Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 1, str. 109-121
Lemšat srpskog srednjovekovnog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresakatancevic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Lemšat; Lehenschaft; Lenhavar; Rudarski ortakluk; Rudarsko pravo
Sažetak
Tema ovog rada je institut ugovora o lemšatu u srpskom srednjo vekovnom pravu. Posebna pažnja je posvećena odgovoru na pitanja kako je izgledao taj institut u Srbiji, koliki je obim transplantacije iz saskog prava u toj materiji, odnosno u kojoj meri su srpske norme originalne, te ko su lenhavari, koji se javljaju kao stranka u posebnoj vrsti lemšata. Rezultati pokazuju da je srpski lemšat bio ugovor o ustupanju dela u rudarskom ortakluku, a da su lenhavari bili vrsta kvalifikovanih rudara koji su takav ugovor zaključivali pod posebnim uslovima. Takođe se može zaključiti da je rudarsko pravo u toj oblasti u srednjovekovnoj Srbiji izgradilo brojna autohtona rešenja. Primenjeni metodi su jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje Zakonika o rudnicima despota Stefana, kao i uporedni metod, primenjen na taj pravni spomenik, i vremenski bliske kodifikacije saskog rudarskog prava.
Reference
*** (1862) Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Pest: Eggenberger Ferdinánd Akademiai
Begović, M. (1971) Rudarska baština u Srbiji u XV i XVI veku. Glas SANU, 280: 1-66
Beldiceanu, N. (1964) Les Actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque nationale à Paris: Règlements miniers 1390-1512. Paris: La Haye, Vol. 2
Ćirković, S. (2005) Latinički prepis Rudarskog zakonika despota Stefana Lazarevića - uvod, tekst, prevod i komentari. u: Izvori srpskog prava, Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti-Odeljenje društvenih nauka, XI
Ćirković, S. (2002) Preduzetništvo i rudarsko pravo. u: Staro srpsko rudarstvo, Beograd: Vukova zadužbina
Ermisch, H. (1886) Urkundenbuch der Stadt Freiberg in Sachsen: Bergbau, Bergrecht, Münze. Leipzig: Giesecke & Devrient, Vol. 2
Grimm, J., Grimm, W., ur. (1885) Deutsches Wörterbuch. Leipzig: Hirzel Verlag, Vol. 6
Jireček, H. (1867) Codex juris bohemici. Prag: I. L. Kober, Vol. I
Katančević, A. (2016) Datiranje Zakonika o rudnicima despota Stefana i sadržina njegovog ćiriličnog prepisa. Srpska politička misao, 51(1): 221-237
Katančević, A. (2020) Zakup carina u srednjovekovnoj Srbiji. u: Ilić Tamara, Božić Marko [ur.] Nomophύlax - zbornik radova u čast Srđana Šarkića, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 253-268
Katančević, A.B. (2020) Institut urbarara u srednjovekovnoj Srbiji. Baština, br. 51, str. 263-279
Lexer, M. (1940) Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart: Hirzel Verlag
Marković, B. (1985) Zakon o rudnicima despota Stefana Lazareviča. Spomenik - Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje istorijskih nauka, CXXVI
Radojčić, N. (1962) Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Beograd: Naučno delo
Rizaj, S. (1968) Rudarstvo Kosova i susednih krajeva od XV do XVII veka. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova i Metohije
Skarić, V. (1939) Staro rudarsko pravo i tehnika u Srbiji i Bosni. Beograd: Srpska kraljevska akademija
Spaho, F. (1913) Turski rudarski zakoni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 1-2, 133-150; 151-194
Veith, H. (1871) Deutsches Bergwörterbuch mit Belegen. Breslau: Verlag von Wilh. Gottl. Korn, Vol. 1.2
Zycha, A. (1900) Das böhmische bergrecht des mittelalters auf grundlage des bergrechts von Iglau: Die Geschichte des Iglauer Bergrechts und die böhmische Bergwerksverfassung. Berlin: Verlag von Franz Vahlen, Vol. II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21104A
primljen: 29.01.2021.
prihvaćen: 03.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci