Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Uticaj nove produkcije znanja na savremene univerzitete
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresagrandic@neobee.net
Projekat:
Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja (MPNTR - 179036)

Ključne reči: univerzitet; akademske revolucije; trostruki heliks; četvorostruki heliks
Sažetak
Savremeni univerziteti, uslovljeni prvenstveno procesom globalizacije, sve više se suočavaju sa brojnim, kako unutrašnjim, tako i vanjskim izazovima. U tom kontekstu raste i značaj proučavanja odnosa između: teorije i prakse; nastave i istraživanja (prve i druge misije univerziteta); kao i proučavanje odnosa univerziteta i zajednice (treće misije univerziteta). U različitim periodima, u zavisnosti od društvenih potreba, i ovaj odnos je varirao i značaj se pridavao različitim misijama. Na osnovu proučene literature kao cilj rada postavlja se predstavljanje različitih modela produkcije znanja - takozvanih Modela 1 i Modela 2 - kao i sve veće aktuelizovanje Modela 3, sa posebnim osvrtom na odnos univerziteta i društva. Osnovni cilj operacionalizovan je na uže zadatke, u okviru kojih predstavljamo i teoriju i praksu heliksa; trostrukog i četvorostrukog heliks modela, sa istaknutom usmerenošću na uloge koje univerziteti imaju u ovim modelima. Kao zaključak rada ističe se da se univerziteti nalaze pred brojnim izazovima i promenama, primenjeno znanje koje se stavlja u funkciju napretka društva dobija sve veći značaj. U tom procesu neophodno je da tržište služi društvu, a ne obrnuto. U suprotnom, univerziteti će izgubiti svoju autonomiju i umesto kritičara društva postaće isključivo uslužne ustanove.
Reference
*** (2019) Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Posećeno 18. 8. 2019. godine na www:http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/Nacrt-Zakona-o-dualnom-modelu-studija-u-visokom-obrazovanju.pdf
Altbach, P.G. (2008) The complex roles of universities in the period of globalization. u: -Global University Network for Innovation (GUNI) [ur.] Higher education in the world 3: New challenges and emerging roles for human and social development, London-Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, Report, 5-14
Arbo, P., Benneworth, P. (2007) Understanding the regional contribution of higher education institutions: A literature review. Paris: OECD
Bilić, A. (2009) Akademska prava sveučilišnih nastavnika i suradnika u Republici Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 30 (2), 860-885
Bok, D. (2005) Univerzitet na tržištu - komercijalizacija visokog školstva. Beograd: Clio
Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2014) Developed democracies versus emerging autocracies: Arts, democracy, and innovation in Quadruple Helix innovation systems. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 3(12): 1-23
Ćulum, B., Ledić, J. (2011) Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000) The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2): 109-123
Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. (1994) The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage Publications
Ješić, J. (2015) Model četvorostruke spirale (Quadruple Helix model) kao osnova nacionalnog inovacionog sistema. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons - Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija, Novi Sad
Milutinović, J. (2008) Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Mugabi, H. (2014) Institutionalisation of the 'third mission' of the university: The case of Makerere University. Tampere: Tampere University Press
Penezić, N.D., Anđelić, G., Ješić, J., Andrejević-Panić, A., Vukadinović, S. (2015) Makroekonomski ambijent za razvoj Quadruple Helix modela regionalne konkurentnosti AP Vojvodine. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 45-62
Polšek, D. (2015) Contra paedagogicos: Ideja o liberalnom obrazovanju. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Readings, B. (1996) The university in ruins. Cambridge: Harvard University Press
Schoen, A. (2006) Strategic management of university research activities: Methodological guide. Observatory of the European University, PRIME project, retrieved July 28, 2019. from http://www.finhed.org/media/files/01-THIRD_MISSION_poglavlje_125_169.pdf
Secundo, G., Perez, S.E., Martinaitis, Ž., Leitner, K.H. (2017) An Intellectual Capital framework to measure universities' third mission activities. Technological Forecasting and Social Change, 123: 229-239
Spasojević, D., Kleut, J., Branković, J. (2012) Društvene promene, Bolonjski proces i treća misija Univerziteta u Srbiji. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1157-1172
Starc, J., Rodica, B., Konda, I. (2014) Teorijsko znanje i praksa u globalnom okruženju. Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 5 (1), 7-13
Wissema, J.G. (2009) Towards the third generation university: Managing the university in transition. UK: Edward Elgar Publishing
Zheng, P. (2010) The 'second academic revolution': Interpretations of academic entrepreneurship. Canadian Journal of Higher Education, 40(2): 35-50
Žiru, A. (2013) O kritičkoj pedagogiji. Beograd: Eduka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije1903039G
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka