Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 42, br. 3, str. 61-77
Dva aspekta koncentracije srpskog bankarskog sektora
aEkonomski institut, Beograd
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresaisidora.ljumovic@ecinst.org.rs
Projekat:
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Ključne reči: koncentracija banka; bankocentrični finansijski sistem; konsolidacija banaka; Hirfindal - Hiršmanov indeks; racio koncentracije
Sažetak
Ovaj rad ima za cilj da analizira koncentraciju u bankarskom sektoru iz dva ugla. Šira analiza pokazuje da je tržište kapitala nerazvijeno i da je finansijski sistem Srbije zasnovan na bankama. Analizom koncentracije u užem smislu, autori su zaključili da bankarski sektor Srbije karakteriše visok stepen fragmentacije, ali smanjenje broja banaka nije dovelo do povećanja koncentracije bilo kog od analiziranih parametara, tako da je nivo koncentracije umereno nizak. Da bi se izvršila uporedna analiza, istraživani su pomenuti fenomeni i kod odabranih zemalja. Nažalost, nije bilo je moguće da se donese univerzalni zaključak o tome da li smanjenje broja banaka utiče pozitivno ili negativno na stepen koncentracije.
Reference
Adžić, S., Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2005) High performance organization model. Industrija, vol. 33, br. 2-3, str. 45-78
Barjaktarović, L., Filipović, S., Dimić, M. (2013) Nivo koncentracije u bankarskoj industriji u zemljama centralne i istočne Evrope. Industrija, vol. 41, br. 3, str. 39-54
Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Levine, R. (2006) Bank concentration, competition, and crises: First results. Journal of Banking & Finance, 30: 1581-1603
Berger, A.N., Hannan, T.H. (1989) The price-concentration relationship in banking. Review of Economics and Statistics, 71(2): 291-99
Chakraborty, S., Tridip, R. (2006) Bank-based versus market-based financial systems: A growth-theoretic analysis. Journal of Monetary Economics, 53, 329-350
Claessens, S., Laeven, L. (2004) What drives bank competition?: Some international evidence. Journal of Money, Credit, and Banking, 36(3): 563-592
Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., Levine, R. (2004) Regulations, market structure, institutions, and the cost of financial intermediation. Journal of Money, Credit, and Banking, 36 (3) (Part 2), 593-622
Ergungor, O.E. (2004) Market- vs. bank-based financial systems: Do rights and regulations really matter?. Journal of Banking & Finance, 28, 2869-2887
Gelos, R.G., Roldos, J. (2004) Consolidation and market structure in emerging market banking systems. Emerging Markets Review, 5: 39-59
Jansen, D., de Haan, J. (2003) Increasing concentration in European banking: A macro-level analysis. u: Research Memorandum WO, De Nederlandsche Bank
Levine, R. (2002) Bank-based or market-based financial systems: Which is better?. Journal of Financial Intermediation, 11(4): 398-428
Levy, Y., Micco, A. (2007) Concentration and foreign penetration in Latin American banking sectors: Impact on competition and risk. Journal of Banking & Finance, 31( 6): 1633-1647
Lončar, D., Rajić, V. (2012) Koncentracija i konkurentnost bankarskog tržišta Srbije - postojeće stanje i moguće promene pod uticajem buduće tržišne konsolidacije. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 7-8, str. 372-385
Ljubaj, I. (2005) Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj. Pregledi, Zagreb, P-21, listopad, http://www.hnb.hr/publikac/pregledi/p-021.pdf
Ljumović, I. (2009) Prelazak rizika u neizvesnost u uslovima globalne krize. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 129, str. 61-72
Mamatzakis, E., Staikouras, C., Koutsomanoli-Fillipaki, A. (2005) Competition and concentration in the banking sector of the South Eastern European Region. Emerging Markets Review, 6: 192-209
Marinković, S. (2006) Stepen konkurencije u bankarskom sektoru Srbije kao faktor konkurentnosti nacionalne ekonomije. Ekonomske teme, 44(4-5), 71-84
Marinković, S. (2007) Stanje i dinamika stepena koncentracije u bankarskom sektoru Srbije. Teme, vol. 31, br. 2, str. 283-299
Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013) Tržišna koncentracija u bankarskom sektoru - primer Srbije. Industrija, vol. 41, br. 2, str. 7-25
Narodna banka Jugoslavije (2001) Godišnji izveštaj. Beograd, http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/90_4/godisnji_izvestaj_2001.pdf
Narodna banka Srbije (2003-2012) Godišnji izveštaj. Beograd
Narodna banka Srbije (2013) Bankarski sektor, Izveštaj za prvi kvartal. Beograd, http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/55/55_4/kvartalni_izvestaj_I_13.pdf
Nathan, A., Neave, E.H. (1989) Competition and contestability in Canada's financial system: Empirical results. Canadian Journal of Economics, 22(3): 576-594
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Schaeck, K., Cihak, M., Wolfe, S. (2009) Are competitive banking systems more stable?. Journal of Money, Credit and Banking, 41(4), 711-734
Shaffer, S. (1993) A test of competition in Canadian banking. Journal of Money, Credit and Banking, 25(1): 49-61
Uhde, A., Heimeshoff, U. (2009) Consolidation in banking and financial stability in Europe: Empirical evidence. Journal of Banking & Finance, 33(7), 1299-1311
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija42-5867
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman