Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 273-290
Saradnja Kraljeva i Titove Mitrovice (1987-1989)
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bIstorijski muzej Kraljeva

e-adresajovan_simijanovic@yahoo.com, gucanin.darko@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Kraljevo; Titova Mitrovica; bratimljenje gradova; privredna saradnja; kulturna saradnja; Srbija; Kosovo i Metohija
Sažetak
U ovom radu smo nastojali da predstavimo saznanja o raznim oblicima saradnje dva grada od 1987. do 1990. godine. Saradnja je upravo tada doživela nagle uspone i padove. Putem istraživanja o saradnji dva grada nastojali smo da pružimo doprinos saznanjima o tadašnjoj političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji, koja je upravo tada postajala dramatična. Rad je zasnovan na, do sada nekorišćenim istorijskim izvorima, koji se čuvaju u Istorijskom arhivu u Kraljevu. Zbog kratke istorijske distance od velike koristi nam je bila i tada aktuelna štampa i relevantna literatura.
Reference
Blagojević, M. (1991) Srpske seobe sa Kosova od kraja 60-tih godina - društveni činioci. u: Mitrović Andrej [ur.] Srbi i Albanci u XX veku - ciklus predavanja 7-10 maj 1990, Beograd: SANU-Odeljenje istorijskih nauka
Đaković, S. (1984) Sukobi na Kosovu. Beograd: Narodna knjiga
Nikolić, K. (2012) 'Ne damo Kosovo' - ustavne promene u Srbiji 1989 (II). Istorija 20. veka, vol. 30, br. 3, str. 171-190
Nikolić, K., Cvetković, S. (2014) Srbi i Albanci na Kosovu i Metohiji u 20. veku. Beograd: INIS
Pavlović, M., Bondžić, D., Gatalović, M., Pantelić, I., Antonić, G., Milikić, R. (2012) Kosovo i Metohija vek važnih događaja 1912-2012. Beograd: ISI
Ristanović, P. (2018) Srpska intelektualna elita i kosovsko pitanje 1974 - 1989. doktorska disertacija, rukopis
Ristanović, P.R. (2014) 'Tamo je sve počelo' - Kosovo kao temelj postjugoslovenskog diskursa. Baština, br. 37, str. 155-173
Simijanović, J., Gučanin, D. (2018) Bratimljenje i saradnja Kraljeva i Titove Mitrovice. u: Hronotop Kosova i Metohije u nauci i umetnosti - međunarodni tematski zbornik, Institut za srpsku kulturu, 507-526
Simijanović, J. (2011) Uticaj migracija sa Kosova i Metohije na demografski razvoj Kraljeva u periodu nakon Drugog svetskog rata. Baština, br. 30, str. 117-133
Simijanović, J.D. (2018) Neke karakteristike demografskog razvoja Kraljeva posle Drugog svetskog rata. Baština, br. 44, str. 247-261
Vladisavljević, N. (2003) Nacionalizam, teorija društvenih pokreta i pokreta Srbas Kosova, 1985-1988. Reč: časopis za književnost i kulturu, br. 70 (16), str. 83-107
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1949273S
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0