Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 11-22
Angažovani zaposleni kao lideri inovativosti na radnom mestu
aVisoka škola modernog biznisa, Beograd
bAlfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd, Srbija
cDruštvo ekonomista Beograda, Beograd

e-adresajelena.lukic@mbs.edu.rs
Ključne reči: angažovani zaposleni; liderstvo; organizaoiono ponašanje; inovaoije; ljudski resursi; motivaoija
Sažetak
Inovacije predstavljaju ključ za dugoročni opstanak, rast i razvoj bilo koje organizacije. Iz tog razloga, sve organizacije nastoje da imaju što veći broj uspešnih inovacija koje posledično donose pozitivne efekte u celoj ekonomiji. U ovom radu je ukazano na značaj i ulogu angažovanih zaposlenih koji u organizacijama preuzimaju lidersku ulogu u inovacijama. Angažovani zaposleni daju svoj maksimum tokom obavljanja radnih zadataka, nastoje da saradnjom i razmenom znanja sa kolegama osmisle nove, bolje načine za obavljanje određenih aktivnosti i trude se da unaprede poslovanje cele organizacije. Svojim entuzijazmom, upornošću, istrajnošću i iskrenom željom da daju doprinos u poslovanju organizacije, angažovani zaposleni predstavljaju značajan izvor za kreativnost i inovacije na radnom mestu. Na organizacionom nivou, značajnu ulogu u prooesu inovacija imaju predlozi angažovanih zaposlenih koji istinski vole svoj posao, organizaciju u kojoj rade i imaju želju da se posvete dodatnim inovativnim aktivnostima koje im nisu u opisu posla.
Reference
Brkljač, M., Lukić, J., Dejanović, A. (2018) Inovacije, nove tehnologije i milenijumska generacija - istovremeni razvoj. u: Međunarodna naučna poslovna konferencija LIMEN 2018 (Četvrta), Udruženje menadžera Balkana, Beograd, str. 411-418
Federman, B. (2009) Employee Engagement: A Roadmap for Creating Profits, Optimizing Performance, and Increasing Loyalty. San Francisco: Jossey-Bass
Kafadar, K., Jaganjac, J. (2019) Utjecaj upravljanja talentima na kreiranje vrijednosti u kompaniji. Tranzicija, 22(44), pp. 1-12
Kahn, W.A. (1990) Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4). 692-724. Retrieved 21 March 2013 from the website: http://engagementresearch.wikispaces.com/file/view/Kahn+(1990)_Psychological+conditions+of+personal+engagement+and+disengagement+at+work.pdf
Kaplan, M. (2019) The Link Between Employee Engagement and Innovation. Accessed 16.07.2016 https://www.linkedin.com/pulse/link-between-employee-engagement-innovation-mischakaplan
Kokeza, G. (2016) Uloga inovacija menadžmenta u inovativnoj i kreativnoj ekonomiji. Ekonomski vidici, vol. 21, br. 2-3, str. 145-157
Kokeza, G., Paunović, M. (2021) Karakteristike intelektualnog kapitala, konkurentnosti i industrijskih politika inovativno-intenzivnih sektora u Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 69, br. 1-2, str. 14-30
Lazarević, S., Lukić, J. (2018) Team learning processes and activities in organization: A case study. Economic Themes, 56(3): 301-319
Lukić, J., Lazarević, S. (2019) A Holistic Approach to Workplace Stress Management. School of Business, 1, pp. 130-144
Lukić, J., Jaganjac, J., Lazarević, S. (2020) Uspešnost kriznih timova u odgovoru na krizu izazvanu pandemijom COVID-19 / The successfulness of crisis management teams' response to the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Ekonomika preduzeća, vol. 68, br. 7-8, str. 545-556
Lukić, J. (2014) Role of big data in open innovation practices: The case of Serbian ICT industry. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 5-6, str. 294-304
Lukić, J.M., Brkljač, M.N., Perčić, K.R. (2019) Brendiranje poslodavaca u funkciji privlačenja i zadržavanja talenata koji pripadaju generaciji milenijalaca. Marketing, vol. 50, br. 2, str. 83-93
Lukić-Nikolić, J., Jakica, A. (2021) Uloga lidera u izboru modela angažovanosti zaposlenih sa osvrtom na krizu izazvanu Covid-19 pandemijom. SKEI međunarodni interdisciplinarni časopis, 2(1), pp. 61-71
Lukić-Nikolić, J. (2021) Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa. Beograd: Visoka škola modernog biznisa
Ljubojević, Č., Lukić, J. (2020) Građani u ulozi lidera u procesu socijalnih informacija. u: Međunarodna konferencija 'Razvoj javne uprave' (10.), lipanj, Veleučilište 'Javoslav Ružička' u Vukovaru, Vukovar, Hrvatska, Zbornik radova, pp. 152-160
Marciano, P.L. (2010) Carrots and Sticks Don't Work. Build a Culture of Employee Engagement with the Principles of Respect. New York: McGraw Hill
Mirković, V., Lukić, J. (2018) Tranzicija energetike u EU i Srbiji - strategijski pristup klimatskim promenama. Ekonomski vidici, 23(3-4) pp. 223-237
Mirković, V. (2012) Neophodnost stručne edukacije menadžera u cilju bržeg rasta MSP i preduzetništva. Ekonomski vidici, vol. 17, br. 2, str. 309-321
Mitrović, V., Mitrović, I. (2020) Politika inovacija poslovnih subjekata u industriji kao faktor održivog razvoja u tranzicionom okruženju. Ekonomski signali - poslovni magazin, vol. 15, br. 2, str. 31-47
Opatha, H.H.D.N.P., Arulrajah, A.A. (2014) Green Human Resource Management: Simplified General Reflections. International Business Research, 7(8) pp. 101-112
Ostojić, B., Berić, I., Pavlović, K., Pećić, M. (2020) Management education and sustainable development projects. European Project Management Journal, 10(1), 69-77
Ostojić, B., Dobarčić, E. (2020) Istraživanje trendova u razvoju kompetencija projektnih menadžera u procesu digitalizacije društva i industrijske revolucije 4.0. Ekonomski izazovi, vol. 9, br. 17, str. 1-13
Rao, V. (2016) Innovation through employee engagement. Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies, 2(2), pp. 337-345
Storey, J., Ulrich, D., Welbourne, T., Wright, P. (2008) Employee Engagement. u: The Routledge Companion to Strategic Human Resource Management, Taylor J Francis Group
Taris, T.W., Ybema, J.F., van Beek, I. (2017) Burnout and engagement: Identical twins or just close relatives?. Burnout Research, 5, pp. 3-11
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2102011L
primljen: 20.07.2021.
prihvaćen: 13.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka