Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 59, br. 4, str. 31-46
Predlog smanjenja dozvoljenog seizmičkog oštećenja na nepokretnim kulturnim dobrima visokogradnje
aInstitut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi', Beograd
bFaculty of Architecture, Design and Fine Arts, Girne American University, Cyprus

e-adresadkuzovic@gmail.com
Ključne reči: Aseizmička regulativa; kulturna baština; dozvoljeno seizmičko oštećenje
Sažetak
Sve intervencije koje se odnose na sanaciju, ojačanje i rekonstrukciju građevinskih objekata visokogradnje (GOV) u seizmičkim oblastima, kojima pripadaju nepokretna kulturna dobra visokogradnje (NKDVG), se izvode u skladu sa ( Pravilnikom br. 52/85), [10]. Ovaj pravilnik dozvoljava konstruktivna ostećenja objekta, ali bez kolapsa prilikom najjačeg zemljotresa. Međutim, ovaj uslov nije prihvatljiv za NKDVG koja imaju status izuzetnog i velikog kulturnog značaja prema Zakonu o kuturnim dobrima, (ZKD br.71/94), [13]. Zbog svoje posebne vrednosti i značaja za kulturnu baštinu NKDVG treba da prežive najjači zemljotres sa znatno redukovanim oštećenjima u odnosu na obične GOV. Zbog toga je, u radu, predloženo da se NKDVG podele u tri kategorije: 1) NKDVG od izuzetnog kulturnog značaja pod zaštitom UNESKO-a 2) NKDVG od izuzetnog kulturnog značaja i 3) NKDVG od velikog kulturnog značaja. Za sve kategorije utvrđeni su faktori u odnosu na koje se određuje vrednost NKDVG, i prema tome nivo dozvoljenog oštećenja kome može da bude izložen, kao i potencijalnu ugroženost života građana u NKDVG, što može da bude osnova novog 'Pravilnika za ojačanje i sanaciju NKDVG u seizmičkim područjima' , ili da bude pridodato postojećem Pravilniku br. 52/85, [10].
Reference
*** (2014) Japanese earthquake resistance and seismic isolation technologies. http://www.unep.org/web-japan.org/trends/11_sci-tech/sci110728.html
*** (1985) Pravilniku o tehničkim normativima za sanaciju, ojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje ostećenih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje. Službeni list SFRJ, Pravilniku o tehničkim normativima za sanaciju, ojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje ostećenih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje,, br. 52
*** (1988) Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, Beograd. Službeni list SFRJ, br. 21
*** (1990) Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, Beograd. Službeni list SFRJ, br. 52
*** (1994) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 71/94
*** The European macroseismoc scale (EMS-98): Guidelines and background material. http://www.gfz-potsdam.de/pb1/pg2/ems_new/core/emsa_cor.htm
Damnjanović, T. (2005) Sanacija i seizmičko ojačanje istorijskih objekata. Materijali i konstrukcije, vol. 48, br. 3, str. 3-16
Jorgić, M., Šupić, V., Kuk, V., Hadžijevski, D., Pekevski, L., Ribarič, V., Vukašinović, M. (1987) Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija - seizmološka karta. Beograd: Jugoslovenska zajednica za seizmologiju
Kosorić, S. (1995) Zbirka Jugoslovenskih pravilnika i standarda za gradjevinske konstrukcije, Dejstva na konstrukcije - Knjiga 1. Beograd: Građevinski fakultet
Kuzović, D., Stojnić, N. (2015) Reduction of seismic risk for immovable cultural property. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13, br. 2, str. 181-194
Lagomarsino, S. (2014) PERPETUATE project: Guidelines for the seismic performance-based assessment of cultural heritage assets. http://www.inase.org/library2014/santorini/bypaper/MECHANICS/MECHANICS-24.pdf
Rodwell, D. (2007) Conservation and sustainability in historic cities. Oxford
Schott, C., Schwartz, J. (2004) u: Reliability of Eurocode 8 spectra and the problems of their application to central European earthquake regions, 13th World Conference on Earhtquake Engineering, Vancuver, B.C., Canada, Paper No 3403
Sikošek, B. (1982) Seizmotektonske karakteristike Srbije. u: X Kongres geologa Jugoslavije, Budva
Smirnov, V., Eisenberg, J., Vasileva, A. (2004) Seismic isolation of buildings and historical monuments. u: Recent developments in Russia, 13th World Conference on Earhtquake Engineering, Vancuver, B.C., Canada, Paper No 966
Valente, M., Milani, G. (2016) Non-linear dynamic and static analyses on eight historical masonry towers in the North-East of Italy. Engineering Structures, 114: 241-270
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/grmk1604031S
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Materijali i konstrukcije (2008)
Seizmološka izučavanja u Srbiji
Radovanović Slavica