izlazak privrede iz krize: Slučaj Republike Srbije. u: Značaj računovodstva, revizije i finansija u procesu prevladavanja ekonomske krize, Banja Vrućica, Zbornik radova, 119-149
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2003) Investment Analysis and Portfolio Management. Ohio: Thomson
Republike Srbije Vlada (2012) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, 36/11, 39/11 (čl. 135)
Stevanovic, N. (2009) Bilansno-političke implikacije po kvalitet dobitka. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 3-4, str. 109-137
Vlada Republike Srbije (2009-2011) Zakon o stečajnom postupku. Službeni glasnik RS, 104/2009, 99/2011
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopre1208317M
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2013.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2013)
Rizici zakasnele reindustrijalizacije
Đuričin Dragan, i dr.

Ekonomika preduzeća (2013)
Insuficijencija poslovnih performansi srpske privrede - manifestacije, uzroci i glavne smernice oporavka
Malinić Dejan

Ekonomika preduzeća (2013)
Efekti promene kursa na performanse srpske privrede
Malinić Dejan, i dr.

prikaži sve [29]