Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 7-8, str. 457-468
Strategija obezbeđenja efikasnosti u rešavanju privrednih sporova
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Sažetak
Predmet rada posvećen je analizi najznačajnijih koraka strategije obezbeđenja efikasnosti u rešavanju privrednih sporova. U tom smislu, autor izlaže prednosti arbitraže u odnosu na državni sud, bavi se pitanjem formulisanja arbitražnog ugovora, razmatra postupak izbora i imenovanja arbitara, sugeriše sredstva i tehnike koje treba primeniti u cilju efikasnog upravljanja postupkom i analizira prednosti i potencijalne rizike 'fast track' arbitraže. Analiza je učinjena u svetlu vladajućih tendencija u savremenom arbitražnom pravu, pri čemu je posebna pažnja posvećena odgovarajućim pravilima i praksi najznačajnijih međunarodnih arbitražnih institucija, u nastojanju da čitaocu sugeriše optimalna rešenja u pravcu postizanja efikasnosti u rešavanju privrednih sporova.
Reference
*** (2010) Model contracts for small firms: Legal guidance for doing international business. Geneva: International Trade Centre
*** (2012) Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR Task Force on reducing time and costs in arbitration. u: Controlling time and costs in arbitration, Paris: ICC International Chamber of Commerce
*** (2016) Doing Business World Bank survey. Retrieved from www.doingbusiness.org/methodology
Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M. (2009) Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press
Bühring-Uhle, Ch., Kirchhoff, L., Scherer, G. (2006) Arbitration and mediation in international business. Kluwer Law International
Casella, A. (1992) Arbitration in international trade. NBER Working Paper Series. In working paper, no. 4136; http://www.nber.org/papers/w4136
Charles River Associates (2012) Arbitration in Toronto: An economic study. Retrieved from http://www.crai.com/ uploadedFiles/Publications/Arbitration%20in%20Toronto%20 2012-09-06.pdf
David, R. (1982) L'arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica
Dimatteo, L.A. (2009) Law on international contracting. Kluwer Law International: Wolters Kluwer Law & Business
Fry, J., Greenberg, S., Mazza, F. (2012) The Secretariat's guide to ICC arbitration. Paris: World business organisation-ICC International Chamber of Commerce
Gaillard, E., Savage, J., ur. (1999) Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration. Hague/Boston/London: Kluwer Law International
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd
Perović, J. (2012) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Knjiga 1
Perović, J., Đorđević, M. (2013) Resolution of commercial disputes through arbitration as a contributor to improvement of business environment in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 3-4, str. 238-255
Perović, J.S. (2002) Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Beograd: Službeni list SRJ
Sussman, E., Wilkinson, J. (2012) Benefits of arbitration for commercial disputes. Retrieved from http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/dispute_resolution_magazine/March_2012_Sussman_Wilkinson_March_5.authcheckdam.pdf
Welser, I., Klausseger, Ch. (2009) Fast track arbitration: Just fast or something different?. u: Austrian Arbitration Yearbook
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopre1608457P
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2013)
Rešavanje privrednih sporova putem arbitraže kao faktor unapređenja poslovnog ambijenta Srbije
Perović Jelena, i dr.

Ekonomika preduzeća (2018)
Od poverljivosti do transparentnosti u poslovnim ugovorima zaključenim od strane države
Perović Jelena, i dr.

Rev Kopaoničke škole prirodnog prava (2019)
Obaveze arbitara u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži
Perović-Vujačić Jelena S.

prikaži sve [38]