Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, br. 34, str. 14-27
Ekspresionizam kao radikalna stvaralačka tendencija u arhitekturi
nema

e-adresadjordje.alfirevic@gmail.com
Sažetak
Pojmovi ekspresija, ekspresivnost i ekspresionizam predstavljaju ključne termine na kojima je zasnovano savremeno arhitektonsko i umetničko stvaralaštvo. Iako se radi o suštinskim estetskim kategorijama, tumačenje ovih pojmova je nejasno definisano u naučnim i teorijskim tekstovima. Kada se pominje termin ekspresionizam, najčešće se misli na stilski pravac u arhitekturi i umetnostima koji je nastao i trajao početkom XX veka u severnoj Evropi (posebno u Nemačkoj i Holandiji), kod koga su stvaraoci iskrivljavali stvarnost kroz preterivanje i energične poteze, a sve sa ciljem izražavanja unutrašnjih vizija, ideja ili emocija. Međutim, savremene teorijske rasprave u umetnostima i arhitekturi ukazuju na pojavnost ekspresionizma i u drugim vremenskim periodima i kontekstima. Osnovni cilj teksta je kritički diskurs međuodnosa estetskih kategorija ekspresije, ekspresivnosti i ekspresionizma, preispitivanje njihovog mesta i uloge u sistemu vizuelnog izražavanja, kao i provera polazne hipoteze u istraživanju po kojoj je ekspresionizam u arhitekturi radikalna stvaralačka tendencija sa izraženim kolerično-sangviničnim karakteristikama.
Reference
Alfirević, Đ. (2011) Vizuelni izraz u arhitekturi. Arhitektura i urbanizam, br. 31, str. 3-15
Argan, G.C. (1970) Moderna umetnost - 1770-1970-2000. Beograd: CLIO
Collingwood, R.G. (1958) The principles of art. New York: Oxford University Press, p. 109-111
Dilworth, J. (2004) Artistic Expression and Interpretation. British Journal of Aesthetics, 44, 4, 10-28
Elger, D. (2002) Expressionism a revolution in german art. Köln: Taschen
Grejam, G. (2000) Filozofija umetnosti - uvod u estetiku. Beograd: Clio
Higgins, A. (2010) Neo-Expressionism. http://alan-higgins.com/; accessed March 3, 2010
Hudson, N.G., Allen, J.C. (1986) The institute cargo clauses. London
Jencks, C. (1993) The new expressionism. u: Architecture Today, London: Academy Editions, p. 222-229
Jencks, C. (1986) Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Kellner, D. (1983) Expressionism and rebellion. u: Passion and rebellion: The expressionists heritage, New York: Bergin & Garvey, p. 3-39
Kroče, B. (1934) Estetika - kao nauka o izrazu i opšta lingvistika. Beograd: Kosmos
Marković, S., Alfirević, Đ. (2012) Bazične dimenzije doživljaja ekspresivnosti arhitektonskih objekata. u: Empirijska istraživanja u psihologiji, 23-24
Palmije, Ž. (1995) Ekspresionizam kao pobuna - prilog proučavanju umetničkog života za vreme Vajmarske republike. Novi Sad: Matica srpska
Pehnt, W. (1973) Expressionist Architecture. London: Thames and Hudson
Perry, G. (1993) Primitivism, cubism, abstraction: The early twentieth century. London: Yale University Press, p. 62-81
Read, H. (1954) Art now. u: Education through art, London: Faber and Faber
Read Herbert Edward, Sir (1985) The Thames and Hudson dictionary of art and artists. London: Thames and Hudson
Rid, H. (1957) Umjetnost danas. Zagreb: Mladost
Robinson, J. (2007) Expression and expressiveness in art. Postgraduate Journal of Aesthetics, 4/2, str. 19-41
Sohee, K. (2010) The study of the relationship between Arnold Schoenberg and Wassily Kandinsky during Schoenberg's expressionist period. Ohio State University
Tolstoy, L. (1955) What is art?. Oxford: Oxford University Press
Tošović, B. (2004) Ekspresivnost. Stil, br. 3, str. 25-61
Vasilski, D. (2011) U traganju za korenima minimalizma u arhitekturi - formalna tišina Adolfa Losa (Adolf Loos). Arhitektura i urbanizam, (31): 16-34
Vasilski, D. (2010) O svetlosti u arhitekturi minimalizma - arhitektura bez svetlosti nije arhitektura - Alberto Kampo Baesa. Arhitektura i urbanizam, (28): 2-20
Vasilski, D. (2008) Minimalizam kao civilizacijska paradigma na početku XXI veka. Arhitektura i urbanizam, (22-23): 14-24
Wenninger, R. (2005) Individual style after the end of art. Postgraduate Journal of Aesthetics, 2/3, str. 105-115
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/arhurb1234014A
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci