Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 14, br. 2, str. 179-188
Socijalne i radne kompetencije vaspitača kao preduslov kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Projekat:
Projekat Pedagoškog fakulteta u Somboru: Savremena razredna nastava - od teorijskog znanja do profesionalnih kompetencija, 2010

Sažetak
Rad je posvećen analizi svojstava predškolskog sistema obrazovanja u odnosu na kompetencije neophodne za kvalitetno funkcionisanje tog sistema. Konkretno, rad se bavi odnosom socijalnih i radnih kompetencija u sistemu savremenih kompetencija vaspitača i nove uloge vaspitača profesionalca. Danas je došlo vreme da uočimo neke nove ishode i ciljeve obrazovanja u skladu sa zahtevima novog edukativnog društva. Svesni sve značajnije prisutnosti promena obrazovanja, moramo misliti i o tome kako razvijati modele kompetencija potrebnih za kvalitetan rad, posebno u korenu sistema vaspitanja i obrazovanja - predškolskoj ustanovi. U ovom radu se razmatraju, po navodima nekoliko autora, podele kompetencija vaspitača, sa posebnim osvrtom na socijalni i radni aspekt ovog problema.
Reference
*** (2007) Profesionalizam vaspitača. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju, Interni materijal
*** (1989) Oxford advanced learners encyclopedic dictionary. Oxford University Press
Branković, D. (2009) Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja. u: Krstivoje Špijunović [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 79-88
Glasser, W. (2000) Teorija izbora, nova psihologija osobne slobode. Zagreb: Alinea
Kelly, M., Grenfell, M., Allan, R., Kriza, C. (2004) European profile for language teacher education: A frame of reference. Southampton: Southampton University
Klaić, B. (1978) Rječnik stranih riječi - tuđice i posuđenice. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Srdić, V. (2010) Lični i profesionalni razvoj vaspitača. u: Soleša-Grijak Đ., Soleša D. [ur.] Kompetencije vaspitača i učitelja za društvo znanja, Beograd: Educa
Sučević, V. (2008) Kompetencije učitelja za kvalitetnu školu. Norma, vol. 13, br. 3, str. 69-80
Suzić, N. (2004) Naša škola u odnosu na kompetencije za XXI vijek. Pedagoška stvarnost, vol. 50, br. 3-4, str. 173-193
Vizek, V. (2009) Prema profesionalnim kompetencijskom profilu školskih psihologa. Zagreb: Filozofski fakultet
Vujaklija, M. (2008) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, 5. dopunjeno i revidirano izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.