Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 61, br. 2, str. 127-135
Uticaj doze azotnih đubriva na prinos i komponente prinosa ozimog tritikalea
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija

e-adresaa.lalevic@gmail.com
Sažetak
Zbog visokog genetskog potencijala za prinos i povoljnih nutritivnih vrednosti, tritikale predstavlja perspektivnu biljnu vrstu. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa neophodni su povoljni agroklimatski uslovi područja, sortiment i agrotehnika sa posebnim osvrtom na đubrenje. U radu je ispitivan uticaj đubrenja azotom na prinos i komponente prinosa pet sorti ozimog tritikalea: Odisej, Kg-20, Trijumf, Rtanj i Tango. Trogodišnji ogled (2009-2012) koji je bio postavljen po slučajnom blok sistemu u tri ponavljanja obuhvatao je kontrolu i tri varijante đubrenja azotom (0, 60, 90, 120 kg ha-1). U svim varijantama đubrenja, osim azota, upotrebljeno je još po 80 kg ha-1 P2O5 i K2O. Rezultati istraživanja su pokazali da je upotreba azota imala pozitivan efekat na prinos i komponente prinosa ozimog tritikalea u svim varijantama đubrenja i kod svih sorti. Najveći prosečan prinos zrna ostvarila je sorta Tango (5,07 t ha-1), a najmanji sorta Kg-20 (3,96 t ha-1). Takođe, sorta Tango imala je i najveću vrednost mase 1000 zrna (48,6 g), dok je najveću hektolitarsku masu imala sorta Trijumf (70,73 kg). Primena mineralnih đubriva dovela je do vrlo značajno velikog povećanja prinosa u poređenju sa kontrolom. U skladu sa tim, sve ispitivane sorte su najveći prinos imale pri upotrebi najveće količine azota (120 kg ha-1). S obzirom na to da je tritikale namenjen uglavnom ishrani stoke, rezultati ovih istraživanja imaju značaja, kako sa aspekta njegovog gajenja kao ratarske krmne kulture, tako i sa aspekta njegovog oplemenjivanja na kvalitet zrna i produktivnost.
Reference
Bojović, B. (2010) Uticaj mineralne ishrane na neke parametre produktivnosti sorata pšenice i tritikalea. Kragujevac: Prirodno-matematički fakultet
Cabrera, I.R. (2004) Evaluating yield and quality of roses with respect to nitrogen fertilization and leaf nitrogen status. Acta Horticulturae, 511, str. 49-55
Cecchin, I., Terezinha, F.F. (2004) Effect of nitrogen supply on growth and photosynthesis of sunflower plants grown in the greenhouse. Plant Science, 166, 1379-1385
Dodig, D., Stanković, S., Milićević-Nikodijević, S., Jović, M. (2006) Novopriznate Zaječarske sorte strnih žita. Selekcija i semenarstvo, vol. 12, br. 1-2, str. 49-54
Frederick, J.R., Camberato, J.J. (1995) Water and Nitrogen Effects on Winter Wheat in the Southeastern Coastal Plain: I. Grain Yield and Kernel Traits. Agronomy Journal, 87(3): 521
Hristov, N., Mladenov, N., Kondić-Špika, A., Štatkić, S., Kovačević, N. (2008) Direktni i indirektni efekti pojedinih svojstava na prinos zrna pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 15-20
Jaćimović, G., Malešević, M., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Komponente prinosa jare pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 57-63
Jaćimović, G., Malešević, M., Aćin, V., Hristov, N., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D. (2012) Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 36, br. 1, str. 72-80
Jelić, M., Lomović, S., Milovanović, M., Maksimović, D. (1998) Proučavanje nekih agrotehničkih mera neophodnih u proizvodnji zrna jarog tritikale. u: Zimska škola za agronome, Agronomski fakultet, Čačak, zbornik radova,, vol. 2, No 2, 29-33
Jelić, M., Stojanović, J., Stojanović, S., Živanović, S. (2002) Optimal technology of production of small grains from Kragujevac. Agroinovacije, br. 3, 163-171
Jelić, M., Dugalić, G., Milivojević, J., Nikolić, O., Živanović-Katić, S. (2004) Uticaj sistema mineralne ishrane na prinos zrna ozimog tritikalea. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 493-499
Kovačević, V., Šimić, D., Kadar, I., Knežević, D., Lončarić, Z. (2011) Uticaj genotipa i kalcizacije na koncentraciju kadmijuma u kukuruzu (Zea mays L.). Genetika, vol. 43, br. 3, str. 607-615
Lalević, D., Biberdžić, M., Jelić, M., Barać, S. (2012) The characteristics of triticale cultivated in rural areas. Agriculture and Forestry, 58(2); 27-34
Lestingi, A., Bovera, F., de Giorgio, D., Ventrella, D., Tateo, A. (2010) Effects of tillage and nitrogen fertilisation on triticale grain yield, chemical composition and nutritive value. Journal of the science of food and agriculture, 90(14): 2440-6
Malešević, M., Starčević, Lj., Jaćimović, G., Đurić, V., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Prinos ozime pšenice u zavisnosti od uslova godine i nivoa đubrenja azotom. u: XIII Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Zbornik radova, 135-141
Milošev, D., Bogdanović, D., Jarak, M., Šeremešić, S. (2006) Uticaj azota iz različitih izvora na prinos i komponente prinosa pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 195-202
Milovanović, M., Perišić, V., Staletić, M. (2004) Nova sorte ozimog tritikalea Trijumf. u: III Kongres genetičara Srbije, Zbornik abstrakata, Subotica, 168
Mirić, M., Selaković, D., Jovin, P., Hojka, Z., Filipović, M. (2007) Masa 1.000 semena u teoriji i praksi. Selekcija i semenarstvo, vol. 13, br. 3-4, str. 49-58
Nefir, P., Tabără, V. (2011) Effect on products from variety fertilization and triticale (Triticosecale Wittmack) in the experimental field from răcăşdia caras-severin country. Res. J. Agric. Sci., 43(4); 133-137
Pecio, A. (2010) Productivity of triticale affected by nitrogen fertilization and weather conditions. Fertilizer and fertilization, 40, 101-116
Tucker, M. (2004) Primary nutrients and plant growth. u: Essential Plant Nutrients, North Carolina Department of Agriculturae
Zečević, V., Knežević, D., Mićanović, D. (2008) u: Breeding and cultural practices of the crops, Kornobat, Bulgaria, Proc., 211-214
Zečević, V., Knežević, D., Bošković, J., Milenković, S. (2010) Effect of nitrogen and ecological factors on quality of winter triticale cultivars. Genetika, vol. 42, br. 3, str. 465-474
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS1602127L
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka