Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, br. 4, str. 219-235
Upotreba oznake identične ili slične poznatom žigu sa i bez opravdavajućeg razloga
Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

e-adresaksenija@kg.ac.rs
Ključne reči: upotreba u dobroj veri; usklađivanje interesa; sloboda izražavanja; komercijalno korišćenje; podražavanje proizvoda
Sažetak
Zaštita žigom je dostupna za znak koji je u stanju da razlikuje proizvode i usluge jednog preduzeća od drugog. Ovi znaci uključuju, između ostalog, reči, lična imena, slova i brojeve, figurativne znakova, boje i kombinacije boja, trodimenzionalne oblike, uključujući i oblik proizvoda ili njihove ambalaže. Oni su od suštinskog značaja u tržišnim ekonomijama, jer podstiču transparentnost tržišta, dozvoljavajući njihovim vlasnicima da stvore direktnu vezu sa potrošačima, ali i omogućavaju korisnicima da identifikuju proizvode i usluge koje žele, čime se doprinosi sistemu lojalne konkurencije. Međutim, sa porastom globalizacije, komercijalizacije i oglašavanja, ugled i distinktivnost žigova su posebno izloženi napadima od strane onih koji žele da ih iskoriste, za profit i povećanje svoje finansijske dobiti (koristeći znak, identični ili sličnan ranijoj oznaci). O oštećenju i iskorišćavanju distinktivne moći, kao i o oštećenju i iskorišćavanju ugleda poznatog žiga može se govoriti samo u slučaju da na strani potecijalnog povredioca ne postoji određeni opravdavajući razlog. To znači da je nepostojanje opravdavajućeg razloga samostalni uslov za zaštitu poznatih žigova. U ovom radu, analizirane su presude BGH i ECJ čiji je predmet utvrđivanje postojanja opravdavajućeg razloga. S obzirom da se ovaj razlog može zasnivati na propisima prava žiga, ali i na osnovu opštijih normi pravnog poretka, kao što su ustavne odredbe kojima se štiti sloboda mišljenja, sloboda umetničkog stvaralaštva, kao i na komunitarnim propisima o slobodi prometa i usluga na jedinstvenom tržištu, utvrđivanje opravdanog razloga zasniva se na svim okolnostima konkretnih slučajeva, pa se u sudskim odlukama često dolazi do suprotnih zaključaka. Opravdavajućim razlogom se ograničava obim zaštite poznatog žiga. U smislu prava žiga, ograničenje se mora svesti na primerenu meru, najčešće u smislu da se novi konkurenti, upotrebom dodatnih obeležja, moraju razgraničiti u odnosu na već poznati žig.
Reference
*** (2001) I ZR 211/98 - Tagesschau, made on March 1, 2001. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, para 56 and 67, 10-11, 1050
*** (1989) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Official Journal L, 040, 11/02, 0001 - 0007
*** (2007) Court of Appeals of Hamburg 3 U 10/05: Bedeutung des Monopoleinwands bei einer Benutzungsmarke OP OSTSEE - POST, made on April 4, 2006. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, RR 5, 149
*** (2011) The German Federal Supreme Court’s decision, I ZR 108/09 TÜV II, made on August 17, 2011. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 11, 1043
*** (2010) German Federal Court’s decision I ZR 44/07 - OFFROAD, made on December 2, 2009. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 7, 646
*** (2005) I ZR 279/02 - Telefonische Gewinnauskunft, made on June 9, 2005. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, para 32 and 47, 12, 1064
*** (1984) The German Federal Supreme Court's decision Marlboro/Mordoro - VI ZR 246/82, made on 17.4.1984. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 9, 684
*** (1994) The German Federal Court's decision: Markenverunglimpfung I - I ZR 79/92, made on 10 February 1994. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 11, 808
*** (1985) Bumms mal wieder - VI ZR 102/85, made on 3 June 1986. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 10, 759
*** (1995) Markenverunglimpfung II - I ZR 130/92, made on 19 October 1994. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1, 57
*** (2014) The German Federal Court’s decision, I ZR 49/12: Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke - OTTO CAP, made on 31.10.2013. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 4, 378
*** (2007) The opinion of the advocate general Sharpston. delived in the case C-529, made on 12 March 2009, curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-529/07, last visited 8 July 2014
*** (2014) The decision of the European Court of Justice C 65/12 - Leidseplein Beheer u. De Vries/Red Bull (Red Bull/Bulldog): Begriff des rechtfertigenden Grundes. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6.2.2014, 3, 248
*** Judgment of the General Court (Sixth Chamber), 27. 9., T-373/09: El Corte Inglés v OHMI - Pucci International (Emidio Tucci): Application for Community figurative mark Emidio Tucci: Earlier Community figurative and national word and figurative mark E
*** (2008) The German Federal Supreme Court's decision: POST v. Die Neue Post - I ZR 169/05, made on June 5 2008. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 9, 798
*** (1989) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Official Journal L, Article 6, 040, 11/02, 0001 - 0007
*** The German Federal Supreme Court's decision. POST v. Die Neue Post - I ZR 169/05, 799
Baumbach, A., Hefermehl, W. (1985) Warenzeichengesetz. Munchen, 12. Auflage
Bently, L., Sherman, B. (2014) Intellectual Property Law. Oxford University Press (OUP)
Breuer, D. (2010) Leitfaden Markenschutz in Google-AdWords: Marken als Keywords. Markenrecht und Markenschutz in der Praxis, www.markenmagazin.de, last visited 16 April 2014
der Winkhaus, A. (2010) Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH
Fezer, K.H. (2001) Markenrecht. München
German Federal Court (1999) I ZR 149/96 - BIG PACK, para 27, made on January 14, 1999. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 11, 994
Harald, M. (1986) Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbestand in den neueren Rechtspechung des BGH: Der wettbewerbsrechtlich verankerte Schutz 'bekannter' und 'exklusiver' Marken ein gangbarer Weg?. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 9, 836
Kur, A. (2012) Convergence After All?, A Comparative View on the U. S. and EU Trademark Systems in the Light of the 'Trade Mark Study'. Journal of Intellectual Property Law, 2, 523
Leidseplein Beheer BV, de Vries, H.J.M. Article 45. C-65/12, http://curia.europa.eu/juris/liste. jsf?num=C-65/12, last visited 11 July 2014
Sakulin, W. (2011) Trademark protection and freedom of expression: An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch law. Rotterdam: Kluwer Law International, 179
Sternberg, U. (2008) Anmerkung zum Urteil des BGH made on June 5, 2008 - Az. I ZR 108/05 and I ZR 169/05 (Post). MarkenR, 7, 364
Teplitzky, O. (2011) Der Streitgegenstand der schutz- und lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsklage vor und nach den TÜV: Entscheidungen des BGH. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 12, 1091
Vlašković, K. (2015) Sloboda izražavanja mišljenja i sloboda umetničkog stvaralaštva kao ograničenje delovanja poznatog žiga u nemačkom pravu. Pravni život, 11, 541
Vlašković, K. (2014) Oblici odgovonosti za upotrebu poznatih žigova kao ključnih reči u on-line uslugama. u: Mićović M. [ur.] Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa, Uslužni poslovi održanog 9. maja 2014. na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, Kragujevac, 546
Vlašković, K. (2013) Zaštita poznatih žigova po direktivi broj 89/104/EE3. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 1, str. 266-280
Vlašković, K. (2014) Nova koncepcija zaštite od opasnosti razvodnjavanja žiga. Pravo i privreda, vol. 52, br. 7-9, str. 99-107
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka