Akcije

Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Multimedije u likovnom vaspitanju i učenju dece predškolskog uzrasta u dečjem vrtiću
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresamilena.vojinovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: IKT; internet; inovacije u vaspitanju; mobilna telefonija; e-portfolio; net-generacije.i
Sažetak
U radu je prikazano na koji način se multimediji mogu primenjivati u vaspitno-obrazovnom procesu u dečjim vrtićima, sa akcentom na likovno vaspitanje. Budući da je informacionokomunikaciona tehnologija prisutna u svakodnevnom životu većine dece, predstavili smo na osnovu analizirane priložene literature na koji način korišćenje multimedija, pre svega računara i mobilnih telefona, može inovirati vaspitno-obrazovni proces. Posebna pažnja je posvećena značaju dokumentacije u likovnom vaspitanju i mogućnosti primene eportfolija, koji predstavlja savremen način praćenja, evidentiranja i predstavljanja dečjih likovnih radova, jer omogućava jednostavan pristup i korišćenje pomoću multimedija. Multimediji omogućavaju sticanje znanja i veština, podstiču likovno stvaralaštvo dece, unapređuju planiranje i realizaciju likovnih aktivnosti, podstiču roditelje, decu i vaspitače na saradnju, obezbeđuju uslove za prilagođavanje dece savremenom informatičkom društvu i poboljšavaju kompetencije vaspitača čime se unapređuje vaspitno-obrazovni proces u vrtiću.
Reference
Dumančić, M. (2017) Mobilne tehnologije u obrazovanju. u: Matijević U. [ur.] Nastava I škola za net-generacije, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
Hadži, J.N. (2012) Umetnost u opštem obrazovanju - funkcije i pristupi nastavi. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet: Klett
Herceg, L., Rončević, A., Karlavaris, B. (2010) Metodika likovne kulture dece rane i predškolske dobi. Zagreb: Alfa
Ilić, V., Nedić, N. (2014) Digitalno doba i tradicionalni likovni mediji unastavi likovne kulture. u: Zbornik radova s 5. Međunarodne naučne konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Ilić, V., Šikl-Erski, A. (2016) E-portfolio učenika u nastavi likovne kulture. u: Zbornik radova s 6. Međunarodne naučne konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u čačku
Nadrljanski, Đ., Nadrljanski, M. (2008) Digitalni mediji i obrazovni softver. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet u Somboru
Pavlović, M.M. (2014) Pozitivni efekti učenja pomoću likovnog dela. Inovacije u nastavi, vol. 27, br. 4, str. 55-62
Pavlović, M.M. (2016) Uloga likovnog dela u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Inovacije u nastavi, vol. 29, br. 1, str. 16-28
Pavlović, S. (2018) SmartMusic kao interaktivno nastavno sredstvo u nastavi muzičke pismenosti. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 12, str. 111-126
Pecanac, R., Jeremic, B., Milenovic, Z. (2016) Digital Media in the Teaching of Music Education. New Educational Review, 43 (1): 236-247
Pijanović, P. (2014) Leksikon obrazovnih termina. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Ristić, M., Mandić, D. (2017) Obrazovanje na daljinu. Beograd: Učiteljski fakultet
Savić, D. (2010) Računar - novi medij u nastavi likovne kulture. Norma, vol. 15, br. 1, str. 109-120
Trbojević, A., Jeremić, B., Milenović, Ž. (2015) Multimedia approach to the development of social concepts in class teaching: A view from the students' perspective. Teme, vol. 39, br. 3, str. 867-885
Večanski, V. (2012) Savremene tehnologije kao izvor novih mogućnosti u nastavi likovne kulture. Inovacije u nastavi, vol. 25, br. 3, str. 87-99
Večanski, V.D. (2014) Uloga simboličkog i ekspresivnog jezika umetnosti u pedagoškoj koncepciji Ređo Emilija. Inovacije u nastavi, vol. 27, br. 4, str. 44-54
Vilotijević, M. (2000) Didaktika - organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014371V
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka