Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 1, str. 131-166
Obaveze arbitara u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži
Kopaonik School of Natural Law - Slobodan Perović + Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresajperovic@beotel.rs
Sažetak
Predmet rada predstavlja analiza obaveza arbitara u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. U uvodnom delu učinjen je pogled na pravni odnos između arbitara i strana u sporu uređen ugovorom koji se između njih zaključuje. Centralni deo analize posvećen je obavezama koje arbitar preuzima prihvatanjem svog imenovanja. U tom kontekstu, pažnja je usmerena na: a) osnovne obaveze koje se ogledaju u zahtevu da arbitar bude nezavisan i nepristrasan i da poštuje osnovna načela arbitražnog postupka, i b) druge najznačajnije obaveze arbitra: dužna pažnja, efikasnost i poštovanje roka za donošenje arbitražne odluke, obaveza presuđenja spora, obaveza obaveštenja o mogućem sukobu interesa i obaveza poverljivosti. Nakon analize obaveza arbitara, razmatrane su moguće pravne posledice njihove povrede: poništaj arbitražne odluke, prestanak dužnosti arbitra i građanskopravna odgovornost arbitra. Analiza pomenutih pitanja učinjena je sa stanovišta odgovarajućih rešenja uniformnih pravila i nacionalnih zakona iz oblasti arbitraže, pravilnika vodećih arbitražnih institucija, kao i stavova doktrine i međunarodne sudske i arbitražne prakse.
Reference
*** (2017) The arbitrator's liability report from the club des juristes. Paris: Ad hoc Commitee, June
*** (1992) The arbitral process and the independence of arbitrators. ICC Publication, Paris, No. 472
Babić, D. (2008) Nezavisnost i nepristrasnost arbitara. Pravo u gospodarstvu (PUG), Zagreb, 3
Berger, B., Kellerhals, F. (2015) International and domestic arbitration in Switzerland. Berne, Third edition
Berlinguer, A. (1995) Impartiality and independence of arbitrators in international practice. American Review of International Arbitration (ARIA), 6(4)
Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M. (2009) Redfern and hunter on international arbitration. Oxford: Oxford University Press, Fifth edition, Student Version
Clay, T. (2001) L' arbitre. Dalloz
Daele, K. (2012) Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International BV
de Boisséson, M. (1990) Le droit français de l' arbitrage interne et international. GLN Joly
Deskoski, T. (2016) Megunarodno arbitražno pravo. Skopje
Dominique, H. (2012) Independence and Impartiality of Arbitrators: 3 Issues. American University International Law Review, 27(4)
Fry, J., Greenberg, S., Mazza, F. (2012) The secretariat's guide to ICC arbitration. Paris: International Chamber of Commerce ICC
Gaillard, E., Savage, J., ur. (1999) Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration. The Hague: Kluwer Law International
Gavalda, C. (1993) De Leyssac Lucas, L' arbitrage. Paris: Dalloz
Jarrosson, C. (1989) L'arbitrage et la Convention européenne des droits de l'homme. Revue de l' arbitrage
Jarrosson, C. (1987) La notion d' arbitrage. Paris: LGDJ
Jolidon, P. (1984) Commentaire du Concordat suisse sur l' arbitrage. Berne
Kaufmann-Kohler, G., Rigozzi, A. (2010) Arbitrage international: Droit et practique à la lumière de la LDIP. 2nd ed
Knežević, G., Pavić, V. (2010) Arbitraža i ADR. Beograd
Lalive, P., Poudret, J.F., Reymond, C. (1989) Le droit de l' arbitrage interne et international en Suisse. Lausanne
Lew, J.D.M., Mistelis, L.A., Kroll, S.M. (2003) Comparative international commercial arbitration. The Hague: Kluwer Law International
Mustill, M.J., Boyd, S.C. (1989) Commercial Arbitration. Butterwords: London - Edinburgh, 2nd edition
Perović, J. (2017) Efikasnost arbitražnog postupka. Pravo i privreda, vol. 55, br. 4-6, str. 461-469
Perović, J. (2016) Konstituisanje arbitražnog veća u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Pravni život, Beograd, No. 11
Perović, J. (2017) Sumnja u nezavisnost ili nepristrasnost arbitra kao osnov zahteva za njegovo izuzeće. Pravni život, 11, 66-69
Perović, J. (2016) Jezik arbitražnog postupka u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. u: Knežević Gašo [ur.] Liber amicorum, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Udruženje za arbitražno pravo
Perović, J., Đorđević, M. (2013) Resolution of commercial disputes through arbitration as a contributor to improvement of business environment in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 3-4, str. 238-255
Perović, J. (2002) Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Beograd
Perović, J.S. (2012) Standardne klauzule u međunarodnim privrednim ugovorima. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd
Poudret, J., Besson, S. (2007) Comparative law of International arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2nd edition
René, D. (1982) L' arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica
Smith, M.L. (1992) Contractual obligations owed by and to arbitrators: Model terms of appointment. Arbitration International, Vol. 8, no. 1, LCIA
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Beograd
Verbist, H., Schäfer, E., Imhoos, C. (2016) ICC arbitration in practice. The Netherlands: Kluwer Law International, Second Revised Edition
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP1901131P
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2019.