Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 401-418
Društveni sadržaji u nastavi prirode i društva i razvoj identitetske pripadnosti srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresazivorad.milenovic@pr.ac.rs, vesna.minic@pr.ac.rs
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)
Izrada softvera za procjenjivanje darovitosti kod učenika, evidencioni broj 19/6-020/961-26/18, koji od 2019. finansijski podržava Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Softverska podrška za predviđanje uspješnosti studiranja, evidencioni broj 19/6-020/961-27/18, koji od 2019. finansijski podržava Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Inovacije u vaspitanju i obrazovanju, evidencioni broj IMP 001 koji u periodu 2017-2019. finansijski podržava i realizuje Učiteljski fakultet u Prizrenu, Univerziteta u Prištini
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: identitet; nacionalni identitet; teritorijalno određenje; društvena pripadnost; samoodređenje
Sažetak
Autori u radu proučavaju doprinos društvenih sadržaja u nastavi prirode i društva na razvoj identitetske pripadnosti učenika mlađeg školskog uzrasta srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji. Polazeći od psihofizičkog razvoja i sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta, doprinos društvenih sadržaja istraživan je posredno preko identifikacije procena učitelja. U istraživanju se pošlo od opšte pretpostavke da društveni sadržaji u nastavi prirode i društva značajno doprinose razvijanju osećaja identitetske pripadnosti srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji kod učenika mlađeg školskog uzrasta. Pošlo se i od posebnih pretpostavki da će istraživanjem biti izdvojene komponente koje određuju identitetsku pripadnost srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji i da ne postoji značajna razlika u procenama učitelja o doprinosu društvenih sadržaja u nastavi prirode i društva u razvijanju osećaja identitetske pripadnosti srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji kod učenika mlađeg školskog uzrasta. Da bi se to utvrdilo, u prvoj polovini 2019. na uzorku od 103 učitelja Pčinjskog okruga sprovedeno je istraživanje prikazano u ovom radu. Podaci prikupljeni Skalerom - IPSNKiMRS (a = 0,812) obrađeni su faktorskom analizom i analizom varijanse. Faktorskom analizom su izdvojene četiri komponente koje određuju identitetsku pripadnost učenika mlađeg školskog uzrasta srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji: 1) identitet, 2) teritorijalno određenje, 3) društvena pripadnost i 4) samoodređenje (KMO=0,715, p = 0,000, ZV = 58,278%). Analizom varijanse je utvrđeno da ne postoji značajna razlika u rezultatima tri grupe učitelja u zavisnosti od procena o doprinosu društvenih sadržaja u nastavi prirode i društva u razvoju identitetske pripadnosti učenika mlađeg školskog uzrasta srpskom narodu na Kosovu i Metohiji iRepublici Srbiji: F (1, 102) = 1,870, p = 0,160. Najznačajniji rezultati istraživanja prikazani su u formi zaključka i date su pedagoške implikacije (Tabela 6; Dijagrama 2).
Reference
Ahmet, B. (2018) Family and Volunteer Partner Opinions on Young Athletes Project. International Education Studies, 11(5), 46-58
Amin, M. (2016) Ubilački identitet. Beograd: Mala laguna
Anđelković, P.M. (2018) Rasrbljavanje srpskog naroda i promena identiteta u globalizirajućem društvu. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 48, br. 2, str. 87-106
Geiger, M., Zeman, Z. (2010) Mjesto življenja i integralna održivost - vitalnost lokalnog u globalizirajućem svijetu. Društvena istraživanja, 19(3), 377-400
Härkönen, E., Stöckell, A. (2019) Cultural Sustainability in Art-Based Interdisciplinary Dialogue. International Journal of Art & Design Education, 38(3), 639-648
Ilić, M. (2010) Inkluzivna nastava. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Filozofski fakultet na Palama
Jovanović-Kranjec, M. (2010) Demokratizacija obrazovanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 23, br. 4, str. 142-149
Kiiveri, K., Maatta, K. (2012) Children's Opinions about Learning to Read. Early Child Development and Care, 182(6), 755-769
Lazić, M., Pešić, J. (2015) Uticaj modernizacije na komponente nacionalnog identiteta u savremenim evropskim državama. Sociologija, vol. 57, br. 3, str. 357-379
Melike, F., Selman, T.K. (2012) Prospective Teachers' Opinions Concerning Children's Rights. Journal of Education and Learning, 6(3), 118-128
Milenovic, Z. (2011) Inclusive Education as a consequence of the globalisation process. Metodicki obzbori, 6(12), 73-79
Milenović, Ž. (2014) Nacionalni imidž i redefinisanje nacionalnog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji u periodu globalizacije. Baština, br. 36, str. 437-451
Milenović, Ž. (2012) Uporedna analiza obrazovanja ženskog stanovništva u selima vlaške regije Homolje i metohijske župe Gora. Baština, br. 33, str. 233-249
Milenović, Ž. (2010) Obrazovanje goranske etničke zajednice na Kosovu i Metohiji od 1918. godine do danas. Baština, br. 28, str. 223-230
Milenović, Ž., Simić, M. (2017) Kulturno nasleđe o Kosovu i Metohiji u udžbenicima Prirode i društva u mlađim razredima osnovne škole. Norma, vol. 22, br. 2, str. 197-208
Milenović, Ž. (2013) Nastavnik u inkluzivnoj nastavi. Beograd: Zadužbina Andrejević
Minić, V. (2014) Učitelji i nastavnici osnovnih škola o opštem obrazovanju na Kosovu i Metohiji. Univerzitet u Prištini-Učiteljski fakultet u Prizrenu
Minić, V. (2012) Osnovno obrazovanje u Republici Srbiji u drugoj polovini XX i početkom XXI veka. Prizren-Leposavić: Univerzitet u Prištini-Učiteljski fakultet u Prizrenu
Mišović, S.D. (1999) Demografska slika i teritorijalno određenje Kosova i Metohije posle Drugog svetskog rata. Vojno delo, vol. 51, br. 2, str. 70-100
Polat, S. (2018) The Attitudes and Awareness of the Teacher Candidates about Cultural Heritage. World Journal of Education, 8(5), 49-62
Pranzo, D. (2013) Children's Rights and Children's Voices in Contested Custody and Visitation Cases in Sweden and the US. Childhood: A Global Journal of Child Research, 20(2), 283-290
Radenović, S. (2006) Nacionalni identitet, etnicitet, (kritička) kultura sećanja. Filozofija i društvo, br. 31, str. 221-237
Slović, S. (2014) Kosovo i Metohija - poslednja etapa raspada SFRJ. Institut za srpsku kulturu u Prištini
Suzić, N. (2008) Uvod u inkluziju. Banjaluka: HBS
Tešmanović, L.D., Dostić, S.R. (2018) Uloga i značaj obrazovanja na prostoru Kosova i Metohije nekad i sad. Baština, br. 44, str. 295-314
Trbojević, A., Jeremić, B., Milenović, Ž. (2015) Multimedia approach to the development of social concepts in class teaching: A view from the students' perspective. Teme, vol. 39, br. 3, str. 867-885
Trbojević, A. (2019) Društveni sdadržaji u nastavi prirode i društva - metodički aspekt. Univerzitet u Novom Sadu - Pedagoški fakultet u Somboru
Trbojević, A., Španović, S. (2013) Integrisana nastava prirode i društva u funkciji formiranja društvenih pojmova. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 2, str. 30-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1949401M
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0