Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 3, str. 559-569
Razvoj građevinske industrije - marketing služba u preduzećima građevinske delatnosti
Bregova d.o.o.
Ključne reči: marketing; profit; privreda; građevinska delatnost; tržište
Sažetak
U ovom radu se analizira značaj i uloga službi marketinga u preduzećima građevinske delatnosti. Uloga marketinga je upoznavanje sa potrebama korisnika proizvoda i usluga i njihovo zadovoljavanje, što govori o nezamenljivoj ulozi koju ima marketinška služba. Marketing u modernom poslovanju ima zadatak da ispuni i nadmaši očekivanja kupaca, jer samo zadovoljan kupac može biti lojalan i kao takav vredan za kompaniju. Zato je posao svih poslova osvojiti i zadržati kupce. Građevinstvo je bitna delatnost za razvitak svake nacionalne ekonomije, a naročito se to odnosi na zemlje u tranziciji. Ta delatnost može biti efikasna i konkurentna, ako ima efikasnu marketing službu u preduzećima. To znači da preduzeća moraju sprovoditi stalne aktivnosti, odnosno moraju uspostaviti marketing proces. Posebno je potrebno obratiti pažnju na elemente marketing miksa tamo gde se proizvod stavlja kao krajni cilj svih kombinacija. Dakle razvijanju proizvoda valja posvetiti pažnju u smislu ulaganja sredstava u naučno-istraživački rad, ali prethodnim utvrđivanjem stepena rizika, da bi se istraživali najvažniji projekti. U tom se istraživanju koriste i ostali elementi marketig miksa. Prema tome proizvod u građevinskoj delatnosti ima niz posebnosti, a time utiče i na optimalnu kombinaciju ostalih elemenata marketing miksa. Zato je proizvod potrebno stalno modifikovati i usavršavati. Radi maksimalne konkurentnosti i profitabilnosti, potrebno je obavljati permanentnu naučno-istraživačku aktivnost, a to u svrhu razvijanja novih proizvoda. Takvi su marketing postupci bitni za uspeh građevinskih preduzeća na domaćem i na inostranom tržištu.
Reference
Avakumović, Č., Vujačić, N., Avakumović, J., Milinković, M. (2010) Primena fleksibilne proizvodnje u građevinarstvu. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 2, str. 97-99
Bennett, P.D. (1988) Dictionary of marketing terms. Chicago, IL, itd: American Marketing Association / AMA, 115
Gavrilović-Gagović, S. (1992) Marketing informacioni sistemi i upravljanje marketingom u građevinskom preduzeću. Marketing, vol. 23, br. 1, str. 41-45
Janjić, D., Janjić, S., Stanković, V. (2010) Marketing menadžment odnosa s javnošću u savremenoj teoriji i praksi kompanija. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 3, str. 31-34
Jovičić, D. (2009) Značaj integralnog marketing komuniciranja pri plasmanu građevinskih materijala. Poslovna politika, vol. 38, br. 7-8, str. 65-67
Kotler, P. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Medanić, B. (2005) Recentna razina i bonitet upravljanja i rukovođenja u hrvatskom građevinarstvu. Ekonomski pregled, 56 (9). 684-705
Pantić, D. (2008) Psihologija reklame - kako da ti kažem da me kupiš. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 13-14, str. 361-368
Varga, S. (2010) Pojam i predmet žiga s posebnim osvrtom na zakonsku terminologju. Glasnik prava, god.1, br.1, 96-116
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.