Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 57-74
Rad komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena - nadzorna ili kvazi sudska funkcija
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresatijana.surlan@kpa.edu.rs
Ključne reči: međunarodna ljudska prava; diskriminacija; nasilje nad ženama; opšte preporuke; individualne predstavke; istraga o poštovanju Konvencije UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena
Sažetak
U tekstu se analizira rad Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Komitet, koji je osnovan Konvencijom UN o eliminaciji svih oblika žena, kao svoj primarni zadatak ima nadzor nad primenom Konvencije u državama članicama. Ingerencije koje su Komitetu date Konvencijom, međutim, omogućile su da Komitet daje tumačenja Konvencije. Teorijskog je karaktera pitanje - kakav je pravni status tih tumačenja i da li su dosadašnji stavovi Komiteta doveli do krupnijih promena u shvatanju i primeni Konvencije. Usvajanjem Dopunskog protokola uz Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije takođe je načinjen još jedan zaokret u njenom delovanju. Stavovi koje Komitet generiše razmatrajući individualne predstavke i usvajanjem preporuka u odnosu na države koje grubo i sistematski krše Konvenciju svakako će ostvariti posledice po razumevanje bazičnog teksta Konvencije. Fokus rada upravo je uperen ka razmatranju da li Komitet deluje samo kao nadzorni organ ili amalgamira u svome radu i izvesne presuđujuće elemente.
Reference
*** (2009) CEDAW convention. Oxford: University Press
Bayefsky, A. (2000) The CEDAW convention: Its contribution today. u: American Society of International Law, Annual Proceedings, American Society of International Law, str. 172-197
Bernhardt, R. (1999) Evolutive Treaty Interpretation, Especially of the European Convention of Human Rights. German Yearbook of International Law, Vol. 42, str. 11-25
Byrnes, A., Bath, E. (2008) Violence against Women, the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women--Recent Developments. Human Rights Law Review, 8(3): 517-533
Byrnes, A. (2013) Committee on the elimination of all forms of discrimination against women. u: Hellum A., Aasen H.S. [ur.] Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law, Cambridge: University Press, str. 5-35
Byrnes, A., Connors, J. The International Bill of Rights for Women: The Impact of the
Charlesworth, H. (1994) Women and international law. Australian Feminist Studies, 9(19): 115-128
Cusack, C., Pusey, L. (2013) CEDAW and the Right to Non-Discrimination and Equality. Melbourne Journal of International Law, Vol. 14, No. 3, str. 1-39
Cusack, S., Timmer, A.S.H. (2011) Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee's Decision in Vertido v The Philippines. Human Rights Law Review, 11(2): 329-342
Dupuy, P. (2011) Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy. u: Cannizzaro E. [ur.] Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, str. 123-137
Đorđević, S. (2004) Tumačenje međunarodnih ugovora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 52, br. 3-4, str. 399-446
Edwards, A. (2011) Violence against women under international human rights law. Cambridge: University Press
Evatt, R. (2002) Finding a voice for women's rights: the early days of CEDAW. George Washington University International Law Review, 34, str. 51-557
Freeman, M., Chinkin, C., Rudolf, B., ur. (2012) The UN convention on the elimination of all forms of discrimination: A commentary. Oxford: University Press
Holtmaat, R. (2013) CEDAW: A holistic approach to women's equality and freedom. u: Hellum A., Aasen H.S. [ur.] Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law, Cambridge: University Press, str. 36-52
Mckean, W.A. (1983) Equality and discrimination under international law. Oxford
Milanović, M. (2011) Extraterritorial application of human rights treaties: Law, principles and policy. Oxford: University Press
O’Boyle, M., Lafferty, M. (2013) General Principles and Constitutions as Sources of Human Rights Law. u: Shelton, D [ur.] The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford University Press, str. 194-221
Orakhelashvili, A. (2003) Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties in the Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights. European Journal of International Law, 14(3): 529-568
Parlett, K. (2011) The Individual in the International Legal System. Cambridge University Press
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2013) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Ramcharan, B.G. (2013) The law making process: From declaration to treaty to custom to prevention. u: Shelton D. [ur.] The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford: University Press, str. 499-526
Rodley, N.S. (2013) The role and impact of treaty bodies. u: Shelton D. [ur.] The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford: University Press, str. 621-648
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd
Simović, D., Avramović, D., Jugović, S. (2013) Evolucija i preobražaji ljudskih prava. Teme, vol. 37, br. 4, str. 1527-1553
Sokhi-Bulley, B. (2006) The Optional Protocol to CEDAW: First Steps. Human Rights Law Review, 6(1): 143-159
Šurlan, T. (2013) Evolutivno tumačenje međunarodnih ugovora. Pravna riječ, Banja Luka, broj 37, str. 139-154
Šurlan, T. (2013) Zabrana diskriminacije - princip, doktrina, pravna norma. u: Položaj i uloga policije u demokratskoj državi, Beograd, str. 139-154
Venzke, I. (2012) How interpretation makes international law: On semantic change and normative twists. Oxford: University Press
Žarković, M., Šurlan, T., Kiurski, J., Matić, M., Josimović, S. (2012) Ka boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici - odgovor pravosuđa. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1402057S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka