Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 6, str. 787-790
Analiza raspoloživih tehnologija za izdvajanje azota i ugljen dioksida iz prirodnog gasa
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Sažetak
U Srbiji ima veći broj gasnih ležišta sa rezervama i preko 10 miliona Sm3 prirodnog gasa. Jedan od razloga što se nije pristupilo njihovoj eksploataciji jeste što sadrže azot i ugljen dioksid, koji je potrebno izdvojiti tokom procesa proizvodnje. Danas se u svetu primenjuje više tehnologija za izdvajanje azota i ugljen dioksida iz prirodnog gasa poput kriogenog postupka, membranske tehnologije, molekularnih sita, azotnih sunđera i dr. Do sada se kod nas nije primenjivala ni jedna od pomenutih tehnologija. U radu su prikazane tehnologije za izdvajanje azota i ugljen dioksida iz prirodnog gasa. Urađena je analiza mogućnosti primena navedenih tehnologija sa aspekta kapaciteta, pritiska i sadržaja azota i ugljen dioksida u prirodnom gasu. Takođe su utvrđeni investicioni i operativni troškovi za analizirane tehnologije.
Reference
*** (2017) Godišnji izveštaj o radu na projektu MNTR 33001
*** (2016) Godišnji izveštaj o radu na projektu MNTR 33001
Danilović, D., Karović-Maričić, V., Ivezić, D. (2010) Primena savremenih metoda u proizvodnji nafte i gasa. Rudarsko-geološki fakultet
Danilović, D., Karović, M.V., Ivezić, D. (2008) Perspektive proizvodnje nafte i prirodnog gasa u Srbiji. Energija, ekologija, ekonomija, broj 1-2, str. 22-25
Danilović, D., Karović-Maričić, V., Leković, B. (2016) Integralni model upravljanja proizvodnjom na malim naftnim poljima. Podzemni radovi, vol. , br. 28, str. 19-27
Danilović, D. (2001) Optimizacija proizvodnje malih naftnih polja primenom modela integralnog upravljanja. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, doktorska disertacija
Ivezić, D., Živković, M., Danilović, D., Madžarević, A. (2012) Razvoj gasne privrede Srbije u poslednjih 20 godina. Energija, str. 318-322
Karović, M.V., Leković, B., Danilović, D. (2014) Petroleum production perspectives from unconventional resources in Serbia. u: 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, Proceedings of, pp. 358-362
Živković, S.P. (2014) Razvoj postprocesora za petoosne glodalice sa dvostruko rotirajućom glavom. Tehnika, vol. 69, br. 5, str. 781-788
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1806787D
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0