Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Porodica kao bitan faktor u formiranju ekološke svesti kod dece
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot

e-adresamirjanamar76@gmail.com
Sažetak
Porodica kao zajednica roditelja i dece ima veliku ulogu u formiranju ekološke svesti kod dece. Ona je prva socijalna sredina sa kojom dete stupa u kontakt i od porodice mnogo zavisi kakve će socijalne navike dete usvojiti od roditelja i kakav će njegov stav kasnije biti prema okolini i prirodi. Uslovi porodičnog života, i to posebno u prvim godinama detinjstva, odlučujući su za formiranje svesti i ličnosti deteta. Porodica je ne samo institucija preko koje se ostvaruje socijalizacija u tom smislu što porodica deluje da se usvoje društvene norme, nego je porodica i faktor od koga zavisi u kakvu će se ličnost dete razviti.
Reference
Center for scientific and applied programs DIALOG, Mazour, I.I., Chumakov, A.N., Gay, W.C. (2003) Global studies encyclopedia. Moskva: Raduga Publishers
Đorđević, J.J. (2002) Nova ekološka etika i zaštita životne sredine. Teme, vol. 26, br. 2, str. 235-244
Ilić, D., Marković, M. (2010) Uvod u ekološko vaspitanje. Vranje: Aurora
Kundačina, M. (1997) Konstituensi ekološke svesti. u: Rizik tehnoloških sistema i životna sredina - zbornik radova, Niš: Fakultet zaštite na radu, str. 45-62
Kundačina, M. (1998) Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika. Užice: Učiteljski fakultet
Milanović, V. (1976) Sociologija ličnosti - osnovi nauke o društvu. Beograd: Rad
Mišković, M.M. (1997) Ekološka kriza i ekološka svest omladine. Beograd: Eko centar
Rot, N. (1994) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/sinteze6-14019
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci