Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nacionalni identitet u udžbenicima o prirodi i društvu
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice

e-adresavasilijevic@pfu.kg.ac.rs
Ključne reči: nacionalni identitet; udžbenici; udžbenici o prirodi i društvu; globalizacija; učenici mlađeg školskog uzrasta
Sažetak
U radu su prezentovani rezultati istraživanja sprovedenog radi utvrđivanja doprinosa udžbenika o prirodi i društvu u formiranju i snaženju nacionalnog identiteta učenika mlađih razreda osnovne škole. U teorijskom delu rada daje se pregled različitih konceptualizacija pojma nacionalni identitet, kao i pregled istraživanja o ulozi programskih okvira i obrazovnih sadržaja u razvoju nacionalnog identiteta dece i mladih. U skladu sa različitim konceptualizacijama, nacionalni identitet je operacionalizovan u jedanaest kategorija: religija, običaji i tradicija, nacionalna osećanja, jezik, simboli i obeležja, solidarnost i zajedništvo, kulturna baština, važne ličnosti, geografski pojmovi, porodica i opšte informacije. U istraživanju su primenjene metoda teorijske analize i metoda analize sadržaja. Jedinice analize su rečenice osnovnog teksta udžbenika. Istraživanjem su obuhvaćeni udžbenici o prirodi i društvu u mlađim razredima osnovne škole (N=12). Rezultati istraživanja su ukazali da udžbenici u nedovoljnoj meri doprinose formiranju i snaženju nacionalnog identiteta učenika mlađeg školskog uzrasta, u pogledu svih razmatranih kategorija nacionalnog identiteta. Sprovedena analiza implicira da je moguće i poželjno sadržaje nacionalnog značaja osnažiti i u većoj ili manjoj meri inkorporirati u sve tematske celine, čime bi se i značajno povećao ukupni udeo sadržaja o nacionalnom identitetu.
Reference
Ahonen, S. (2001) Politics of identity through history curriculum: Narratives of the past for social exclusion or inclusion?. Journal of Curriculum Studies, 33 (2), 179-194
Ariely, G. (2019) The nexus between globalization and ethnic identity: A view from below. Ethnicities, 19(5): 763-783
Banđur, V.R., Blagdanić, S.R. (2014) Odnos globalnih i nacionalnih istorijskih događaja i razvoj istorijskog mišljenja u nastavi prirode i društva. u: Milisavljević, V. [ur.] Nauka i globalizacija: Zbornik radova sa Naučnog skupa, Pale: Filozofski fakultet, 809-820
Barrett, M. (2005) National identities in children and young people. Milton Keynes: The Open University/Blackwell, 181-220
Barrett, M. (2007) Children's Knowledge, Beliefs and Feelings about Nations and National Groups. New York, NY: Psychology Press
Barrett, M., Lyons, E., Del, V.A. (2004) The development of national identity and social identity processes: Do social identity theory and self-categorization theory provide useful heuristic frameworks for developmental research?. u: Bennett, M.; Sani, F. [ur.] The development of the social self, Hove, UK: Psychology Press, 159-188
Barrett, M., Wilson, H., Lyons, E. (1999) Self-Categorization Theory and the Development of National Identity in English. u: Poster presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development,Albuquerque, New Mexico, USA, April 15 th -18 th,1999, Albuquerque
Barrett, M., Davis, S.C. (2008) Applying Social Identity and Self-Categorization Theories to Children's Racial, Ethnic, National, and State Identifications and Attitudes. u: Quintana, S. M.; McKown, C. [ur.] Handbook of Race, Racism, and the Developing Child, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 72-110
Barrett, M., Oppenheimer, L. (2011) Findings, theories and methods in the study of children's national identifications and national attitudes. European Journal of Developmental Psychology, 8(1): 5-24
Blagdanić, S., Kovačević, Z., Jović, S. (2018) Svet oko nas 1 - udžbenik za prvi razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo
Blagdanić, S., Kovačević, Z., Jović, S., Petrović, A. (2020) Priroda i društvo 3 - udžbenik za treći razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo
Blagdanić, S., Kovačević, Z., Jović, S., Tadić, M. (2020) Priroda i društvo 4 - udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo
Blagdanić, S., Kovačević, Z., Jović, S. (2019) Svet oko nas 2 - udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo
Cvetković, V.N. (2002) Nacionalni identitet i (re)konstrukcija institucija u Srbiji - ideologije, obrazovanje, mediji. Filozofija i društvo, br. 19-20, str. 51-75
Čičak, A., Žuškić, A. (2013) Nacionalni identitet i njegova važnost tijekom ulaska u Europsku uniju. Essehist, 5(5): 97-103, https://hrcak.srce.hr/184479
Dimitrijević, S.D. (2013) Protivurečnosti patriotskog vaspitanja u globalizirajućem društvu. Teme, vol. 37, br. 2, str. 555-565
Gavrić, Z.B., Milovanović, D. (2019) Maša i Raša - Svet oko nas - udžbenik za prvi razred osnovne škole. Beograd: Klett
Gavrić, Z.B., Milovanović, D. (2018) Svet oko nas 2 - udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Klett
Gavrić, Z.B., Pavlović, D.T. (2020) Priroda i društvo 3 - udžbenik za 3. razred osnovne škole. Beograd: Klett
Gavrić, Z.B., Pavlović, D.T. (2020) Priroda i društvo 4 - udžbenik za 4. razred osnovne škole. Beograd: Klett
Joebagio, H., Djono, D., Sriyanto, S. (2019) Discourses of National Identity in High School History Textbooks during the Indonesian Military Regime (1975-1998). Journal of Critical Reviews, 6(4): 65-70
Kamenov, Ž., Jelić, M., Huić, A., Franceško, M., Mihić, V. (2006) Odnos nacionalnog i europskog identiteta i stavova prema europskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada. Društvena istraživanja, 15(4-5): 867-890
Kandić, A., Subakov, S.G., Vasić, Ž., Živković, D., Matejić, I. (2019) Priroda i društvo 4 - udžbenik sa tematskim atlasom za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Kello, K. (2016) Sensitive and controversial issues in the classroom: Teaching history in a divided society. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(1): 35-53
Koh, S.S. (2010) National Identity and Young Children: A Comparative Study of 4th and 5th Graders in Singapore and The United States. Michigan: University of Michigan, doctoral dissertation
Köroğlu, Z.Ç., Elban, M. (2020) National and Global Identity Perspectives of Textbooks: Towards a Sense of Global Identity. u: Advances in Language and Literary Studies, 11: 55-65
Low-Beer, A. (2003) School History, National History and the Issue of National Identity. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 3(1): 9-14
Mertan, B. (2011) Children's perception of national identity and in-group/out-group attitudes: Turkish-Cypriot school children. European Journal of Developmental Psychology, 8(1): 74-86
Mihić, V. (2009) Da li smo i mi Evropljani? - povezanost i korelati evropskog i nacionalnog identiteta. Psihologija, 42(2): 203-220
Milošević-Đorđević, J. (2005) Obeležja nacionalnog identiteta u Srbiji. Nacionalni interes, 1(1): 173-194
Milošević-Đorđević, J. (2007) Primordialistic concept of national identity in Serbia. Psihologija, vol. 40, br. 3, str. 385-397
Mitrović, M. (2002) Tradicionalizam i moderni elementi srpskog identiteta. u: Mitrović Ljubiša, i dr. [ur.] Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: Centar za balkanske studije, 41-51
Philippou, S., Klerides, E. (2010) On Continuity and Change in National Identity Construction: An Initial Note on Greek-Cypriot Education. Cyprus Review, 22(2): 219-233
Pöllmann, A. (2008) National attachment among Berlin and London head teachers: The explanatory impact of national identity, national pride and supranational attachment. Educational Studies, 34(1): 45-53
Qazi, M., Shah, S. (2019) Discursive construction of Pakistan's national identity through curriculum textbook discourses in a Pakistani school in Dubai, the United Arab Emirates. British Educational Research Journal, 45(2): 275-297
Radojević, S. (2017) Metafore udžbenika u službi očuvanja nacionalnog identiteta. u: Stevanović, J.; Pešikan, A.; Radulović, M. [ur.] XXII naučna konferencija Uloga udžbenika u savremenom obrazovanju 15. 12. 2017, Beograd: Učiteljski fakultet, 55-56
Rapoport, A. (2009) Patriotic Education in Russia: Stylistic Move or a Sign of Substantive Counter-Reform?. Educational Forum, 73(2): 141-152
Sakač, M.D., Štrangari, S.Z., Marković, S.S. (2017) Searching for the sense of national identity in the globalization context: Example of students in Croatia. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 47-2, str. 263-281
Smit, A.D. (1991) National identity. London: Penguin Books
Smit, A.D. (1998) National identity. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Smith, T.W., Kim, S. (2006) National Pride in Comparative Perspective: 1995/96 and 2003/04. International Journal of Public Opinion Research, 18(1): 127-136
Solano-Campos, A. (2015) Children's national identity in multicultural classrooms in Costa Rica and the United States. Research in Comparative and International Education, 10(1): 71-94
Stoica, E. (2016) National identity as core concept for the European standardization procedure. Procedia Economics and Finance, 39: 458-468
Stokanović, L., Lukić, G., Subakov, S.G. (2018) Svet oko nas 1 - udžbenik za prvi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Stokanović, L., Lukić, G., Subakov, S.G. (2019) Svet oko nas 2 - udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Subotić, M. (2011) Srpski nacionalni identitet - istorijski i savremeni izazovi. Politička revija, 29 (3), 1-34
Syed, M. (2013) Identity exploration, identity confusion, and openness as predictors of multicultural ideology. International Journal of Intercultural Relations, 37(4): 491-496
Šikl, E.A., Munitlak, M. (2020) Priroda i društvo 3, udžbenik za treći razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Tartakovsky, E. (2011) National Identity of High-School Adolescents in an Era of Socio-Economic Change: Russia and Ukraine in the Post-Perestroika Period. Journal of Youth and Adolescence, 40(2): 231-244
Tormey, R. (2006) The construction of national identity through primary school history: The Irish case. British Journal of Sociology of Education, 27(3): 311-324
Vasilijević, D., Sudzilovski, D. (2017) Globalizacija i nacionalni identitet. u: Šuvaković, U., Čolović, V. i Marković-Savić, O. [ur.] Globalizacija i glokalizacija, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 121-136
Vasiljević, I. (2015) Vuk Karadžić, nacionalni identitet i savremeni problemi obrazovanja u Srbiji. Nacionalni interes, 23(2): 9-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2102027V
primljen: 30.03.2021.
prihvaćen: 28.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0