Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 1-2, str. 143-155
Pametni povezani proizvodi kao nova konkurentska prednost - izazovi za Srbiju
Univerzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Ključne reči: inovacije; konkurentnost; pametni povezani proizvodi; Internet stvari; IKT; Srbija
Sažetak
Aktuelna akademska rasprava u oblasti inovacija i konkurentnosti posebno se bavi pojmom pametnih povezanih proizvoda (PPP). U ovom preglednom radu nastojimo da uključimo Srbiju u ovu globalnu debatu, objašnjavajući glavne koncepte i argumente, nadovezujući se na prethodna istraživanja i pokazujući kako razvoj sektora IKT u Srbiji predstavlja primer primene ove teorije u praksi. Pred stavljamo slučajeve tri preduzeća koja prave PPP, a to su Schneider Electric DMS NS, Strawberry Energy i Bitgear. Iako većina proizvodnje i izvoza IT može da se pripiše podugovaranju i standardnom programiranju, ovi slučajevi ukazuju na potencijal razvoja PPP (odnosno proizvoda koje se nazivaju i Internet stvari). Da bi se više preduzeća usavršilo i uspešno takmčilo u svetu, potrebne su dodatne, primarno strane investicije u ovaj sektor. Ključno ograničenje, pored nedostataka poslovne klime, predstavlja ograničena ponuda kvalitetnih kadrova, što zahteva veća ulaganja države u obrazovanje u kompetencijama koje su potrebne sektoru IKT, sveobuhvatnu reformu infrastrukture za istraživanje i inovacije, i usmeravanje javnih sredstava za inovacije kroz institucije poput Inovacionog fonda, koji prati najbolje međunarodne prakse.
Reference
*** Draft strategy for science and technology development 2016-2020: Research for innovation. Retrieved from http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-nauka- za-inovacije-17-NOVO.pdf
Ashton, K. (2009) That Internet of things thing. RFID Journal, 22, 97-114
Christensen, C., Johnson, C.W., Horn, M.B. (2010) Disrupting class: How disruptive innovation will change the way the world learns. Columbus, OH: McGraw Hill
Christensen, C., van Bever, D. (2014) The capitalists dilemma. Harvard Business Review, 92(6); 59-68
Christensen, C.M., Raynor, M.E., McDonald, R. (2015) What is disruptive innovation?. Harvard Business Review, 93(12); 44-53
Christensen, C.M. (2011) The innovator's dilemma. New York: Harper Collins
Cornell University, INSEAD, WIPO (2009) The global innovation index 2009
Cornell University, INSEAD, WIPO (2014) The global innovation index 2014
Cornell University, INSEAD, WIPO (2015) The global innovation index 2015
Delgado, M., Porter, M.E., Stern, S. (2012) Clusters, convergence and economic performance. NBER Working Paper, Cambridge, MA, No. 18250, NBER
European Commission (2014) Research and innovation performance in the EU: Innovation Union progress at country level. Brussels
Florida, R. (2002) The rise of the creative class. New York: Basic Books
Florida, R. (2007) The flight of the creative class. New York: Harper Collins Publishers
Florida, R. (2010) The great reset. New York: HarperCollins Publishers
International Telecommunication Union (ITU) (2012) Global standards initiative on internet of things (Recommendation ITU-T Y2060). Retrieved from http://www.itu.int/ITU-/recommendations/rec.aspx?rec=y.2060
Kelly, É. (2016) Moedas advances plans for new European Innovation Council. Science-Business: Innovation intelligence and networking, January 5, Retrieved from http://www.sciencebusiness.net/news/77370/Moedas-advances-plans-for-new-European-Innovation-Council
Lawrence, P.R., Lorsch, J.W. (1967) Organization and environment. Boston, MA: Harvard Business School, Division of Research
Martin, R., Florida, R., Pogue, M., Mellander, C. (2015) Creativity, clusters and the competitive advantage of cities. Competitiveness Review, 25(5): 482-496
OECD (1996) Knowledge-based economy. Paris: OECD
Pontin, J. (2005) ETC: Bill Joys six webs. MIT Technology Review, September 29, [blog post], Retrieved from https://www.technologyreview.com/s/404694/etc-bill-joys-six-webs
Porter, M.E. (2000) Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, 14(1): 15-34
Porter, M.E. (2008) Clusters and economic policy: Aligning public policy with the new economics of competition. u: Institute for Strategy and Competitiveness White Paper 5/18/09, Massachusetts: Harvard Business School
Porter, M.E. (2008) The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, January-February, 86 (1), 78-93
Porter, M.E., Heppelmann, J.E. (2014) How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92(11); 64-88
Porter, M.E., Heppelmann, J.E. (2015) How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, 93(10); 97-114
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. New York: Free Press
Potts, J. (2011) Creative industries and economic evolution. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd
Raji, R.S. (1994) Smart networks for control. IEEE Spectrum, 31(6): 49-55
Savic, N., Pitic, G., Konjikusic, S. (2014) Microeconomic and macroeconomic determinants of competitiveness of East European countries in 2012. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 7(3): 264
Savić, N., Pitić, G., Trbović, A. (2012) Uloga znanja, inovacija i kreativnih industrija u savremenoj privredi. u: Savić, N. Pitić, G. & Konjikušić, S. [ur.] Relative competitive position of East European countries in 2011, 3, 36-48
Savić, N., Pitić, G., Trbovich, A.S. (2015) Innovation and creative industries as a basis for Serbian reindustrialization. Ekonomika preduzeća, vol. 63, br. 1-2, str. 67-81
Serbian Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) (2015) Serbia: A smart solution - ICT sector. Belgrade, SIEPA
USAID (2013) ICT country profile: Serbia 2013. Regional Competitiveness Initiative, Number EEM- I-00-07-00001-00 Task order 05
WEF (2014) Global competitiveness report 2014-2015. Geneva
WEF (2015) Global competitiveness report 2015-2016. Geneva
Weiser, M. (1991) The Computer for the 21st Century. Scientific American, 265(3): 94-104
World Economic Forum (2008) Global Competitiveness Report 2008-2009. Geneva, www.weforum.org
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopre1602143S
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.

Povezani članci