Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 1, str. 59-78
Reforma javnog sektora Republike Srbije - pravci, trendovi, izazovi
aUniverzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresaandjelic1975@gmail.com, v_djakovic@uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Sažetak
Predmet istraživanja u radu jeste analiziranje trenutnog stanja i okolnosti u javnom sektoru Republike Srbije, sa ciljem da se na bazi tako prikupljenih informacija stvore realne pretpostavke za predlaganje niza konkretnih mera i instrumenata kojima će se započeti reforma javnog sektora u pravcu stabilizacije prilika i okolnosti na njemu. Polazna hipoteza istraživanja jeste da je javni sektor u Republici Srbiji nisko produktivan i efikasan, neracionalno postavljen, sa nizom problema koji su karakteristični za loše formulisane i upravljane poslovne sisteme. U kontekstu potvrđivanja ove hipoteze leži i izvedena hipoteza istraživanja koja pretpostavlja da stanja i prilike u javnom sektoru direktno utiču na stanja i prilike u celokupnom društveno-ekonomskom sistemu i da je ta veza istosmerna, u smislu da dobro koncipiran javni sektor doprinosi razvoju društveno-ekonomskog sistema u celosti, i obrnuto. Metodologija korišćena u istraživanju obuhvata metode analize i sinteze, dedukcije, indukcije i komparacije. Osnovni cilj istraživanja jeste dolaženje do niza saznanja o trenutnom stanju i prilikama u javnom sektoru, na bazi kojih će se predložiti konkretne mere i instrumenti u pravcu reforme i razvoja javnog sektora Republike Srbije. Rezultati istraživanja biće korisni kako akademskoj javnosti, tako i kreatorima ekonomskih politika, jer će pružiti čitav niz mehanizama i mera kojima će se jasno opredeliti pravac reforme javnog sektora Republike Srbije u smeru njegove racionalizacije.
Reference
Andjelic, G.B., Djakovic, V.D. (2012) Financial Market Co-Movement between Transition Economies: A Case Study of Serbia, Hungary, Croatia and Slovenia. Acta Polytechnica Hungarica, vol. 9, br. 3, str. 115-134
Brunsson, N., Sahlin-Andersson, K. (2000) Constructing Organizations: The Example of Public Sector Reform. Organization Studies, 21(4): 721-746
Christensen, J.G., Pallesen, T. (2001) Institutions, distributional concerns, and public sector reform. European Journal of Political Research, 39(2): 179-202
Christensen, T., Lsgreid, P. (2007) The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, vol. 67, br. 6
Čabrilo, S., Kliček, T. (2010) Upravljanje promenama u javnom sektoru u kontekstu usvajanja statuta AP Vojvodine. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 197-211
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2013) Rizici zakasnele reindustrijalizacije. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 1-2, str. 1-18
Kovačević, M., Vučković, V. (2009) Budući razvoj, reforma javnog sektora i konkurentnost Srpske privrede. Tržište, novac, kapital, vol. 42, br. 4, str. 43-54
Subotić, D.S. (2010) Javno upravljanje i modernizacija javnog sektora Srbije. Politička revija, vol. 9, br. 2, str. 65-102
Vučković, V. (2012) Public finance in Serbia: What can companies expect?. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 1-2, str. 41-49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.