Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Istraživanja LIPS laboratorije u oblasti bioinženjeringa i dizajna pneumatika - sažetak rezultata
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

e-adresatraja@masfak.ni.ac.rs
Projekat:
Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi (MPNTR - 41017)

Ključne reči: biomehanika; kosti; skafold; implant; obrnuti inženjering; nepravilna geometrija; pneumatik; FEM; dizajn zasnovan na znanju
Sažetak
U radu su ukratko predstavljeni rezultati reprezentativnih projekata na kojima je učestvovao istraživački tim LIPS laboratorije. Razvijena je nova metodologija za izradu geometrijskih modela kostiju, koja podrazumeva prepoznavanje tipskih formi na nepravilnoj geometriji. Metodologija omogućava jednostavniju i bržu izradu modela, na osnovu minimalne količine podataka dobijenih neinvazivnim metodama. Vršen je proračun naprezanja koštano-zglobnog sistema u prisustvu trauma i implantata kao i optimizacija strukture i položaja implantata. Razvijene su originalne matrice tkiva - skafoldi i razrađena je metodologija za usklađivanje njihovih elastičnih svojstava sa svojstvima okolnog tkiva. Razvijena je metodologija za parametarsko modeliranje pneumatika uz primenu postojećeg inženjerskog znanja kao i za predviđanje mehaničkog ponašanja pneumatika u eksploataciji (pri pravolinijskom kotrljanju, kočenju i skretanju). Razvijen je originalan pristup automatizovanom kreiranju MKE modela na osnovu namenskih CAD modela, koji omogućava jednostavnu i brzu promenu MKE modela, a samim tim i jednostavno vršenje strukturne optimizacije.
Reference
Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M., Vitković, N., Trifunović, M., Milovanović, J. (2012) Detailed vs. Simplified Tread Tire Model for Steady-State Rolling Analysis. Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, 54(2); 153-160
Korunović, N., Trajanović, M., Stevanović, D., Vitković, N., Stojković, M., Milovanović, J., Ilić, D. (2013) Material characterization ISSUES in FEA of long bones. u: Kojić M., Papadrakakis M., Tuncer I. [ur.] Proc. 3rd South-East European Conference on Computational Mechanics, Kos, Greece
Korunović, N., Trajanović, M., Mitković, M., Vitković, N., Stevanović, D. (2015) A parametric study of selfdynamisable internal fixator used in femoral fracture treatment. u: Proc. NAFEMS World Congress 2015 inc. the 2nd International SPDM Conference, San Diego, CA
Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M., Mišić, D., Milovanović, J. (2011) Finite Element Analysis of a Tire Steady Rolling on the Drum and Comparison with Experiment. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 57(12): 888-897
Korunović, N., Stojković, M., Mišić, D., Trajanović, M. (2014) FEM based parametric design study of tire profile using dedicated CAD model and translation code. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 12, br. 3, str. 209-222
Korunović, N., Madić, M., Trajanović, M., Radovanović, M. (2015) A procedure for multi-objective optimization of tire design parameters. International Journal of Industrial Engineering Computations, 6(2): 199-210
Korunović, N., Trajanović, M., Mitković, M., Vulović, S. (2010) Od CT snimka do modela za analizu naponskog stanja u femuru primenom metoda konačnih elemenata. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 2, str. 45-48
Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M. (2007) FEA of tyres subjected to static loading. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 1, br. 1, str. 87-98
Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M. (2008) Finite element model for steady-state rolling tire analysis. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 2, br. 1, str. 63-79
Madić, M., Korunović, N., Trajanović, M., Radovanović, M. (2015) Multi-Objective Tire Design Optimization by Artificial Neural Networks. u: Proc. 5th International Conference on Information Society and Technology ICIST 2015, Kopaonik, Serbia
Manić, M., Mitković, M., Stamenković, Z., Vitković, N. (2015) Designing of Internal Dynamic Tibia Fixation 3D Model according to Mitkovic type TPL. u: Proc. 5th International Conference on Information Society and Technology ICIST, Kopaonik, 223-228
Manić, M., Stamenković, Z., Mitković, M., Stojković, M., Shepherd, D.E.T. (2015) Design of 3D model of customized anatomically adjusted implants. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 13, br. 3, str. 269-282
Milovanovic, J., Stojkovic, M., Trajanovic, M.D. (2009) Rapid tooling of tyre tread ring mould using direct metal laser sintering. Journal of Scientific & Industrial Research, vol. 68, br. 12, str. 1038-1042
