Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 1065-1078
Pravo na rudarskom zemljištu u srednjovekovnoj Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresakatancevic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: rudarsko pravo; Dušanov zakonik; Zakonik o rudnicima; rudarska koncesija; okupacija zemljišta
Sažetak
Cilj rada je da osvetli pravni režim zemljišta u rudarskim krajevima srednjovekovne Srbije, te da istraži u kojoj meri je srpsko pravo recepcija saskog i šta je ratio legis člana 123. Dušanovog zakonika, jedinog u toj kodifikaciji u kojem se spominju Sasi. Upotrebljeno je jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje izvora, kao i njihova regresivna i komparativna analiza.
Reference
Blagojević, M. (1999) Planine. u: Ćirković Sima; Mihaljčić Rade [ur.] Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd
Blagojević, M. (1999) Gore. u: Ćirković Sima; Mihaljčić Rade [ur.] Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd
Bubalo, Đ. (2010) Dušanov zakonik. Beograd
Ćirković, S. (2005) Latinički prepis Rudarskog zakonika despota Stefana Lazarevića - uvod, tekst, prevod i komentari. Beograd
Ćirković, S. (2002) Preduzetništvo i rudarsko pravo. u: Staro srpsko rudarstvo, Beograd-Novi Sad
Dinić, M.J. (1962) Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni. Beograd: Srpska akademija nauka, II
Fostikov, A. (2010) Novo Brdo. u: Mišić Siniša [ur.] Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd
Gusztáv, W., ed. (1862) 'Selmecz városnak IV. Béla király korában szerkeztett városi és bánya-jogkönyve. Év nélkül'. u: Monumenta Hungariae historica. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus, Pest
Jireček, H. (1867) Jus Iglaviense. u: Codex juris bohemici I, Prag
Jireček, H. (1867) Jus regale montanorum. u: Codex juris bohemici I, Prag
Katančević, A. (2015) Da li su Sasi imali privilegije u mešovitim sporovima u srednjovekovnoj Srbiji?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 2, str. 107-118
Katančević, A. (2016) Datiranje Zakonika o rudnicima despota Stefana i sadržina njegovog ćiriličnog prepisa. Srpska politička misao, 51
Katančević, A. (2020) Zakup carina u srednjovekovnoj Srbiji. u: Ilić Tamara; Božić Marko [ur.] Nomophύlax - zbornik radova u čast Srđana Šarkića, Beograd
Katančević, A.B. (2020) Institut urbarara u srednjovekovnoj Srbiji. Baština, br. 51, str. 263-279
Marković, B. (1985) Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića - prevod i pravnoistorijska studija. Beograd
Mihaljčić, R. (2009) Odredbe o krčevini. u: Srednjovekovno pravo u Srba u ogledalu istorijskih izvora, Beograd
Miljković, E. (2010) Rogozna. u: Mišić Siniša S. [ur.] Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd
Novaković, S. (2005) Crkva Anagnosta Dragoja. u: Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka, Beograd
Petrović, V. (2010) Brskovo. u: Mišić Siniša [ur.] Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd
Petrović, V. (2010) Rudnik. u: Mišić Siniša [ur.] Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd
Petrović, V. (2010) Trepča. u: Mišić Siniša [ur.] Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd
Radojčić, N. (1962) Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Beograd
Spaho, F. (1913) Turski rudarski zakoni. Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 25
Šarkić, S. (2014) Može li se govoriti o zaštiti životne sredine u srednjovekovnoj Srbiji? - povodom člana 123 Dušanovog zakonika. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 45-52
Šarkić, S. (2012) Originarni načini sticanja svojine u srednjovekovnom srpskom pravu. u: Krsmanović Bojana; Maksimović Ljubomir; Radić Radivoj [ur.] Posebna izdanja - Vizantijski svet na Balkanu, Beograd: Srpske Akademija nauka i umetnosti - Vizantološki institut, II, knjiga 42/1, str. 417-424
Taranovski, T. (1996) Istorija srpskog prava u Nemanjićkoj državi. Beograd
Uzelac, A. (2010) Janjevo. u: Mišić Siniša S. [ur.] Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd
Zycha, A. (1900) Die Geschichte des Iglauer Bergrechts und die böhmische Bergwerksverfassung. u: Das böhmische bergrecht des mittelalters auf grundlage des bergrechts von Iglau, Berlin, 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29388
primljen: 15.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Lemšat srpskog srednjovekovnog prava
Katančević Andreja

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Da li su Sasi imali privilegije u mešovitim sporovima u srednjovekovnoj Srbiji?
Katančević Andreja

Baština (2020)
Institut urbarara u srednjovekovnoj Srbiji
Katančević Andreja B.

prikaži sve [48]