Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 2, str. 220-228
Zagađenost zemljišta južnobačkog okruga opasnim i štetnim materijama
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresalivija.maksimovic@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BT20086

Ključne reči: helatori; hidrogel; mikroorganizmi; zagađenost zemljišta; zemljište
Sažetak
U cilju kontrole plodnosti i sagledavanja sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Južnobačkog okruga i njegove degradacije (u širem smislu), odabrana su umereno zagađena zemljišta. Praćena je mikrobiološka aktivnost u uzorcima zagađenog zemljišta, kao i uticaj opasnih i štetnih materija (pesticida) na prisutne mikroorganizme u zemljištu, a izdvojene su grupe najotpornijih mikroorganizama. U vegetacionim ogledima ispitan je uticaj helatora EDDS i EDTA na usvajanje i translokaciju bakra kod uljane repice i suncokreta. Utvrđen je značaj uticaja pojedinih jona na kompleksiranje bakra sa helatorima, kao i njihovo smetajuće dejstvo. U poljskim uslovima praćen je uticaj hidrogela na vodni režim biljaka, povećanje prinosa i iznošenja opasnih i štetnih materija iz zemljišnog rastvora. Praćen je efekat elemenata koji pospešuju i uvećavaju bioremedijaciju zemljišta primenom helatora, stimulativnih preparata tipa hidrogel ili određenih sojeva mikroorganizama u cilju pojačavanja rasta biljaka i povećanog iznošenja opasnih i štetnih materija iz zagađenih zemljišta.
Reference
*** (1994) Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Službeni glasnik RS, 23
Babović, J., Milić, S., Maksimović, L., Radojević, V. (2008) Irrigation management in field crops production. u: CIHEAM, Drought management: Scientific and technological inovations, Zaragosa
Cvijanović, G., Milošević, N., Jeločnik, M. (2009) Mikrobiološka svojstva deposola u postupku biološke rekultivacije. u: Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije (XII), 07-11. 09., Andrevlje, 216-217
Cvijanović, G., Milošević, N., Živković, V. (2009) Uloga mikro-organizama u biološkoj rekultivaciji zemljišta. u: EcoIst09, Ekološka istina, 31. 05. -02. 06., Kladovo, Zbornik radova, 293-296
Dozet, D. (2011) Sadržaj Ni u zemljištima Srema. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Master teza
Dozet, D., Nešić, L., Belić, M., Bogdanović, D., Ninkov, J., Zeremski, T., Dozet, D., Banjac, B. (2011) Poreklo i sadržaj nikla u aluvijalno-deluvijalnim zemljištima Srema. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 369-374
Đurić, S., Jarak, M. (2009) Uticaj primene sulfonilurea herbicidana brojnost mikroorganizama koji učestvuju u kruženju azota u zemljištu. u: Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije (XII), 07-11. 09., Andrevlje, 68-69
Đurić, S. (2010) Mikroorganizmi u zemljištu pod usevom kukuruza i njihov potencijal za razgradnju sulfonilurea herbicida. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Sekulić, P.Đ., Ubavić, M., Bogdanović, D., Dozet, D., Belić, M., Govedarica, M.M., Dragović, S., Verešbaranji, I. (2004) Kontrola plodnosti zemljišta i utvrđivanje sadržaja štetnih i opasnih materija u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 57-64
Kastori, R.R. (1993) Teški metali i pesticidi u zemljištu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Maksimović, L., Radojević, V., Pejić, B., Cicmil, M., Dragović, S. (2008) Effect of irrigation on yield performance of corn hybrids of various maturities grown under varying climatic conditions. u: BALWOIS - Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 1-6
Maksimović, L., Milić, S., Ninkov, J., Pejić, B., Seremešić, S., Zeremski-Škorić, T., Jakšić, S., Mladenović, D. (2009) Mogućnost korišćenja hidrogela u fitoremedijaciji ugljovodonika pod usevom suncokreta. u: Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije: Stanje i perspektive u zaštiti, uređenju i korišćenju zemljišta (XII), Zbornik abstrakata, Novi Sad, 90-91
Maksimović, L., Milić, S., Vasin, J., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T., Milošević, N., Marinković, J. (2010) Rezultati ogleda sa hidrogelom u proizvodnji kupusa. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 309-316
Maksimović, L., Milić, S., Grahovac, N., Mladenović, D., Jakšić, S. (2011) Primena hidrogela u proizvodnji kupusa. u: Melioracije 11, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, 157-164
Marinković, J., Milosevic, N., Đukić, V. (2009) Primena NS Nitragina-a: Prinos i kvalitet zrna soje. u: Ecolst09 Ekološka istina, Kladovo, 31.05 – 02.06.2009, zbornik radova, 388-391
Marinković, J., Milosevic, N., Sekulić, P., Ninkov, J., Zeremski, T. (2009) Mikrobiološka svojstva zemljišta rafinerije nafte na lokalitetima Novi Sad i Pančevo. u: Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije (XII), Andrevlje, 07-11. 09. 2009, 222-223
Marinković, J., Milosevic, N., Sekulić, P., Tintor, B. (2010) Microbiological properties of soil in oil refineries. u: International Scientific and professional meeting Ecological Truth Eco-Ist 10, Proceedings, 414- 419
Milić, S., Bošnjak, Đ., Maksimović, L., Vasin, J., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T. (2009) Dinamika formiranja nadzemne mase krompira i biološki prinos u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 23-32