Milovanovic, J., Stojkovic, M., Trajanovic, M. (2012) Metal Laser Sintering for Rapid Tooling in Application to Tyre Tread Pattern Mould. u: Shatokha V [ur.] Sintering - Methods and Products, InTech, 73-90
Milovanović (2014) Application of Additive Technologies in Fabrication of Anatomical Custom Made (Shaped) Scaffolds for Bone Tissue Reconstruction. Niš: Faculty of Mechanical Engineering, PhD Thesis
Mišić, D., Manić, M., Vitković, N., Korunović, N. (2015) Toward an integrated information system for the design, manufacturing and application of customized implants. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 13, br. 3, str. 307-323
Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. (2015) Framework for early manufacturability and technological process analysis for implants manufacturing. u: Proc. 5th International Conference on Information Society and Technology ICIST, Kopaonik, 460-463
Stevanović, D., Korunović, N., Trajanović, M., Trifunović, M., Milovanović, J., Stojković, M. (2012) Finite element model of human tibia and preliminary analysis. u: 11th international scientific conference MMA, Novi Sad
Stojkovic, M., Trifunovic, M., Misic, D., Manic, M. (2015) Towards analogy-based reasoning in semantic network. Computer Science and Information Systems, 12(3): 979-1008
Stojkovic, M., Milovanovic, J., Vitkovic, N., Trajanovic, M., Grujovic, N., Milivojevic, V., Milisavljevic, S., Mrvic, S. (2010) Reverse modeling and solid free-form fabrication of sternum implant. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 33(3): 243-250
Stojkovic, M.S., Milovanovic, J., Vitkovic, N., Trajanovic, M.D., Arsic, S., Mitkovic, M.B. (2012) Analysis of femoral trochanters morphology based on geometrical model. Journal of Scientific & Industrial Research, vol. 71, br. 3, str. 210-216
Stojković, M., Korunović, N., Trajanović, M., Milovanović, J., Trifunović, M., Vitković, N. (2013) Design Study Of Anatomically Shaped Latticed Scaffolds For The Bone Tissue Recovery. u: Kojic M., Papadrakakis M., Tuncer I. [ur.] Proc. 3rd South-East European Conference on Computational Mechanics, Kos, Greece
Stojković, M., Manić, M., Trajanović, M. (2005) Knowledge-embedded template concept. CIRP - Journal of Manufacturing Systems, Vol. 34, No 1
Stojković, M., Manić, M., Trajanović, M., Korunović, N. (2004) Functional Model of the Tire Tread. u: Proc. 23rd Annual Meeting and Conference of The Tire Society, Ohio, U. S: Akron
Stojković, M., Trajanović, M., Vitković, N., Milovanović, J., Arsić, S., Mitković, M. (2009) Referential geometrical entities for reverse modeling of geometry of femur. u: VIPIMAGE2009, Porto, Portugal, Proceedings, pp. 189-194
Stojković, M.S., Manić, M., Trajanović, M., Korunović, N.D. (2003) Customized tire design solution based on knowledge embedded template concept. u: Tire Science and Technology, TSTCA, Akron OH US
Trajanović, M., Korunović, N., Milovanović, J., Vitković, N., Mitković, M. (2010) Primena računarskih modela samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću u saniranju trauma femura. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 8, br. 1, str. 27-38
Trifunović, M. (2016) Geometric modeling of objects with free-form elements supported by analysis of their semantic features. Niš: Faculty of Mechanical Engineering, PhD Thesis
Vitković, N., Veselinović, M., Mišić, D., Manić, M., Trajanović, M., Mitković, M. (2012) Geometrical models of human bones and implants, and their usage in application for preoperative planning in orthopedics. u: Proc. 11th International Scientific Conference MMA 2012 - Advanced Production Technologies, Novi Sad, 539-542
Vitković, N., Milovanović, J., Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M., Mišić, D., Arsić, S. (2013) Software system for creation of human femur customized polygonal models. Computer Science and Information Systems / ComSIS, vol. 10, br. 3, str. 1473-1497
Vulović, S., Korunović, N., Trajanović, M., Grujović, N., Vitković, N. (2012) Finite element analysis of CT based femur model using finite element program PAK. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 6, br. 2, str. 160-166
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/jsscm1601071K
objavljen u SCIndeksu: 25.03.2017.

Povezani članci

Vojnosanitetski pregled (2020)
Reverzno modeliranje 3D geometrijskog modela donje ljudske vilice
Mitić Jelena, i dr.

J Serb Soc Comp Mech (2008)
Finite element model for steady-state rolling tire analysis
Korunović Nikola, i dr.

FU: Mechan Engineering (2013)
Reverzni inženjering ljudske fibule metodom anatomskih karakterstika
Tufegdžić Milica, i dr.

prikaži sve [13]