Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 1, str. 153-170
Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima fabrika cementne industrije u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresatadija@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
Finansijski izveštaji preduzeća pružaju informacije, zainteresovanim interesnim grupama, o finansijskom položaju, uspešnosti poslovanja i novčanim tokovima. Informacije o novčanim tokovima značajne su zato što ukazuju na to da li preduzeće svojim poslovanjem generiše dovoljno gotovine kako bi izmirivalo obaveze o roku dospeća. U radu je izvršena komparativna analiza novčanih tokova dva (od postojeća tri) preduzeća cementne industrije u Republici Srbiji.
Reference
*** (2008) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Beograd: SRRS
*** Napomene uz finansijske izveštaje 2007. Titan, www.titan.co.rs
*** (2006) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, br. 46
Collier, P.M. (2009) Accounting for managers. Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd
Duhovnik, M. (2008) Improvements of the cash-flow statement control function in financial reporting. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, vol. 26, sv. 1
Đukić, T. (2007) Analitičke mogućnosti i dometi izveštavanja o novčanim tokovima. u: Simpozijum 'Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja' (XXXVIII), SRRS, Zlatibor
Đukić, T. (2007) Izveštavanje o novčanim tokovima preduzeća u Republici Srbiji. Teme, vol. 31, br. 2, str. 301-314
Đukić, T. (2000) Sastavljanje bilansa tokova gotovine prema MRS 7. u: Efikasnost transformacije preduzeća, Niš: Ekonomski fakultet
Ilić, G. (1995) Bilans novčanih tokova. Knjigovodstvo, Beograd, br. 12
Kieso, D.E., Weygandt, J., Warfield, T. (2001) Intermediate accounting. Chichester: John Willey & Sons, Inc, Eleventh edition
Krishan, G.V., Largay, J.A. (2000) The predictive ability of direct method cash flow information. Journal of Business Finance and Accounting, January/March
Porter, G.A., Norton, C.L. (2007) Financial accounting for decision makers. Mason, USA: Thomson South-Western
Ryan, B. (2008) Finance and accounting for business. u: South-western cengage learning
Tantatape, B., Strupeck, D.C., Whitten, D. Examining prefferences in cash flow statement format. New York: State Society of CPAs
Williams, J.R. (1999) Miller GAAP guide. London: Harcourt Brace & Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.