Milosevic, N., Tintor, B., Cvijanović, G. (2008) Effect of inoculation with Azotobacter chroococcum on wheat yield and seed quality. u: International Conference Conventional and molecular breeding of field and vegetable crops, 24-27. 11. 2008, Novi Sad, proceeding, 410-413
Milosevic, N., Marinković, J., Cvijanović, G. (2009) Primena bio-dubriva za leguminoze - kvalitetno i zdravo zemljište. u: EcoIst09, Ekološka istina, Kladovo, 31.05 -02. 06. 2009, Zbornik radova, 400-404
Milošev, D., Šeremešić, S., Đalović, S., Jaćimović, G. (2009) Značaj agrotehničkih mera u ublažavanju posledica od suše. u: XIV Međunarodno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 23-26. mart 2009, Trebinje, zbornik sažetaka, 106-107
Milošević, N., Tintor, B., Cvijanović, G. (2008) Microorganisms and soil ecotoxicity. u: International Eko Conference (XII), Safe Food, Novi Sad, Proceeding, 24-29.09, 59-65
Milošević, N., Sekulić, P., Tintor, B., Cvijanović, G. (2008) Monitoring zdravlja / kvaliteta zemljišta u blizini industrijskih zona Vojvodine. u: EcoIst'08, Ekološka istina, Sokobanja, Zbornik radova, 01-04.06, 276-280
Milošević, N., Sekulić, P., Cvijanović, G. (2010) Mikroorganizmi kao bioindikatori zagađujućih materija u zemljištu. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 49-55
Milošević, N. (2008) Mikroorganizmi bioindikatori zdravlja/kvaliteta zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 205-215
Mrkovački, N., Marinković, J., Čačić, N., Bjelić, D. (2010) Microbial abundance in rhizosphere of sugarbeet in dependence of fertilization and inoculation with Azotobacter chroococcum. Res. J. Agric. Sci, 42, 260-264
Mrkovački, N., Čačić, N., Mezei, S., Kovačev, L., Nagl, N. (2009) Efekat primene mikrobiološkog đubriva za šećernu repu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 175-179
Nesic, Lj., Pekec, S., Ivanisevic, P., Belie, M. (2010) Infuence of underground water on hidromorphic soils in a protected area of aluvial plain in middle part of Danube basin. u: Fourth International Scientific Conference on Water observation and Information System for Decision support, Balwois 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010, 1-7
Nešić, Lj., Manojlović, M., Belić, M., Sekulić, P., Zeremski-Škorić, T., Vasin, J., Ćirić, V. (2009) Soil monitoring in the Vojvodina province (South Bačka region), Serbia. u: Thematic Scientific Conference: Soil Protection Activities and Soil Quality Monitoring in South Eastern Europe, June 18th and 19th, Sarajevo, 84
Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Pucarević, M. (2008) Fertility status and hazardous and harmful residues in the soils of Srem (Serbia). u: Eurosoil, Book of Abstracts, Vienna, Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), August, p.286
Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Sekulić, P., Pucarević, M., Vasin, J., Cirić, V., Zeremski, T., Ninkov, J. (2009) Promene kvaliteta zemljišta Srema i južne Bačke u sklopu monitoringa 1992-2008. u: Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije (sa međunarodnim učešćem) Stanje i perspektive u zaštiti, uređenju i korišćenju zemljišta (XII), Novi Sad, Nacionalni park Fruška Gora, Andrevlje 07-11., 32
Nešić, L., Pucarević, M., Sekulić, P., Belić, M., Vasin, J., Ćirić, V. (2008) Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 255-263
Ostojić, N., Zeremski-Skoric, T., Sekulić, P., Đurić, S., Jakšić, S. (2009) Degradation of nicosulfuron in soil. u: International Symposium on Analytical and Environmental Problems (16th), SZAB Szeged, Hungary, 28 September 2009, 219-222
Ostojić, N. (2009) Optimizacija uslova za odredivanje sulfonilurea visoko pritisnom tečnom hromatografijom u formulacijama pesticida. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Master teza
Pucarević, M., Nešić, L.B.M., Ćirić, V., Bošković, S. (2010) Organochlorine pesticide residues content in the soils for food production. u: International ECO-Conference 2010 (XIV), 22-25 September, Novi Sad, Safe Food, Proceedings, 81-89
Schlichting, E., Blume, H.P., Sthar, K. (1995) Bodenkundliches Praktikum. Hamburg-Berlin: Paul Parey Verlag
Sekulić, P., Maksimović, L., Vasin, J., Ninkov, J., Zeremski-Skorić, T., Milić, S., Šeremešić, S., Grba, N. (2009) Projekat zagadenosti zemljišta opasnim i štetnim materijama i mogućnost primene različitih metoda remedijacije - projektni zadatak fitoekstrak-cije ugljovodonika iz zemljišta (NIS - Naftna industrija Srbije). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Tintor, B., Milošević, N., Marinković, J., Pucarević, M. (2008) Mikrobiološka svojstva poljoprivrednih zemljišta pored frekventnih saobraćajnica i industrijskih zona. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 225-232
Zeremski-Škorić, T. (2010) Usvajanje i translokacija bakra pod uticajem helatora i smetajućih jona kod uljane repice i suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Zeremski-Škorić, T.M., Sekulić, P.Đ., Maksimović, I.V., Šeremešić, S.I., Ninkov, J.M., Milić, S.B., Vasin, J.R. (2010) Chelate-assisted phytoextraction: Effect of EDTA and EDDS on copper uptake by Brassica napus L. Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 75, br. 9, str. 1279-1289
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ratpov49-1258
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci