Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Zaštita bilja
2013, vol. 64, br. 1, str. 43-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 23/01/2014
Mikrobiološke osobine distričnih kambisola na području istočne Srbije u zavisnosti od načina korišćenja
aInstitut za zemljište, Beograd
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Projekat

Proučavanje uticaja kvaliteta zemljišta i voda za navodnjavanje na efikasniju proizvodnju poljoprivrednih kultura i očuvanje životne sredine (MPNTR - 37006)
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)

Sažetak

Jedan od najzastupljenijih tipova zemljišta u brdsko-planinskom području istočne Srbije je distrični kambisol. U cilju utvrđivanja biogenosti ovog tipa zemljišta u istočnoj Srbiji, ispitana je zastupljenost ukupne mikroflore, gljivica, aktinomiceta, amonifikatora, azotobaktera i oligonitrofila, kao i dehidrogenazna aktivnost navedenog tipa zemljišta. Uzorci su uzeti iz zemljišta korišćenih na tri različita načina, a to su oranice, voćnjaci i šume. Korišćene su standardne mikrobiološke metode zasejavanja određenog decimalnog razređenja na odgovarajuće hranljive podloge. Dobijeni rezultati su pokazali najveću zastupljenost ukupne mikroflore u oraničnom zemljištu. Nije ustanovljena korelacija između broja ostalih grupa mikroorganizama i načina korišćenja zemljišta. Utvrđena je mala zastupljenost azotobaktera, kao indikatora plodnosti zemljišta, u lokalitetima pod šumom. Nije konstatovana korelacija dehidrogenazne aktivnosti analiziranih uzoraka sa ukupnim brojem mikroorganizama.

Ključne reči

biogenost; distrični kambisoli; mikroflora

Reference

Antić, M., Jović, N., Avdalović, V. (1990) Pedologija. Beograd: Naučna knjiga
Bogdanović, V. (1991) Zastupljenost nekih grupa mikroorganizama u deponiji pepela pod bagremom (Robinia pseudoacacia) TE 'Lazarevac'. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 39(2): 139-145
Cakmakci, R., Donmez, F., Aydin, A., Sahin, F. (2006) Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions. Soil Biology and Biochemistry, 38(6): 1482-1487
Glick, B.R. (1995) The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Can. J. Microbiol, 41, 109-117
Govedarica, M., Milosevic, N., Jarak, M., Ubavić, M., Radanović, Z. (1996) The effect of farthworm and green manure on the microbiological activity in wheat. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 45, 121-126
Govedarica, M., Milosevic, N., Jarak, M., Đurić, S., Milosevic, D., Konstatinović, B. (2000) Uticaj herbicida na mikrobiološku aktivnost u zemljištu pod usevom pšenice. u: EKO-konferencija, Zdravstveno bezbedna hrana, Tematski zbornik, II, 25-30
Jarak, M.N., Belić, M., Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Đurić, S. (2003) Effect of phosphogypsum and peat on microbiological and chemical properties of arenosol. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 52, br. 1-3, str. 1-6
Košanin, O., Knežević, M. (2004) Osobine i proizvodni potencijal distričnog smeđeg zemljišta na crvenom peščaru u bukovim šumama GJ 'Čestobrodica'. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 89, str. 147-153
Marinković, J., Milošević, N., Tintor, B., Vasin, J. (2007) Zastupljenost pojedinih grupa mikroorganizama Na različitim tipovima zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 319-327
Marinković, J., Milošević, N., Tintor, B., Sekulić, P., Nešić, L. (2008) Mikrobiološka svojstva fluvisola na različitim lokalitetima u okolini Novog Sada. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 215-223
Milošević, N., Redžepović, S., Govedarica, M., Jarak, M. (1992) Activity of dehydrogenase and cellulolytic enzymes complex in some hydromorphic soils. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 41(3): 159-170
Milošević, N. (2008) Mikroorganizmi - bioindikatori zdravlja/kvaliteta zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 205-215
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1997) Mikrobi zemljišta - značaj i mogućnosti. u: Dragović S. [ur.] Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova 9. kongresa za proučavanje zemljišta, 23-27 juni, Novi Sad, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, str. 389-398
Milošević, N.A., Govedarica, M., Ubavić, M., Čuvardić, M., Vojin, S. (2003) Mikrobi - značajno svojstvo za karakterizaciju plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Agroznanje, Banja Luka, 2, str. 81-88
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Ubavić, M., Hadžić, V.B., Nešić, L.M. (2003) Mikrobiološke karakteristike zemljišta - osnova za kontrolu plodnosti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 93-100
Milošević, N.A., Tintor, B., Dozet, D., Cvijanović, G. (2007) Mikrobiološka svojstava zemljišta prirodnih travnjaka. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 541-546
Najdenovska, O., Đorđević, S., Mitkova, T. (2004) Overall heavy metal content and biochemical activity in the soil planted with potato. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 53, br. 3, str. 191-196
Pochon, T. (1962) Tehnikues d'analyse en microbiologique du Soil edit de la tourel. Paris
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid [TTC]. Landwirtsch. Forsch., 21, 249-258
Tintor, B., Milošević, N., Vasin, J. (2009) Mikrobiološka svojstva černozema južne Bačke u zavisnosti od načina korišćenja zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 189-198
Vojinović, Ž., Milošević, R., Peno, M., Veselinović, N., Miličić, B. (1982) Stanje mikrobiocenoza u zemljištima oštećenim poplavnim vodama Timoka. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 31, str. 307-313
Zahir, Z.A., Arshad, M., Frankenberger, W.T. (2004) Plant growth promoting rhizobacteria: Applications and perspectives in agriculture. Advances in Agronomy, vol. 81, 97-168