Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 7-8, str. 417-426
Finansiranje lanca snabdevanja - neiskorišćena prilika za ublažavanje problema nelikvidnosti u realnom sektoru
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Ključne reči: finansiranje lanca snabdevanja; likvidnost; program finansiranja dobavljača; upravljanje obrtnim sredstvima; banke
Sažetak
U vremenu krize bolje upravljanje obrtnim sredstvima i skraćivanje gotovinskog ciklusa postali su strategijski prioritet kompanija koje žele da smanje svoju zavisnost od skupih eksternih izvora finansiranja. Ipak, kako se ispostavlja u realnosti, na ovom prioritetu mogu insistirati samo dominantna preduzeća dok, nažalost, ona slabija, posebno mala i srednja preduzeća, mogu samo da prihvate uslove plaćanja koje im diktiraju njihovi dominantni dobavljači i/ili kupci. Dominantne kompanije pri tom zaboravljaju da zanemarivanjem problema nelikvidnosti, nesolventnosti i, konačno, propadanja slabijih karika u njihovim lancima snabdevanja mogu ozbiljno podriti i sopstvenu perspektivu. Prihvatanjem programa finansiranja lanca snabdevanja finansijski solidne, odgovorne i dovoljno svesne kompanije priznaju potrebu pružanja pomoći dobavljačima kojima je smanjenje pritiska na strani finansiranja njihovih obrtnih sredstava neophodno da bi preživeli. U radu smo predstavili program finansiranja lanca snabdevanja, ističući njegove koristi, preduslove za uspešnu implementaciju, potencijalne probleme pri razvoju i primeni, i aktivnosti koje je potrebno preduzeti,uključujući i one koje se očekuju od kreatora ekonomske politike. Zbog višestrukih koristi koje programi donose za sve učesnike, ne bi izostale ni koristi na makroekonomskom nivou, što bi moglo da rezultira ako ne unapređenjem, ono bar sprečavanjem daljeg propadanja konkurentnosti realnog sektora. I bankarski sektor mogao bi imati koristi od uvođenja ovih programa, u najmanju ruku u pogledu aktiviranja imobilisane likvidnosti i smanjenja ukupnog kreditnog rizika.
Reference
*** (2012) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Službeni glasnik RS, br. 119
Babich, V. (2010) Independence of Capacity Ordering and Financial Subsidies to Risky Suppliers. Manufacturing & Service Operations Management, 12(4): 583-607
Bankruptcy Supervision Agency Statistics. Retrieved from http://alsu.gov.rs
Bryant, C., Camerinelli, E. (2013) Supply chain finance: EBA European market guide. London: Euro Banking Association
Carpenter, R.E., Petersen, B.C. (2002) Is the Growth of Small Firms Constrained by Internal Finance?. Review of Economics and Statistics, 84(2): 298-309
Demica (2010) Research report: Securing growth. u: Supply chain finance: A forth report from Demica, London: Demica Limited, (Issue br. 12)
Demica (2013) Research report: Linked in?. u: Building sustainable strength in German-Central European supply chain, London: Demica Limited, (Issue br. 20)
Department for Business Innovation & Skills of the UK Government Mark Prisk explores finance options for smaller firms: Aannouncement. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/news/mark-prisk-explores-finance-options-for-smaller-firms
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2013) Rizici zakasnele reindustrijalizacije. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 1-2, str. 1-18
European Commission (2013) Green paper: Long-term financing of the European economy. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu
Fairchild, A. (2005) Intelligent matching: integrating efficiencies in the financial supply chain. Supply Chain Management: An International Journal, 10(4): 244-248
Ivanišević, M. (2012) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Leng, F.L., Zailani, S. (2012) Effects of information, material and financial flows on supply chain performance: A study of manufacturing companies in Malaysia. International Journal of Management, 29(1): 293-313
National Bank of Serbia (2013) NBS Inflation report. november, www.nbs.rs
Serbian Business Registers Agency Register of financial statements and information on the creditworthiness of legal entities and entrepreneurs. Retrieved from http://www.apr.gov.rs
Todorović, M. (2010) Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2014.