Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 117-127
Uticaj mašinskog prevođenja na kvalitet prevoda stručnih tekstova sa engleskog jezika na srpski
aFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, Crna Gora
bVisoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, Leposavić

e-adresamariavukov@gmail.com, gvozdena2001@yahoo.com
Ključne reči: engleski jezik; upravljanje uticajem; mašinski prevodilac; upotreba internet prevodioca; analiza grešaka; kvalitet prevoda
Sažetak
Upotreba internet mašinskih prevodioca ima veliku i čestu praksu u svakodnevnom životu, kao jedan najdostupniji, a ujedno i najlakši način za prevođenje kako stručne literature, tako i raznih drugih tekstova. Takođe, sve više možemo videti objavljene prevode u kojima ima dosta grešaka. U ovom radu se nalazi pilot istraživanje, zasnovano na analizi deset studentskih radova analize mašinskih prevoda kratkih, istih, stručnih tekstova u vremenskom rasponu od tri školske godine. Cilj ovog rada je da pokaže koliko su pouzdani mašinski prevodioci bili nekada, a koliko su sada kao i da li ima promena i kojih. Vrste grešaka, kao i procenti u kojoj meri su se javljale su analizirane, izvršen je kontrolni prevod u obrnutom smeru i na osnovu toga su doneti zaključci navedeni u radu. Vremenski raspon od tri godine je pokazao da su razlike u prevodu značajne što upućuje na to da je upravljanje mašinskim prevođenjem moguće i to u delu razvoja informacionih tehnologija i saradnje lingvista sa stručnjacima za informacione tehnologije. Ta saradnja u pogledu mašinskog prevođenja je neophodna i mora biti stalna.
Reference
Eko, U. (2011) Kazati gotovo istu stvar. Beograd: Paideia
Gromović, M.B. (2019) Esejistika Momčila Nastasijevića u melodijskoj spirali zvuka i jezika. Baština, br. 47, str. 67-81
Ivir, V. (1978) Teorija i tehnika prevođenja - udžbenik za prvu godinu pozivno usmerenog obrazovanja i vaspitanja srednjeg stupnja prevodilačke struke. Sremski Karlovci: Centar za obrazovanje stručnih radnika u društvenim delatnostima
Rajović, J.D. (2019) Elementi kohezije u originalu i prevodu poezije na primeru pesme 'Star si, oče Viljame' iz romana Alisa u zemlji čuda. Baština, br. 47, str. 53-66
Sibinović, M. (1990) Novi original - uvod u prevođenje. Beograd: Naučna knjiga
Stišović-Milovanović, A.R. (2018) Komunikacija sa piščevom imaginacijom. Baština, br. 46, str. 13-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949117V
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0