Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 24, br. 2, str. 26-31
Gustina sadnje kasnog kupusa
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresajanko.cervenski@nsseme.com
Projekat:
Stvaranje sorata i hibrida povrća za gajenje na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (MPNTR - 31030)

Ključne reči: proizvodnja kupusa; glavica kupusa; rasađivanje
Sažetak
Kasni kupus formira veliku nadzemnu masu, koja za svoj razvoj zahteva određeni vegetacioni prostor. Zbog toga bi trebalo da je sklop kasnog kupusa od minimalnih 70 cm međurednog razmaka i 50 cm razmaka između biljaka u redu. Rasađivanjem na pomenuti razmak dobijamo 28.600 biljaka po hektaru. Ovakav sklop omogućuje pravilan razvoj biljaka, dalje formiranje lisne rozete (preko 70-80 cm) sa krupnim listovima i na kraju obrazovanje pravilne i dobro zbijene glavice kupusa. Sa ovakvim sklopom kasnom kupusu je omogućeno da formira pravilnu masu glavice i da se dobije očekivani prinos, naravno uz poštovanje svih principa agrotehnike neophodnih za proizvodnju kupusa. Takođe pravilan skop omogućuje kvalitetniji prohod mehanizacije bez mogućnosti oštećivanja glavica gaženjem. Gušći sklop na drugoj strani povećava troškove proizvodnje rasada kupusa, troškove agrotehnike, ali i radne snage za sečenje glavica.
Reference
Barrett, C.E., Zotarelli, L., Paranhos, L.G., Taylor, B.S., Dittmar, P., Fraisse, C.W., VanSickle, J. (2015) Optimum Planting Configuration for High Population Plasticulture Grown Cabbage. HortScience, 50(10): 1472-1478
Bošnjak, Đ., Karagić, Đ. (2001) Potrebe za vodom i zalivni režim kasnog kupusa u Vojvodini # Late cabbage water requirement and irrigation schedule in the Vojvodina province. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 123-126
Červenski, J. (2010) Gajenje kupusa - monografija. Novi Sad: SZR Tampograf
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Takač, A., Glogovac, S. (2009) Description of a new summer cabbage cultivar. Selekcija i semenarstvo, vol. 15, br. 3, str. 37-41
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Vlahović, B., Bošnjak, Đ., Vračar, L. (2010) Berba i čuvanje kupusa. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 357-362
Červenski, J., Takač, A. (2012) Growing cabbage as a double crop in Serbia. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 1, str. 75-79
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Gvozdanović-Varga, J., Kondić, S. (2009) Tehnologija proizvodnje rasada za kasnu proizvodnju kupusa. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 229-234
de Moel, C.P., Everaarts, A.P. (1990) Growth, development and yield of white cabbage in relation to time of planting. Acta Horticulturae, (267): 279-288
Haque, F.A., Islam, N., Islam, M.N., Ullah, A., Sarkar, M.D. (2016) Growth, Yield and Profitability of Cabbage (Brassica oleracea L.) as Influenced by Applied Nitrogen and Plant Spacing. Agriculturists, 13(1): 35-45
Karagić, Đ. (1998) Evapotranspiracija, prinos i kvalitet kupusa u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta i roka sadnje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Kołota, E., Chohura, P. (2015) Control of head size and nutritional value of cabbage by plant population and nitrogen fertilization. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 14(2): 75-85
Maksimović, L., Milić, S., Červenski, J., Pejić, B. (2008) Proizvodnja kupusa u postrnoj setvi posle ječma. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 187-193
Matotan, Z. (2008) Zeljasto povrće. Bjelovar: Neron
Medić-Pap, S., Červenski, J., Danojević, D. (2017) Plodored u proizvodnji kupusa kao prevencija pojave štetnih organizama. Biljni lekar, vol. 45, br. 3, str. 293-302
Moravčević, Đ., Bjelić, V., Vučković, S. (2005) Effects of crop density on fodder yield in cabbage production. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6-2, str. 159-162
Semuli, K.L.H. (2005) Nitrogen requirements for cabbage (Brassica oleracea capitata) transplants and crop response to spacing and nitrogen top-dressing. University of Pretoria, M. Sc. Thesis, 57
Stepanovic, M.V., Bjelic, V., Dragicevic, V.D. (2000) Effect of crop density on morphological characteristics and yield of cabbage. Acta Horticulturae, (533): 205-210
Turbin, V.A., Sokolov, A.S., Kosterna, E., Rosa, R. (2014) Effect of plant density on the growth, development and yield of brussels sprouts (Brassica oleracea L. var. gemmifera L.). Acta Agrobotanica, 67(4): 51-58
Vlahović, B. (2010) Tržište agroindustrijskih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
ŽnidarČiČ, D., Kacjan-MarŠiĆ, N., Osvald, J., Požrl, T., Trdan, S. (2007) Yield and quality of early cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in response to within-row plant spacing. Acta agriculturae Slovenica, 89(1): 15-23
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SelSem1802026C
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ratar i povrt (2012)
Postrna proizvodnja kupusa u Srbiji
Červenski Janko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2009)
Tehnologija proizvodnje rasada za kasnu proizvodnju kupusa
Červenski Janko, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Tendencije svetske proizvodnje i prometa mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune
Đorović Milutin T., i dr.

prikaži sve [13]