Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 64, br. 1, str. 123-133
Značaj saradnje Univerziteta i privrede kao faktora privrednog i socijalnog razvoja Republike Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresamkranjec@kg.ac.rs, ddespotovic@kg.ac
Sažetak
Iz vrlo dinamičnog društvenog okruženja, koje podrazumeva čitav niz političkih, ekonomskih, kulturoloških i socijalnih promena, možemo da primetimo da se 'danas' pred obrazovanje postavljaju novi zahtevi, koji primarno proizilaze iz potreba privrede i proizvodnje. Uloga Univerziteta nije više samo da stvara i prenosi znanje, već da se Univerzitet integriše sa privredom u cilju budućeg privrednog napredka i socijalnog razvoja. Predmet ovog rada je analiza dosadašnje i trenutne saradnje Univerziteta i privrede u Republici Srbiji, na osnovu zvanične domaće i međunarodne statistike. S obzirom da je obrazovanje jednog društva predpostavka dinamičkog privrednog i socijalnog razvoja, cilj ovog rada je da se kroz sveobuhvatnu analizu značaja koji saradnja Univerziteta i privrede ima ukaže na neophodnost kontinuirane i institucionalizovane saradnje Univerziteta i privrede kao ključnog faktora buduće strategije privrednog i socijalnog razvoja Republike Srbije.
Reference
*** Education development strategy by 2020. http://www.kg.ac.rs/strategija_obrazovanja_do_2020
*** Social inclusion and poverty reduction unit. http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/srbija-neznatno-napredovala-po-konkurentnosti/
Bilandžija, G. (2010) Obrazovna tehnologija kao nužnost savremenog obrazovnog procesa TIO2010. Čačak, str. 238-244
Bošnjak, M. (2005) Koncepcija razvoja inovativne privrede i društva u republici Srbiji - Tehnologija, kultura i razvoj. Beograd: Institut Mihajlo Pupin i Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, 30-47
Branković, D. (2014) Humanistički usmjereno vaspitanje i vrjednosne orjentacije mladih. u: Uloga obrazovanja i vaspitanja u razvijanju humanističkih, interkulturalnih i nacionalnih vrednosti, Međunarodna naučna konferencija, Zbornik rezimea, Kosovska Mitrovica: Univerziteta u Prištini, Filozofski fakultet, str.19
Gajić, O., Lungulov, B. (2012) Kompetencije za učenje tokom života - nužni ishodi visokog obrazovanja. u: Trendovi razvoja - Internacionalizacija univerziteta
Ješić, J. (2015) Model četvorostruke spirale (QUADRUPLE HELIX MODEL) kao osnova nacionalnog inovacionog sistema. Novi Sad: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet EDUCONS, doktorska disertacija
Milanović,, Žarlić, N., Joksimović, N., Benković, S., Milosavljević, M. (2014) Savremeni modeli transfera znanja univerziteta ka poslovnom svetu. u: Trendovi razvoja - razvojni potencijal visokog obrazovanja
Milošević, B. (2004) Naučno-obrazovne i privredne organizacije u uslovima “glokalizacije” - primeri uspešnog regionalnog “umrežavanja” - uloga Univerziteta u procesima saradnje i integracije privrede i društva na području Evrobalkana (Niš-Skoplje-Sofija). u: Zbornik diskusija sa okruglog stola, Niš: Univerziteta u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, str. 45-50
Ministry of Finance – Public Debt Administration (2016) Public debt stock and structure. http://www.javnidug.gov.rs/upload/Web_site_debt_report, October 2016, p. 3
National Bank of Serbia (2016) Report on inflation – November. https://www.nbs.rs/system/galleries/download/pdf_ioi/ioi_11_2016.pdf
Nikić, V. Mostovi saradnje Univerziteta u Novom Sadu i privrede - primeri dobre prakse. http://www.finhed.org/media/files/Mostovi%20saradnje%20Univerziteta%20u%20Novom%20Sadu%20i%20privrede%20-%20Vladimir%20Nikic.pdf
Penezić, N.D., Anđelić, G., Ješić, J., Andrejević-Panić, A., Vukadinović, S. (2015) Macroeconomic environment for development of Quadruple Helix model regional competitiveness of Vojvodina. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 45-62
Polovina, A., Mijušković, Lj., Kikinđanin, Lj., Milić, B. (2011) Učenje tokom života - nove mogućnosti saradnje Univerziteta i privrede. u: Evropa 2020: društvo zasnovana na znanju, XVII Skup Trendovi razvoja, Kopaonik, Srbija
Spasojević, D., Kleut, J., Branković, J. (2012) Društvene promene, Bolonjski proces i treća misija Univerziteta u Srbiji. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1157-1172
Statistical Office of the Republic of Serbia Current indicators: Unemployment data. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2\
Štrbac, L. (2014) O nezaposlenosti. Nova srpska politička misao, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/o-nezaposlenosti.html
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1801123J
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka