Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 40, br. 2-3, str. 57-76
Korovi zasada sitnog voća i njihovo suzbijanje
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bGalenika-Fitofarmacija, Beograd

e-adresasava@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46008)

Ključne reči: sitno voće; korovi; suzbijanje
Sažetak
U zasadima sitnog voća (jagoda, malina, kupina, borovnica, brusnica, ribizla, ogrozd i dr.), kao i u voćnjacima, floristički sastav korovske zajednice zavisi od niza faktora i to od: tipa i osobina zemljišta, reljefa, klimatskih uslova, geografskog položaja zasada i intenziteta antropogenog faktora koji se reflektuje kroz primenu pomotehničkih, agrotehničkih, fizičkih i hemijskih mera koje se sprovode pri zasnivanju i održavanju zasada. Generalno, najveći problem u zasadu sitnog voća prave višegodišnje korovske vrste: Agropyrum repens, Calystegia sepius, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Glechoma hederacea, Mentha arvensis, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Roripa austriaca, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rubus caesius, Phragmites communis, Taraxacum officinale i dr. Efikasno suzbijanje korova u zasadima sitnog voća podrazumeva niz mera i postupaka koje obuhvataju: održavanje zemljišta u međuredu zasada kao jalovi ugar, ručno okopavanje ili plevljenje, održavanje međurednog prostora kao ledine, mehaničko obrađivanje prostora u zoni reda ili primenjivanje herbicida, ili kombinovanje ove dve mere, prekrivanje zemljišta polietilenskom folijom u zoni reda zasada, uz zatravnjivanje međureda, korišćenje malča ili primenjivanje herbicida, sprovođenje mera higijene radnih mašina i sistema za navodnjavanje, korišćenje dobro zgorelog stajnjaka kao preventive itd. Za suzbijanje korova u zasadu sitnog voća mogu se koristiti herbicidi na bazi više aktivnih supstanci: dihlobenil, napropamid, 2,4-D, fluazifop-P, parakvat, dikvat, glifosat, glufosinat-amonium, kletodim, fluroksipir-meptil i dr.
Reference
Durietz, G.E. (1931) Life forms of terrestrial flowering plants. Acta phytogeogr. Suec., 3: 1-95
Kojić, M., Đurić, G., Janjić, V., Mitrić, S. (2005) Korovi voćnjaka Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Naučno voćarsko društvo Republike Srpske
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Monaco, T.J., Weller, S.C., Ashton, F.M. (2001) Weed science: Principles and practice. New York: John Wiley & Sons, 4th edition
Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Vrbničanin, S., Jovanović-Radovanov, K., Oparnica, Č. (2010) Korovi u zasadima koštičavog voća - šljive, kajsije i breskve. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 277-299
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci