Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 2, str. 773-784
Održivi turizam na prostoru Stare Planine
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija

e-adresajelena_asistent@yahoo.com
Ključne reči: održivi turizam; indikatori održivog turizma; Stara planina
Sažetak
Održivi turizam predstavlja vid turizma koji generiše ekonomske koristi za lokalno stanovništvo, istovremeno vodeći računa o očuvanju ekosistema, kao i kulturne baštine receptivnog prostora. Povoljnu osnovu za održivi turizam pružaju ruralna područja koja su zadržala svoju prirodnu, socijalnu i kulturnu autohtonost. U radu se razmatraju uloga i značaj indikatora održivog turizma na prostoru Stare planine sa ciljem da ukažu na stanje i mogućnosti njenog razvoja.
Reference
*** (2011) Opštine u Srbiji 2004. Beograd: Republički zavod za statistiku
Bratić, M., Petrović, J., Živković, J. (2011) Stanje i perspektive razvoja turizma na prostoru Stare planine. Ekonomske teme, (2): 323-336
Dakić, B.Lj. (1967) Sokobanjska kotlina - ekonomsko-geografska studija. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, sv. LXII, br. 1
Gligorijević, Ž., Petrović, J. (2008) Održivi razvoj turizma na teritoriji grada Niša. Ekonomika, 54(5-6): 58-64
Gligorijević, Ž., Petrović, J. (2009) Turizam - faktor integracije i razvoja Evropskog kontinenta. Facta universitatis - series: Economics and Organization, 6(2): 123-130
Jafari, J. (2002) Encyclopedia of Tourism. New York: Routledge Taylor an Francis Group
Jovičić, D., Ilić, T. (2010) Indikatori održivog turizma. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 1, str. 277-305
Jovičić, D. (2002) Menadžment turističkih destinacija. Beograd: Želnid
Jui, C.C. (2008) Tourists' Satisfaction Judgments: An Investigation of Emotion, Equity, and Attribution. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(1): 108-134
Miller, H. (1993) Challenges in our time and their Conseq Vences for tourism management: Research. Berne: Institute for leisure time and tourism
Pavlović, M., Radivojević, N., Lazić, J. (2009) Održivi razvoj banjskog turizma u Srbiji. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 37-57
Petrović, J., Petrović, N. (2009) Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja. u: Zaštita životne sredine u industrijskim područjima, 2: 552-58
Petrović, J. (2007) Direktni makroekonomski efekti razvoja turizma u vodećim turističkim državama Mediterana. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 55, str. 139-150
Pizam, A. (1999) The American Group Tourist as Viewed by British, Israeli, Korean, and Dutch Tour Guides. Journal of Travel Research, 38(2): 119-126
Pizam, A., Ellis, T. (1999) Customer satisfaction and its measurement in hospitality enterprises. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(7): 326-339
Rodić, D.P., Pavlović, M.A. (1994) Geografija Jugoslavije I. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka