Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, br. 30, str. 333-341
(Ne)sprovođenje ljudskih prava i sloboda u kontekstu savremenih društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
U radu je najpre sa deskriptivnog, a potom kritičkog stanovišta ukazano na značaj problematike (ne)sprovođenja ljudskih prava i sloboda etničkih manjina na Kosovu i Metohiji. Osnova za pisanje rada jeste knjiga Srđana Slovića Ljudska prava KEBS/OEBS i kosovska kriza, u kojoj je autor sa teorijskog aspekta sagledao koncept ljudskih prava i sloboda, kao i teškoće njihove primene u okviru mandata misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji. Ispostavlja se da nakon dvanaest godina postojanja misije dolazi do ozbiljnih kršenja ljudskih prava i sloboda etničkih manjina u pokrajini, pri čemu je OEBS u okviru Ujedinjenih nacija jedina međunarodna statusno neutralna organizacija čijim se predstavnicima Srbi mogu obratiti za pomoć u slučajevima kršenja ljudskih prava.
Reference
Aćimović, L. (2000) OEBS na početku XXI veka - mesto, uloga i dometi. Međunarodni problemi, vol. 52, br. 3, str. 179-196
Aćimović, L. (1997) Balkan i evropska bezbednost. Međunarodni problemi, vol. 49, br. 4, str. 383-394
Aćimović, L. (1995) Evropska politika bezbednosti i Balkan. Međunarodni problemi, vol. 47, br. 3, str. 225-234
Aritonović, I. (2010) Svakodnevni život i samoorganizovanje meštana u srpskoj enklavi Prilužje na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 29, str. 187-205
Cooper, J. (2007) Countering Terrorism, Protecting Human Rights, A Manual. Warsaw: OSCE/ODIHR
Simić, P. (1997) The OSCE and the Federal Republic of Yugoslavia. www.core-hamburg.de/documents/yearbook/english/97/Simic.pdf
Slović, S. (2010) Uloga velikih sila u poslehladnoratovskom konceptu bezbednosti u okviru KEBS/OEBS-a i njegova primena na kriznim područjima na Kosovu i u Bosni. Baština, br. 29, str. 169-184
Slović, S. (2010) Ljudska prava, KEBS/OEBS i kosovska kriza. Priština - Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Slović, S. (2009) Aronova teorija međunarodnih odnosa i aktuelno kosovsko pitanje. Priština - Leposavić: Institut za srpsku kulturu