Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 12, br. 3, str. 1-17
Analiza tržišta usluga mobilnog bankarstva u Republici Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresakatarinaveljkovic2611@gmail.com, ivana.j.milosevic@gmail.com
Sažetak
Informacione tehnologije su omogućile bankama da prošire svoje poslovanje i da svoje usluge prilagode potrebama klijenata. Razvojem i sve većom upotrebom mobilnih komunikacionih tehnologija, razvili su se i novi vidovi bankarstva. Budućnost savremenog bankarstva je upravo mobilno bankarstvo. Mobilna tehnologija omogućava banci interakciju sa klijentima na različite načine, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme. U radu su analizirane pozitivne i negativne karakteristike mobilnog bankarstva. Izvršena je analiza ponude usluga mobilnog bankarstva na teritoriji Republike Srbije, dok je analiza tražnje usledila nakon sprovedenog anketnog istraživanja. Rezultati istraživanja sprovedenog na teritoriji grada Novog Sada, drugom po broju stanovnika u Republici Srbiji pokazuju da većina ispitanika koristi usluge mobilnog bankarstva, međutim još uvek je veliki broj ljudi koji ne koristi ove usluge. Rizici i nedovoljna informisanost su glavni razlozi nekorišćenja usluga.
Reference
Alalwan, A.A., Dwivedi, Y.K., Rana, N.P. (2017) Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. International Journal of Information Management, 37(3): 99-110
Board Of Governors Of The Federal Reserve System (2014) Consumers and Mobile Financial Services 2014. http://www.federalreserve.gov/econresdata/consumers-and-mobilefinancial-services-report-201403.pdf
Dineshwar, R., Steven, M. (2013) An investigation on mobile banking adoption and usage: A case study of Mauritius. u: Asia-Pacific Business Research (3), Conference, Kuala Lumpur, Malaysia
Đorđević, B. (2007) Strategijske opcije u razvoju mobilnih bankarskih servisa. Bankarstvo, vol. 36, br. 3-4, str. 38-48
Hadžić, M., Mladenović, V. (2014) Mobilno bankarstvo u Srbiji - stanje i potecijal. u: Sinteza 2014, Međunarodna naučna konferencija, Zbornik naučnih radova, Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 125-129
Jović, Z. (2014) Primena interneta u savremenom bankarskom i berzanskom poslovanju. u: Sinteza 2014, Međunarodna naučna konferencija, Zbornik naučnih radova, Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 180-185
Krishnan, S. (2014) The Power of Mobile Banking: How to Profit from the Revolution in Retail Financial Services. Wiley, 16
Milošević, I., Rodić, V. (2015) Značaj životne sredine u sistemu vrednosti u Srbiji - rezultati anketnog istraživanja. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 150, str. 113-127
Mirković, V., Lukić, J. (2015) Mobilno bankarstvo kao inovacija u sektoru finansijskih usluga. Ekonomski vidici, 20 (2-3), 297-310
Narodna Banka Srbije (2019) Šta je elektronsko bankarstvo i koje su njegove prednosti?. http://www.tvojnovac.nbs.rs/edukacija/latinica/20/kartice/el_bankarst vo.html 11
Narodna Banka Srbije (2019) Broj korisnika po vrstama određenih platnih usluga. https://www.nbs.rs/internet/latinica/35/statistika/index.html
Nicoletti, B. (2014) Mobile banking: Evolution or Revolution?. UK: Palgrave Macmillan
Pavlović, G., Savić, J. (2017) Determinante namera potrošača u pogledu korišćenja usluga mobilnog bankarstva. Marketing, vol. 48, br. 2, str. 96-106
Pavlović, M., Mutibarić, J. (2016) Značaj i primena elektronskog bankarstva u Srbiji. Vojno delo, vol. 68, br. 2, str. 242-262
Republički Zavod Za Statistiku Republike Srbije (2019) http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/stanovnistvo/procenestanovnistva
Sanader, D. (2014) Mobilno bankarstvo - novi trend u savremenom bankarskom sektoru. Bankarstvo, vol. 43, br. 5, str. 86-109
Shaikh, A.A., Glavee-Geo, R., Karjaluoto, H. (2018) How Relevant Are Risk Perceptions, Effort, and Performance Expectancy in Mobile Banking Adoption?. International Journal of E-Business Research, 14(2): 39-60
Stankić, R. (2008) Elektronsko poslovanje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Todić, M., Dajić, M. (2018) Perspektive mobilnog bankarstva u Srbiji. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 8 (1), 19-36
Uroš, T. (2015) Perspektive mobilnog bankarstva. u: Sinteza 2015, Međunarodna naučna konferencija, Zbornik naučnih radova, Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 437-440
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1903001S
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka