Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 61, br. 3, str. 189-197
Mogućnosti suzbijanja nekih korovskih vrsta u kupusu
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

e-adresapecikos@gmail.com
Ključne reči: Metazahlor; pendimetalin; kupus; suzbijanje korova
Sažetak
U radu je praćena efikasnost herbicida metazahlor i pendimetalin u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korovskih vrsta u usevu kupusa. Ispitivanja su obavljena tokom 2008. godine, na dva lokaliteta (Smederevska Palanka i Padinska Skela), saglasno standardnim OEPP/EPPO metodama za ispitivanje efikasnosti i fitotoksičnosti herbicida, po slučajnom blok sistemu u četiri ponavljanja. Metazahlor je primenjen u količinama 800 i 1000 g/ha, 5-6 dana posle rasađivanja kupusa, dok je pendimetalin primenjen u količini 1650 g/ha, 7-8 dana pre rasađivanja. Prva ocena efikasnosti, na oba lokaliteta, obavljena je 17 dana, a druga ocena 36 dana nakon primene herbicida metazahlor. Rezultati naših ispitivanja su pokazali da metazahlor i pendimetalin efikasno suzbijaju: Amaranthus retroflexus, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium, i Sinapis arvensis; zadovoljavajuće suzbijaju Convolvulus arvensis i Portulaca oleracea i nisu dovoljno efikasani za Abutilon theophrasti, Cirsium arvense i Hibiscus trionum.
Reference
*** (2004) EPPO Standards PP1: Efficacy evaluation of herbicides and plant growth regulators: Weeds in leafy vegetables. Pariz, Francuska: European and Mediterranean Plant Protection Organization, Vol. 4, 49-52
*** (2004) EPPO Standards PP1: Efficacy evaluation of plant protection products: General standards: Phytotoxicity assessment. Pariz, Francuska: European and Mediterranean Plant Protection Organization, Vol. 1, 32-38
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Konstantinović, B., Meseldžija, M. (2001) Mogućnost suzbijanja korova u kupusnjačama (kupus, kelj i karfiol) primenom herbicida. Biljni lekar, vol. 29, br. 6, str. 586-589
Maksimović, L., Karagić, Đ., Bošnjak, Đ. (2006) Određivanje bioklimatskih koeficijenata kupusa. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 99-108
Maksimović, L., Milić, S., Červenski, J., Pejić, B. (2008) Proizvodnja kupusa u postrnoj setvi posle ječma. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 187-193
Mladenović, L. (1997) Kalendar i program zaštite povrtarskih kultura. Beograd: Grafiprof
Ružić, S., Jovičić, S. (2006) Suzbijanje korova u kasnoj proizvodnji kupusa i karfiola. Biljni lekar, vol. 34, br. 3, str. 252-255
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.10.2010.