Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 8, br. 2, str. 57-69
Društvene mreže kao segment digitalnog marketinga u bankarstvu
Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija

e-adresanevena9m@gmail.com
Ključne reči: marketing; društvene mreže; savremeno bankarstvo; digitalni komunikacioni kanal
Sažetak
Ubrzan razvoj informaciono komunikacionih tehnologija je doveo do promene načina poslovanja bankarskog sektora. Ukoliko se napravi poređenje između tradicionalnog i savremenog bankarstva jasno se može se uočiti da su nove tehnologije pomogle bankama da razviju i ponude svojim klijentima nove proizvode i usluge, kao i da obavljaju svoje marketinške aktivnosti na jeftiniji i efikasniji način. Globalizacija finansijskog tržišta, razvoj novih tehnologija, kao i porast zahteva klijenata su uzroci sve veće konkurencije na bankarskom tržištu. Kako bi opstale na tržištu i izborile se sa izazovima savremenog doba banke se sve više usmeravaju na marketing koji postaje glavno oružje. Digitalni komunikacioni kanali kao što su društvene mreže, Web baneri, blogovi, display oglasi omogućavaju bankama da svoje proizvode i usluge plasiraju klijentima na najbolje moguće načine. Istraživanje koje je sprovedeno u ovom radu ima za cilj da ukaže na to kakav uticaj ima upotreba digitalnih komunikacionih kanala na profitabilnost banke, a sa druge strane da ukaže i na sve prednosti koje ostvaruju klijenti banaka koji koriste savremene načine oglašavanja. Metodologija istraživanja se bazira na pregledu literature. Predmet istraživanja su načini na koje banke upotrebljavaju digitalne komunikacione kanale, sa posebnim osvrtom na društvene mreže koje su najzastupljeniji komunikacioni kanali na bankarskom tržištu u Republici Srbiji.
Reference
*** Banke u Srbiji - Web adrese & društvene mreže. https://bankar.rs/banke-u-srbiji
*** Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201916014.pdf
*** Broj korisnika društvenih mreža. https://www.statista.com
*** Broj korisnika društvene mreže Facebook. https://www.statista.com/statistics/1029953/facebook-users-serbia
*** Broj korisnika društvene mreže Intagram. https://www.statista.com/statistics/1024769/instagram-users-serbia
*** Broj korisnika društvene mreže LinkedIn u Republici Srbiji. https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-serbia/2020/06
Bradić-Martinović, A., Simović, V. (2016) Kanali distribucije u savremenom bankarstvu. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Curran, K., O'hara, K., O'brien, S. (2011) The Role of Twitter in the World of Business. International Journal of Business Data Communications and Networking, 7(3): 1-15
Cvijović, J., Kostić-Stanković, M., Reljić, M. (2017) Customer relationship management in banking industry: Modern approach. Industrija, vol. 45, br. 3, str. 151-165
Domazet, I. (2012) Marketing komunikacija finansijskih organizacija. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Domazet, I., Neogradi, S. (2019) Značaj primene digitalnih tehnologija u bankarstvu - stavovi menadžera banaka. u: Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem 'Izazovi savremenog marketinga', Srpsko udruženje za marketing - SeMa, Beograd, Beograd, pp. 112-119
Domazet, I., Neogradi, S., Simović, V. (2019) Značaj društvenih mreža kao digitalnih kanala komunikacije u srpskim bankama. Marketing, vol. 50, br. 4, str. 289-297
Gardašević, J., Ćirić, M., Carić, M. (2018) Razumevanje motiva koršćenja društvenih mreža u funkciji unapređenja komunikacije sa potrošačima. Marketing, vol. 49, br. 4, str. 311-320
Girchenko, T.D., Panchenko, O.V. (2020) Research on the practical aspects of the providing efficiency of marketing communications' bank. Financial and credit activity: Problems of theory and practice, 1(32): 13-22
Gonzales, J. (2019) Risk Management in social networks: Understanding the platforms risks Facebook, Twitter and Linkedin. Miami, Florida: San Ignacio University
Hadžić, M. (2013) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Hanić, H., Domazet, I. (2012) Specifičnosti marketinga finansijskih organizacija. Marketing, vol. 43, br. 1, str. 3-14
Jovićević, R., Žugić, J. (2018) Marketing u savremenom bankarstvu. Podgorica: Univerzitet Mediteran
Krstić, N. (2017) Digitalni marketing - pojmovnik. Beograd: Univerzitet Singidunum
Marinković, V. (2008) Kreiranje baze lojalnih potrošača. Ekonomski horizonti, 10(1): 109-127
Marinković, V. (2015) Značaj primene CRM koncepta u bankarskom sektoru. Bankarstvo, vol. 44, br. 1, str. 86-107
Nadaraja, R., Yazdanifard, R. (2013) Social media marketing: Advantages and disadvantages. Malaysia: Center of Southern New Hampshire University (SNHU) of Help College of Arts and Technology, 1-10
Narodna Banka Srbije Spisak banaka u Republici Srbiji. https://www.nbs.rs/internet/cirilica/50/50_2.html
Neogradi, S. (2019) Integracija digitalnih komunikacija i kanala prodaje u funkciji unapređenja tržišne pozicije banke. Beograd: Union Univerzitet-Beogradska bankarska akademija-Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, doktorska disertacija
Stokes, R. (2018) E-marketing: The essential guide to marketing in a digital world. Cape Town: Red & Yellow Creative School of Business
Vuković, V. (2019) Društveni mediji i upravljanje komunikacijama. Cetinje: Fakultet dramskih umetnosti
Zelenović, V., Radović, M., Vitomir, J. (2018) Banke na društvenim mrežama - primer bankarskog sektora Srbije. Novi Ekonomist - Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 12(24)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/trendpos2002057M
objavljen u SCIndeksu: 04.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka