Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 61, br. 2, str. 87-95
Korovska flora i ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu suncokreta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrankok@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: suncokret; kvizalofop-p-etil; flurohloridon; acetohlor; terbutilazin
Sažetak
Suncokret je pored uljane repice najznačajnija uljana kultura u Srbiji. Kao širokoredna jara okopavina, velikog međurednog prostora, u ranim fazama razvoja predstavlja slabu konkurenciju korovima. Nakon klijanja i u prvim fazama razvoja suncokret se razvija sporo, pa do sklapanja redova na velikoj slobodnoj međurednoj površini dolazi do brzog zakorovljavanja, gušenja ili potpunog istiskivanja kulture sa tog prostora. Floristički sastav korovske vegetacije suncokreta, prema dosadašnjim istraživanjima, sličan je korovskoj vegetaciji drugih okopavinskih kultura, zbog sličnih agrotehničkih mera i sklopa useva koji uslovljava mikroklimatske uslove. Sa velikom brojnošću i pokrovnošću prisutne su sledeće korovske vrste: Amarantus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Hibiscus trionum, Polygonum lapathifolium Setaria glauca, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Solanum halepense, Xanthium strumarium i drugi. Pravilna primena agrotehničkih mera, plodoreda i novijih herbicida predstavljaju ključne mere u integralnoj zaštiti useva suncokreta od korova. Ispitivanje efikasnosti novih herbicidnih molekula od ključnog je značaja za utvrđivanje spektra delovanja na različite korovske vrste kao i selektivnosti na suncokret kao gajenu biljku.
Reference
*** (2008) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji 2008. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Beverly, R.D. (2008) Weed control in sunflower. u: Cultural and Chemical Weed Control in Field Crops
Covarelli, G. (1974) Ricerche sperimentali sulla sarchiatura, rincalzatura e diserbo del mais. Rivista d'Agronomia, 2/3, str. 139-142
Covarelli, G., Tei, F. (1984) Influenza della sarchiatura e della rincalzatura in aggiunata al diserbo chimico sulla produzione del girasole. LInf. Agr, 21, str. 83-85
Drezgić, P., Stanačev, S., Starčević, Lj. (1975) Posebno ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, II
Konstantinović, B., Meseldžija, M., Korać, M., Mandić, N. (2010) Study of weed seed- bank under maize and sunflower crops. u: 15th European Weed Research Society Symposium, 12-15.jul 2010, Kaposvár, Hungary
Konstantinović, B., Meseldžija, M., Mandić, N., Korać, M. (2009) Distribution of weed seeds in sugar beet and maize crops. Journal of Agricultural Sciences, 2009/38
Konstantinović, B., Stojanović, S., Meseldžija, M. (2005) Biologija, ekologija i suzbijanje korova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Konstantinović, B.I. (1999) Poznavanje i suzbijanje korova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Korać, M. (2009) Ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih osobina semena korova pod usevom kukuruza i suncokreta. Diplomski-master rad
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D. (2003) Oplemenjivanje suncokreta monografija. Novi Sad: Školska knjiga
OEPP (2004) Guideline for the efficacy evaluation of herbicides: Weeds in sunflower. u: OEPP/EPPO Standards for the efficacy evaluation of plant protection products, Herbicides and Plant Growth Regulators, 4: 29
OEPP Efficacy evaluation of plant protection products: Phytotoxicity assessment. u: OEPP/EPPO Standards: Efficacy evaluation of plant protection products
Putnam, D.H., Oplinger, E.S., Hicks, D.R., Durgan, B.R., Noetzel, D.M., Meronuck, R.A., Doll, J.D., Schulte, E.E. (1990) Sunflower: Alternative field crop manual
Qureshi, R., Memon, R.A. (2008) Weed communities of sunflower crop in sukkur and khairpur. Sindh: Autumn Aspect. Weed Sci. Res, 14, 1-2, str. 43-53
Simić, M., Stefanović, L. (2008) Kompeticija - najčešći oblik interakcija između useva i korova. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 2, str. 7-21
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.10.2010.

Povezani članci

Zaštita bilja (2010)
Ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu soje
Konstantinović Branko, i dr.

Acta herbologica (2008)
Zastupljenost semena korovskih biljaka na različitim dubinama zemljišta u usevu kukuruza
Konstantinović Branko, i dr.

Biljni lekar (2008)
Zastupljenost dominantnih vrsta korova soje u Vojvodini
Konstantinović Branko, i dr.

prikaži sve [48]