Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Sociološki pristup razumevanju pravoslavne verske nastave u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresanevenanastic2@gmail.com
Sažetak
U ovom radu se kroz analizu pravoslavne verske nastave u nastavnim planovima i programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji istražuju društvene vrednosti koje su upućene učenicima da ih nauče, prihvate i ugrade u svoje ponašanje. Ovo istraživanje se vrši sa sociološkog teorijsko-metodološkog stanovišta, prema kome se kroz izučavanje religije spoznaju određene društvene pojave i procesi. U tom cilju, kroz ovaj rad su izložena osnovna teorijska određenja pravoslavlja u sociologiji, ukazano je na proces povratka verske nastave u Srbiji i izvršena je analiza aktuelnih nastavnih planova i programa pravoslavne verske nastave od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Ovde je reč o pravoslavnom hrišćanstvu srpskog stila i iskustva, utemeljenog u delu Svetoga Save, poznatog kao svetosavlje. U funkciji ovog rada primenjen je analitičko-deskriptivni metod, kako bi se identifikovali i opisali nastavni sadržaji iz pravoslavne verske nastave, a potom i utvrdila njihova koherentnost sa ostalim nastavnim sadržajima i vladajućim sistemom društvenih vrednosti u Republici Srbiji. Osnovno polazište u ovim razmatranjima je da su religijske vrednosti pravoslavlja sadržane u nastavnim planovima i programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja obeležja tradicionalne kulture i morala, da one utiču: na razvoj svesti o pripadnosti pravoslavnoj veri, srpskoj tradiciji i naciji, na razvoj verske tolerancije među ljudima i prema drugim konfesionalnim zajednicama, kao i na sticanje religiozne kulture kod učenika.
Reference
*** (2004-2018) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS -Prosvetni glasnik, 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006,2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, -dr. pravilnik, 7/2011 -dr. pravilnici, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 i 12/2018
*** (2005-2018) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS -Prosvetni glasnik, 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 -dr. pravilnik, 7/2011 -dr. pravilnik, 1/2013, 11/2014, 11/2016 i 12/2018
*** (2006-2018) Pravilnik o nastavnom planu i programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - dr. pravilnik, 7/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 i 12/2018
*** (1992-1996) Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. Službeni glasnik RS, 50/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96
Aleksov, B. (2004) Veronauka u Srbiji. Niš: Sven
Anđelković, P. (2013) Savremeno obrazovanje i religijska nastava u Srbiji. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, HLIII(2): 277-299
Bazić, J. (2012) Društveni aspekti obrazovanja. Beograd: Institut za političke studije
Blagojević, M. (2010) Vezanost za pravoslavlje u ogledalu statistike sociološko merenje crkvenosti. u: Jablanov Maksimović Jelena; Todorović Dragan [ur.] Mogućnosti i dometi socijalnog učenja pravoslavlja i pravoslavne crkve, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, 311-334
Đorđević, D.B., Jovanović, M. (2010) Sociologija pravoslavlja?. Teme, vol. 34, br. 1, str. 11-29
Janjić, J. (2001) Veronauka na mala vrata. Nin, 2637, http://www.nin.co.rs/2001-07/12/18833.html, preuzeto: 19. 5. 2020
Jovanović, M. (2008) Veberova teza o protestantskoj etici i duh pravoslavlja. Godišnjak za sociologiju, vol. 4, br. 4, str. 123-139
Kačarić, N. (2014) Srpska pravoslavna verska nastava u Srbiji - istorijat i perspektive. Istraživanja u pedagogiji, vol. 4, br. 2, str. 49-64
Rajčević, P. (2009) Promene nastavnih planova i programa za osnovne škole u kneževini Srbiji. Zbornik radova učiteljskog fakulteta u Prizrenu -Leposavić, 5(3): 62-76
Rajčević, P.Đ. (2019) Povezivanje znanja u osmišljenu celinu. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 13, str. 79-95
Stanković, V. (2010) Problemi zasnivanja sociologije pravoslavlja. Teme, vol. 34, br. 1, str. 55-63
Šušnjić, Đ. (1998) Religija. Beograd: Čigoja štampa, I Tom
Trifunović, V. (2010) Pravoslavlje i srpsko društvo. Teme, vol. 34, br. 1, str. 197-212
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014485N
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.