Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 4, str. 1253-1263
Uticaj faktora hrana na konkurentnost turizma Jablaničkog okruga u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Srbija

e-adresaleskopex@yahoo.com, djerilukrecija@gmail.com
Ključne reči: faktori konkurentnosti; analiza važnosti i performansi - IPA; lokalni razvoj; Jablanički okrug
Sažetak
Jablanički okrug predstavlja pretežno ruralni i ekonomski nerazvijeni deo Srbije. Međutim, okrug karakterišu, povoljan geografski položaj, bogatstvo u prirodnim i antropogenim resursima koji još uvek nisu na adekvatan način valorizovani i predstavljeni na turističkom tržištu. U ovom radu, se primenom analize važnosti i performansi obrađuju faktori konkurentnosti turističke destinacije, i ističe hrana kao faktor od primarnog značaja za unapređenje konkurentnosti turizma u Jablaničkom okrugu. Rezultati ovog istraživanja mogu biti od velike koristi turističkim menadžerima u destinaciji, kao i rukovodstvima jedinica lokalnih samouprava u okrugu, u cilju boljeg razumevanja značaja identifikovanih faktora konkurentnosti, čime bi im omogućili dobru polaznu osnovu za razvoj turizma.
Reference
Armenski, T., Gomezelj, D.O., Djurdjev, B., Ćurčić, N., Dragin, A. (2012) Tourism Destination Competitiveness-between Two Flags. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25(2): 485-502
Azzopardi, E. (2011) The international competitiveness of Malta as a tourist destination. Aberdeen: Robert Gordon University, DBA Dissertation
Bartlet, M. (1954) A note on the multiplying factors for various chi square approximations. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, vol. 16, pp. 296-298
Bolić, M. (2013) Perspektive razvoja grada Beograda kao destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, (Master rad)
Croes, R. (2010) Measuring and explaining competitiveness in the context of small island destinations. Journal of Travel Research, vol. 20, no. 10, pp. 1-12
Crouch, I.G., Ritchie, J.R. (1999) Tourism, competitiveness and social prosperity. Journal of Business Research, 44
Devellis, R.F. (2003) Scale development: Theory and application. Thousand Oaks: Sage
Djeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014) How income influences the choice of tourism destination?. Acta Oeconomica, 64(2): 219-237
Dwyer, L., Kim, C. (2003) Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6(5): 369-414
Geng-Qing, C.C. (2005) A study of developing destination loyalty model. Oklahoma: Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University, Doctoral dissertation
Gomezelj, D.O., Mihalič, T. (2008) Destination competitiveness-Applying different models, the case of Slovenia. Tourism Management, 29(2): 294-307
Heath, E. (2003) Towards a model to enhance competitiveness: a Southern African perspective. Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 10, no. 2, pp. 124-141
Kaiser, H.F. (1974) An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1): 31-36
Martilla, J.A., James, J.C. (1977) Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1): 77
Milenković, S., Bošković, N. (2012) Razvojne tendencije ekoturizma Srbije. Teme, vol. 36, br. 2, str. 483-499
Popesku, J., Pavlović, D. (2013) Konkurentnost Srbije kao turističke destinacije - analiza odabranih ključnih pokazatelja. Marketing, vol. 44, br. 3, str. 199-210
Ritchie, B., Crouch, G. (2003) The competitive destination: a sustainable tourism perspective. Wallingford: CABI Publishers
Ritchie, J.R. B., Crouch, G.I. (2010) A model of destination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives. Revista de Administração Pública, 44(5): 1049-1066
Ubavić, P. (2015) Kreiranje konkurentskog profila Srbije kao turističke destinacije. Škola biznisa, br. 1, str. 80-97
Zečević, B. (2011) Koncepti konkurentnosti turističkih destinacija - značaj i primenljivost na slučaju Srbije. u: Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, Naučni skup, Palić
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1604253S
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka